Tietoa vanhemmille


Vanhemmille lapsen sijoitus lastenkotiin on aina iso ja tunteita herättävä asia. Vaikka perheen tilanne olisi pitkään aiheuttanut vanhemmissa huolta ja vanhemmat olisivat itse hakeneet sosiaalityöntekijöiltä apua, ei oman lapsen muuttaminen lastenkotiin ole helppo asia. Lastenkotiemme työntekijät tietävät, että vanhempien tunteet myllertävät tässä tilanteessa ja vanhemmat kaipaavat paljon tukea ja tietoa, jotta voisivat paremmin selviytyä tästä tilanteesta.

Joskus vanhempien omat voimavarat eivät riitä vanhempana toimimiseen ja tämä saattaa aiheuttaa vanhemmalle myös paljon tunteita, tuskaa ja häpeää. Lastenkotiemme työntekijät ovat valmiita tukemaan vanhempia kaikissa tilanteissa riippumatta syistä lapsen sijaishuollon tarpeisiin. Vanhempien menneisyys tai eletty historia eivät vaikuta halukkuuteemme tehdä vanhempien kanssa yhteistyötä. Meille jokainen perhe, vanhempi ja lapsi ovat yhtä arvokkaita ja kiinnostavia yhteistyökumppaneita.

Alla lisätietoja käytännön asioista ja vanhemmuudesta sijaishuollon aikana.

KOTIHARJOITTELUT

VANHEMPIEN ROOLI

YHTEISTYÖ JA YHTEYDENPITO