Yhteistyö ja yhteydenpito


Teemme koko lapsen sijoituksen ajan tiivistä yhteistyötä lapseen perheen ja läheisverkoston; vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat, kummit, kanssa. Lasta tuetaan hänelle merkityksellisten suhteiden ylläpitämisessä tai autetaan häntä rakentamaan suhdetta läheisiinsä. Lapsella on oikeus pitää läheisiinsä yhteyttä, tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle tärkeitä henkilöitä ottamalla vastaan vieraita tai vierailemalla heidän luonaan.

Perhe on mukana monella tavalla lapsen arjessa. Vanhempien kanssa jaetaan vanhemmuutta ottamalla heidät mukaan lasta koskevaan päätöksentekoon ja mm. hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen. Vanhempiin pidetään säännöllistä yhteyttä lasten asioissa. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa. Vanhemmille ja sisaruksille mahdollistetaan lapsensa kanssa yhteisiä harrastuksia ja osallisuutta lapsen arjessa. Vanhemmat ovat mukana lapsen erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa niin sijaishuollonpaikassa kuin lapsen elämään kuuluvissa harrastuksissa ja lapsen koulua koskevissa tapahtumissa.

Lapsen vanhemmat voivat olla yhteydessä lastenkotiin. Yhdessä voidaan sopia vanhempien vierailusta ja mahdollisesta yöpymisestä lastenkodissa lapsen vieraana.

Säännöllinen yhteydenpito vanhempiin on tärkeätä ja hyvän yhteistyön edellytys. Jokaisen lapsen vanhempien kanssa sovitaan yhteydenpidosta. Lasten omaohjaajat huolehtivat ensisijaisesti vanhempien ja lastenkodin välisestä yhteydenpidosta, mutta tarvittaessa kaikki ohjaajat lastenkodista ovat vanhempien käytettävissä lasta koskevissa asioissa ja yhteydenpidossa. Vanhemmat voivat halutessaan aina soittaa lastaan koskevissa asioissa myös lastenkodin työryhmän esihenkilölle eli yksikön johtajalle, joka vastaa lasten hoito- ja kasvatustyöstä arjessa.  Sen lisäksi, että vanhemmille soitetaan yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti, vanhempia informoidaan aina, jos lapsella on jotakin tavallisesta poikkeavaa arjessa. Myös lapsen kouluasioista informoidaan vanhempia ja vanhemmilla on myös halutessaan mahdollisuus seurata lapsen kouluun liittyviä asioita koulun käytäntöjen mukaisesti.