Tietoa meistä


Sospron tarina

Asiakastyössä ja sosprolaisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, työmme perusta on uskomme ihmisessä olevaan hyvään. Sitä testataan erityisesti tiukoissa tilanteissa, kun asiat eivät suju odotetusti. Tällöin meillä on tahto, ymmärrys ja kyky nähdä oireilevan käyttäytymisen läpi. Osaamme pilkkoa vuorovaikutus- ja muita tilanteita pienempiin osiin ja työskentelemällä PACE-asenteen avulla, pystymme näkemään hyvän silloinkin, kun se on ei-ammattilaiselle mahdotonta.

Työmme tavoitteena on vahvistaa tunnetta ja olotilaa, joka vie kohti unelmia ja mahdollisuuksia. Kun näemme hyvän, niin tartumme siitä kiinni ja tuemme ihmisen sisäisen voiman kehittymistä ja vahvistumista. Ja kun onnistumme saamaan toistoa, niin se alkaa rakentaa luottamusta ja tuo näkymää tulevaisuuteen. Syntyy toivoa, joka alkaa vahvistaa mieltä ja sen hyvinvointia. Näitä onnistumisen tarinoita me teemme.

Tästä rakentuu Sospron tarina:

Sosprossa olemme lapsia, nuoria ja perheitä varten.

Sospron sydän kertoo meille tärkeistä asioista – lämmöstä ja välittämisestä. Sydämen oikea puoli symboloi jokaisen omaa tarinaa ja sen kerroksellisuutta puun vuosirenkaan tavoin.

Uskomme ihmisessä olevaan hyvään. Näemme pintaa syvemmälle ja tuemme hyvää. Se rakentaa luottamusta ja toivoa – mieli vahvistuu. Tämä on työmme ydin. 

Sospron historia

Sospro on kotimainen lastensuojelualan yritys, joka syntyi yrittäjien unelmalle luoda palvelulle puitteet, jossa lapsi ja perhe ovat keskiössä ja alan ammattilaisilla on parhaat olosuhteet ja mahdollisuudet työn tekemiseen ja palvelun tuottamiseen. Sospro Oy:n toiminta on käynnistynyt Varsinais-Suomessa vuonna 2004, mutta nykyisen palveluverkoston ensimmäisten yksiköiden toiminta on käynnistynyt jopa sitä ennen, 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa.

Olemme kasvaneet viime vuodet voimakkaasti, kun palvelumme ovat monipuolistuneet. Kasvu on mahdollistanut meille kehitysresurssit, joita meillä ei pienempänä, paikallisena palveluyrityksenä olisi ollut. Kehitysinvestoinneilla tarkoitamme mittavia investointeja henkilöstön osaamisen kehittämiseen Sospro-Akatemiassa, esihenkilöiden johtamiskoulutusohjelmaan, laatujärjestelmään ja muihin työkaluihin, palveluidemme vaikuttavuuden arviointiin, johtamiseen, kiinteistöihin ja piha-alueisiin, tietojärjestelmiin ja moniin muihin toiminnan kannalta tärkeisiin osa-alueisiin, kun tavoittelemme toimialamme ennakkoluulottoman edelläkävijän visiotamme.

Sospron  perustiedot

  • Henkilöstön lukumäärä 381 (31.12.2023)
  • Palveluyksiköiden lukumäärä 37 (31.12.2023)
  • Sijaishuollon ympärivuorokautisten asiakaspaikkojen lukumäärä 235 (31.12.2023)
  • Liikevaihto 29,0 miljoonaa euroa (31.12.2023)