Vanhempien rooli


Vanhemmat ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita koko lapsen sijaishuollon ajan. Lapselle tärkeä muu läheisverkosto; lapsen sisarukset, mummit, kummit, enot, tädit, sedät, on meille tärkeä rakentaessamme lapsen läheisverkostoa, jonne lapsen on hyvä palata sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Lapsen huostaanotolla ei ole vaikutusta lapsen huoltajuuteen. Sosiaalitoimella / sosiaalityöntekijällä on oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta, huolenpidosta, opetuksesta, terveydenhuollosta ja lapsen taloudellisista asioista. Kaikissa näissä kuitenkin hyvään yhteistoimintaan huoltajien, vanhempien ja lapsen välillä kuuluu, että vanhempia ja huoltajia informoidaan lapsen elämään, terveyteen tai koulutukseen liittyvistä tärkeistä päätöksistä. Lapsen vanhemmille jää aina oikeus päättää lapsen uskontokunnasta ja lapsen nimestä. Sosiaalitoimella / sosiaalityöntekijällä ei ole myöskään oikeutta käyttää puhevaltaa huostaan otetun lapsen kansallisuutta koskevassa asiassa.

Erityisesti päätettäessä lapselle tehtävistä terveydenhuollon toimenpiteistä tai opetuksen järjestämisestä, valittavista toimenpiteistä ja niiden vaihtoehdoista, on keskusteltava lapsen huoltajien, vanhempien ja lapsen kanssa.