Palaute- ja ilmoituskanava


Luottamus on yksi arvoistamme ja kaiken toimintamme perusta. Vaalimme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme sekä työntekijöidemme luottamuksen vahvistamista kaikessa toiminnassamme. Sospron laatujärjestelmän perustana on tahtotila ymmärtää toimintamme vaikutuksia, niin työntekijä-, asiakas- kuin yhteistyökumppanikokemuksen kautta. Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja siksi olemme ottaneet käyttöön sähköisen palauteväylän asiakkaittemme läheisten sekä yhteistyökumppaneittemme käyttöön. Lisäksi olemme sitoutuneet eettisesti läpinäkyvään ja avoimeen toimintakulttuuriin ja siksi olemme ottaneet käyttöön sähköisen ilmoittamisväylän vakavien rikkeiden ja väärinkäytösten ilmoittamiseksi.

Palaute Sospron toimintayksikköön

Meille on tärkeää tunnistaa epäkohtia ja poikkeamia työssämme, jotta pystymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä parantamaan lastensuojelupalvelumme laatua ja vaikuttavuutta. Teemme tarvittaessa toimintaamme korjaavia toimenpiteitä erilaisten poikkeamailmoitusten sekä asiakaspalautteiden perusteella.

Sospron henkilöstöllä on sosiaalihuoltolakiin sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta perustuva ilmoitusvelvollisuus asiakkaamme palvelun laatuun, turvallisuuteen ja oikeusturvaan liittyvien epäkohtien esiin tuomiseksi. Tätä varten meillä on Sospron sisäinen poikkeamien hallinnan malli. Lisäksi pyydämme asiakkailtamme eli lapsilta, heidän vanhemmiltaan sekä tilaaja-asiakkainamme toimivilta sosiaalityöntekijöiltä säännöllisesti palautetta palvelustamme ja työstämme. Esihenkilömme käsittelevät nämä asiakaskokemuspalautteet sekä epäkohtailmoitukset mahdollisimman pian ne saatuaan. Lisäksi nämä käsitellään esihenkilön johdolla joka kuukausi työryhmän yhteisessä palaverissa.

Haluamme mahdollistaa palautteen antamisen myös laajemmin asiakkaittemme läheisille sekä yhteistyökumppaneillemme. Alta löytyvän linkin takaa voit antaa meille palautetta suoraan kunkin palvelumme toimintayksikköön. Palautteena voit antaa meille kiitosta, ilmaista pettymyksesi, huomauttaa toiminnassamme tapahtuneesta virheestä/epäkohdasta tai antaa meille kehittämisehdotuksen. Suhtaudumme kaikkeen saamaamme palautteeseen asianmukaisella vakavuudella. Palautteen käsittelevät sen palveluyksikön esihenkilöt, jota palaute koskee. Palautteen voi antaa nimettömänä tai voit jättää yhteystietosi yhteydenottoa varten.

Palautekanava: palaute Sospron toimintayksikölle

Löydät palautekanavan tietosuojaselosteen Tietosuojakäytäntömme-sivulta.

Ilmoitus vakavasta rikkeestä ja väärinkäytöksestä (ns. whistleblowing)

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta eli Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulain tavoitteena on muun muassa luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia. Meillä Sosprossa on ilmoituksia varten ilmoituskanava, jonka kautta Sospron nykyinen tai entinen työntekijä, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme tai kuka tahansa muu Sospron toiminnasta huolestunut voi tehdä ilmoituksen, mikäli epäilee Sosprota vakavista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Väärinkäytöksellä tarkoitetaan rikokseen verrattavaa toimintaa, kuten esimerkiksi petosta, kavallusta, korruptiota, esimerkiksi lahjusten antaminen ja vastaanottaminen, ympäristörikosta, yleisen edun vastaista toimintaa tai vakavaa epäluottamusta työnantajaa tai sen toimintaa kohtaan. Ilmoittajansuojalaissa tarkoitettu vakava rike tai väärinkäytös voi liittyä muun muassa seuraavin lainsäädännön aloihin:

  • Julkiset hankinnat
  • Rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen
  • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
  • Liikenneturvallisuus
  • Ympäristönsuojelu
  • Säteilyturva ja ydinturvallisuus
  • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
  • Kansanterveys
  • Kuluttajansuoja
  • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Rikkeen tai väärinkäytöksen ei tarvitse olla tapahtunut todisteellisesti. Ilmoituksen pohjaksi riittää mahdollinen epäily tapahtuneesta, mutta tietoisesti totuudenvastaisen ilmoituksen jättäminen kanavaan on kiellettyä.

Voit tehdä meille ilmoituksen Sospro-konsernin rikkeestä tai väärinkäytöksestä nimettömänä tai voit antaa ilmoituksessa yhteystietosi, jolloin voimme olla Sosprolta yhteydessä sinuun ilmoitukseen liittyen. Mikäli jätät yhteystietosi, ilmoitamme sinulle ilmoituksen saapumisesta seitsemän (7) päivän sisällä ja ilmoituksen käsittelyn etenemisestä sekä ilmoituksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä kolmen (3) kuukauden kuluessa. Kaikkia Sospro-konsernin yhtiöitä koskevat ilmoitukset vakavista rikkeistä tai väärinkäytöksistä käsittelee Sospron laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen (helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, 040 833 5369).

Väärinkäytösten ilmoituskanava: Sospro-konsernin ilmoituslomake 
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Sospro-konsernia koskevista rikkeistä tai väärinkäytöksistä.

Löydät Sospro-konsernin ilmoituskanavan tietosuojaselosteen Tietosuojakäytäntömme-sivulta.