Työmme ydin


Kaiken toimintamme keskiössä on usko ihmisessä olevaan hyvään. Hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyömme lähtökohtana ovat aina lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Tarinoiden ja kertojien kuuleminen ja tukeminen vaatii meiltä ammattilaisilta itsensä likoon laittamista ja kykyä nähdä pintaa syvemmälle. Jokainen tarina ja kertoja ovat omanlaisensa ja sen huomioiminen on työmme ydintä. 

Työmme tavoitteena on tukea ihmisen sisäisen voiman kehittymistä ja vahvistumista. Se on tunne ja olotila, joka vie kohti unelmia ja mahdollisuuksia. Se on läsnäolon ja rauhan tunne, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja jopa onnellisuuteen. Jo kuulluksi tuleminen on ihmiselle voimia antava kokemus. Se on jopa tehokkain tapa vähentää kaikenikäisten stressiä, huolta ja hätää.  Sosprossa kiinnitämme huomiomme hyvään, näemme mahdollisuuksia, yrittämistä, sinnittelyä, toivoa ja etsimme ongelmiin ratkaisuja. Hyvään ”tarttuminen” ja sen näkyväksi saaminen on merkitsevää. Työotteemme vahvistaa lasta ja perhettä, jolloin itseluottamus, itsetunto, minäkuva kohenee. Tämä lähestymistapa ja asenne on PACE, jota meidän arvojemme mukainen työskentely vahvistaa. PACE-asenne tulee sanoista Playfullness-Leikkisyys, Acceptance-Hyväksyntä, Curiosity-Uteliaisuus ja Empathy-Myötätunto. On tärkeää, että asenne myös konkretisoituu ja välittyy asiakkaillemme. Se voi tapahtua pieninkin teoin, esimerkiksi niin, että työntekijä ennakoi kertoen menemisistään työvuorossa ja informoi näistä perhettä perhekuntoutuksessa.

Positiiviset menetelmämme

Toteutamme arvoperustaista ja PACE-asenteen ideologiaa tietoisina positiivisina tekoina ja tätä kautta uskomme, että meillä on mahdollisuus saada aikaan eheyttävä ja kuntouttava emotionaalinen suhde lapsiin. Aikuisten kanssa työskennellessä lähestymistapamme vahvistaa positiivista kuuntelevaa vuorovaikutusta. Kohtaamistemme perimmäinen ajatus on rakentaa olemassa olevien vahvuuksien varaan ja työmme huomio suuntautuu siihen minkä toivotaan jatkuvan. Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen ja vanhempien omia ponnistuksia ja omaa pärjäämistä elämäntilanteessaan.

Tukemme oikea-aikaisuus

Antamamme tuen onnistumisessa korostuu lähestymistapamme ohella työskentelymme intensiivisyys ja oikea-aikaisuus suhteessa asiakkaittemme tarpeisiin. Työskentelyssä varmistamme, että turva etenkin hädän hetkellä toteutuu. Uskomme, että lyhyidenkin, mutta läheisten kohtaamisten merkitys on jokaisen hyvinvoinnille hämmästyttävän vahva. Näemme tarinan epäonnistumisesta toisin, hahmotamme kohtaamisissa, miten tarina jatkuukin hyvin. Luomme ja nostamme asiakastyössä esiin ”tarinaa” sinnikkyydestä, yrittämisestä ja kyvykkyydestä. Lastensuojelun sijaishuollon arjessa tämä sinnikkyys näkyy siinä, että lapsi sinnittelee ja hallitsee hermonsa, vaikka ennen hermostumisesta on seurannut jopa lyömistä, niin nyt se lyönti jää lyömättömäksi. Sinnikkyyden huomaaminen on siis merkityksellistä.

Yksilölliset kohtaamiset ja jaetut kokemukset

Vaikuttavassa ja asiakasta eteenpäin vievässä arjessa työmme tukena on riittävän selkeitä, realistisia ja maltillisia rakenteita ja toimintaohjeita. Asiakastyömme sisältää yhdessä tekemistä, paljon lapsen ja vanhempien osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä vahvasti työntekijän osaavaa tunne- ja tilanneälyä, tukemisen, ohjaamisen ja puuttumisen rohkeutta ja inhimillistä lämpöä. Huomioimme vahvasti asiakas- ja lapsikohtaisen yksilöllisen tuen toteutumisen sekä toimivan perhe- ja verkostoyhteistyön.

Lähestymistapamme kautta aikaan saadun suhteen ja kuuntelevan vuorovaikutuksen hienous on, että ”hyvällä ihmisellä saa olla huonoja hetkiä”. Uskomme, että työssämme tulee huomioiduksi parhaimmillaan myös työntekijöiden voimavarat ja jaksaminen. Luotamme, että kohtaamiset ja jaetut kokemukset rakentavat lapselle ja vanhemmalle uutta ehyttä kokemushistoriaa yhdessä työntekijän kanssa.

Uskomme ihmisessä olevaan hyvään. Näemme pintaa syvemmälle ja tuemme hyvää. Se rakentaa luottamusta ja toivoa – mieli vahvistuu.