Lasten huoneet


Jokaisessa lastenkodissa, jokaisella lapsella on oma huoneensa. Huone on oma alue, jonne muut lapset eivät voi tulla kutsumatta.

Kaikissa Sospron lastenkodeissa lapsi saa sisustaa huonettaan oman näköisekseen. Lapsi voi tuoda huoneeseensa itselleen rakkaita tavaroita tai jotakin muuta mikä saa huoneen tuntumaan omalta. Kaikki tarvittavat tavarat huoneisiin löytyvät myös lastenkodista, joten lapselle jää päätös, haluaako hän tuoda omia tavaroitaan huoneeseensa.