Lapsille ja perheille


Huostaanotto ja sijoitus lastenkotiin saattavat olla pelottavia asioita ja monet kysymykset myllertävät mielessä. Mielessä saattaa pyöriä ajatus, että kestääkö sijoitus lastenkodissa täysikäisyyteen asti vai milloin voi palata kotiin perheen tai muiden läheisten luokse. Minkälaiset mahdollisuudet on pitää yhteyttä perheeseen ja kavereihin, jotka ovat tosi tärkeitä? Miten koulu? Entäs koira, kissa ja muut kotieläimet? Puhelimet, matka ja etäisyys? Onko lomia ja miten käy harrastusten? Kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia, voi olla tosi paljon.

Tiina Mäkelä
Tina Mäkelä, Sospron hallituksen puheenjohtaja

Me haluamme auttaa tässä asiassa. Useimpia meille muuttaneita lapsia ja heidän läheisiään on mietityttänyt samat kysymykset ja siksi olemmekin koonneet näille sivuille sinua varten näitä kysymyksiä ja niihin vastaukset.

Haluamme rohkaista, että ette ole yksin, ettekä ainakaan yksin ajatuksienne ja tunteidenne kanssa. Meitä aikuisia työskentelee lastenkodeissa paljon ja meidän jokaisen tehtävä on huolehtia lapsista niin, että tämä ja huominen päivä ja tulevaisuus tuntuvat hyvältä ja jokainen lastenkodeissamme oleva lapsi ja nuori näkee edessään monia mahdollisuuksia.

Lapset tulevat lastenkoteihin monenlaisista elämäntilanteista ja tapahtumista. Jokaisen lapsen tarina ja tausta ovat ainutkertaisia ja ihan omanlaisiaan. Erilaisia ja ainutkertaisia olette myös te lapset, jotka tulette kohtaamaan kanssamme uusia huomenia ja lyhyen tai pitkään kestävän yhteisen arjen. Olette aivan omanlaisianne – keskenään erilaisia, tapahtumista ja taustoista riippumatta ihania ja arvokkaita. Saman kokeneet lapset lastenkodeissa voivat toimia vertaistukenasi ja auttaa asettumaan sinua arkeen uudessa asuinpaikassasi.

Yhdessä selviämme eteenpäin – siitä olemme varmoja. Tule siis rohkeasti joukkoon! Vaikka lastenkotiin muuttamisesta puhutaan usein joutumisena, voi se olla myös uusi mahdollisuus ja uuden alku. Lastenkoteihin mahtuu paljon hyviä muistoja lasten kanssa eletystä arjesta ja onnistumisen hetkistä. Myös teistä itsestänne riippuu paljon millaiseksi yhteinen tarinamme muodostuu.

Lue, mitä meillä olleet lapset ja nuoret ovat kertoneet ja muistelleet aikaansa lastenkodissa.

Lapsen kotiutumisen ja kuntoutumisen kannalta hyvä yhteistyö lapsen sijaishuollonpaikan henkilökunnan kanssa on tärkeää, että kaikki tahot kykenisivät tukemaan toisiaan ja tekemään työtä yhteisen päämäärä eli lapsen kuntoutumisen ja perheen jälleen yhdistymisen toteutumiseksi.

Hyvä yhteistyö lapsen vanhempien ja lapsen sijaishuollon työntekijöiden kanssa on myös selkeä signaali lapselle vanhempien lapselle antamasta luvasta asettua sijaishuollonpaikkaan ja luvasta aikuisille tehdä hyvää ja vaikuttavaa hoito- ja kasvatustyötä lapsen kanssa. Lapsen oma-ohjaajalle vanhempien toivoisi myös antavan luvan luottamuksellisen suhteen rakentamiseen lapsen kanssa ilman vanhempien mustasukkaisuutta suhteesta. Mikään, eikä kukaan, koskaan voi viedä vanhemman paikkaa lapsen mielessä, vaikka arjessa ohjaajat jakavatkin arkivanhemmuuden lapsen vanhempien / huoltajien kanssa. Yhdessä olemme vahvempia.

Sydämellisesti tervetuloa yhteiselle matkalle!

Tina Mäkelä
Sospron hallituksen puheenjohtaja