Puhelimien käyttö


Jokaisella lapsella on lastensuojelulain mukaisesti oikeus pitää yhteyttä lapselle tärkeisiin läheisiinsä; vanhemmat, sisarukset ja muut lapselle läheiset henkilöt.  Yhteydenpitoon lapset voivat käyttää lapsen omaa, mukanaan tuomaansa puhelinta, tai lapselle hankitaan puhelin omaan käyttöön.

Sospron lastenkodeissa maksetaan kullekin lapselle 20 euroa puheaikaa hänen puhelimeensa. Mikäli puhelinliittymä on vanhempien maksama, maksetaan vanhemmalle 20 euroa kuukaudessa lapsen puhelinliittymästä. Lapsen sijaishuollosta vastaava hyvinvointialue saattaa määrittää lapselle maksettavan puhelinrahan suuruuden eri tavalla ja tällöin Sospron lastenkoti noudattaa hyvinvointialueiden ohjeitta maksettavan puhelinrahan osalta.

Kouluun puhelimen vieminen on aina kunkin oppilaitoksen sääntöjen mukaista.