Kavereiden tapaaminen


Sospron kaikissa lastenkodeissa pyritään tukemaan lasten ystävyyssuhteiden ylläpitämistä. Lapset voivat halutessaan yhdessä aikuisten kanssa sopien kutsua ystäviään kaverikylään lastenkotiin. Lapsen ystävät voivat yhdessä sopien myös yöpyä lapsen vieraana lastenkodissa. Lastenkodeissa tuetaan lapsia kaverisuhteiden ylläpitämiseen myös lasten ja kavereiden yhteisiä hyviä harrastuksia ja lapsen kaverikyliä mahdollistamalla.