Tietosuojakäytäntömme


Henkilötietoja ovat tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Näitä tietoja on suojattava Euroopan Unionin (EU) tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Noudatamme Sosprolla henkilötietojen käsittelyssä tätä tietosuoja-asetusta ja Suomessa säädettyjä henkilötietojen oikeusperusteita.

Kun keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja, on perusteena lainsäädäntö, tietojen käsittelystä tehty sopimus tai rekisteröidyn antama suostumus hänen tietojensa käsittelemiseen. Käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi, jotta voimme tarjota asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaista laadukasta palvelua, hoitaa työnhakijoiden rekrytointiprosessia tai hoitaa työntekijöidemme työsuhteisiin liittyvät työnantajan tehtävät. Kerromme alla olevissa tietosuojaselosteissa lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Tietosuojaselosteissamme rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota käsiteltävä henkilötieto koskee. Rekisteröity voi tehdä pyynnön omien henkilötietojensa saamiseksi tai poistamisesta olemalla yhteydessä henkilötietojen rekisterin vastuuhenkilöön. Olemme kertoneet nämä vastuuhenkilöt alla tietosuojaselosteissa. Esimerkiksi asiakastietoja koskevissa pyynnöissä vastuuhenkilö on toimintayksikön tai asuinyksikön toiminnasta vastaava henkilö. Varmistamme aina henkilötietoja pyytävän henkilöllisyyden ennen, kun luovutamme tiedot.

Olemme nimittäneet Sospro Oy:lle ja kaikille sen yhtiöille yhteisen tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaava on organisaatiomme sisäinen asiantuntija, joka muun muassa seuraa henkilötietojen käsittelyä ja lainsäädännön vaatimusten täyttymistä. Tietosuojavastaavamme tavoitat sähköpostiosoitteesta tietosuojavastaava(at)sospro.fi.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Toimintayksiköiden palautekanavan tietosuojaseloste (pdf)

Väärinkäytösten ilmoituskanavan tietosuojaseloste (pdf)