Tietoa meistä


Sospron tarina

Sospro syntyi vuosien 2017-18 aikana, kun neljä vahvaa lastensuojelualan toimijaa, CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut, Lastensuojelulaitos Ravani Oy, Mansikkapuisto Oy ja Sospro Oy, yhdistyivät. Jokaisen yhtiön oma historia ulottuu 1990-luvulle tai 2000-luvun alkuun. Yhteen meidät toi tavoite tarjota entistä parempia lastensuojelun palveluita ja samanlainen arvopohjamme.

Meidän jokaisen mukana olevan yrityksen perustaminen on aikoinaan lähtenyt kunkin yrittäjän henkilökohtaisesta tavoitteesta kehittää Suomeen laadukkaita lastensuojelupalveluita, luoda toimiva työympäristö lastensuojelun ammattilaisille ja tarjota katkeamattomia lastensuojelun hoitopolkuja, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla lapsia ja perheitä. Tällä tiellä me olemme yhä.

Tuotamme lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon palveluita sekä monipuolisia avopalveluita. Erityisosaamisemme painottuu käytöshäiriöiden, psykiatrian, neuropsykiatrian, koulunkäyntihaasteiden ja perhetyön alueille.

Kaiken toimintamme keskiössä on usko lapsessa olevaan hyvään. Näemme, että hoito- ja kasvatustyön lähtökohtana ovat aina lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Kohtaamme jokaisen lapsen ja nuoren yksilönä, koska jokainen tarina ja kertoja ovat omanlaisensa.

Meille on tärkeää osallisuus arjessa: lapsen ja nuoren on mahdollista olla aidosti mukana häntä koskevissa päätöksissä. Uskomme, että yhdessä pystymme perheen jälleenyhdistämiseen tai löytämään nuoren itsenäistymisen polun.

Lasten ja perheiden parissa työskenteleminen vaatii itsensä likoon laittamista ja kykyä nähdä pintaa syvemmälle. Luottamuksen rakentaminen lapsen ja perheen kanssa on toimivan hoito- ja kasvatustyön keskiössä, ja tiedämme, että sen saavuttaminen ei aina ole helppoa. Siksi meille on tärkeää, että jokainen työntekijämme pääsee työskentelemään yhteisössä, joka kannustaa ja innostaa. Panostamme henkilöstömme ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Hyvä johtaminen on yksi ydinosaamisalueistamme.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä sosiaalialalla. Toimintamme on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kasvumme perustuu jatkuvaan ja säännölliseen kehittämiseen ja arviointiin. Emme hae kasvua vain kasvun takia, vaan kehitämme asioita, joihin todella uskomme. Edistämme kasvuamme uudenlaisilla tavoilla mitata ja analysoida palveluiden vaikuttavuutta. Olemme mukana alasta käytävässä keskustelussa ja tavoitteenamme on lisätä lastensuojelualan läpinäkyvyyttä.

Uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Tervetuloa osaksi tarinaamme, tehdään sitä yhdessä.

Sospron arvot

Arvot ovat kaiken toimintamme perusta. Kun säännöt loppuvat, niin arvot ohjaavat valintojamme.

Rohkeus: Rohkeus on utelias eteenpäin vievä voima. Rohkeus on uskallusta unelmoida ja luoda uutta. Rohkeus on tekemään ryhtymistä, virheitä pelkäämättä. 

Yksilöllisyys: Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kohdatuksi hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen. Jokaisen ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen ja arvostaminen on kaiken inhimillisen kohtaamisen lähtökohta.

Osallisuus: Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tulemista sekä osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan päätöksentekoon. Osallisuus on mahdollisuus tasavertaiseen vaikuttamiseen.

Luottamus: Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella, luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle. Luottamus on kaiken toiminnan perusta.