Palvelut


Tarjoamme monipuolisia ja vaikuttavia lastensuojelupalveluita lapsille, nuorille ja perheille. Visiomme on olla sosiaalialan ennakkoluuton edelläkävijä lapsen, perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Työmme lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työskentelyämme ohjaavat asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä kokemus palvelustamme. Mahdollistamme oikeat palvelut oikeaan aikaan.

  • Avohuollon palvelumme: ammatillinen tukihenkilötyö, perhetyö sekä tehostettu perhetyö, tapaamispaikkatoiminta, tuettu asuminen, lapsiperheiden kotipalvelu
  • Sijaishuollon palvelumme: lasten ympärivuorokautista laitoskuntoutusta perustason sekä erityistason lastenkodeissa
  • Jälkihuollon palvelumme: asumisentuki ja sosiaaliohjaus sijoituksen jälkeen