Koulunkäynti


Kaikki lastenkotien lapset käyvät pääsääntöisesti koulua. Jokaisen lapsen kohdalla lastenkodissa on tavoitteena peruskoulun käyminen ja luokalta toiselle pääseminen.  Tavoitteena on peruskoulun suorittaminen joko sijaishuollon aikana tai siten, että lapsi käy jonkin aikaa koulua sijaishuollossa ja kotiin palattuaan jatkaa siitä eteenpäin. Jos lapsi on käynyt peruskoulun, voi lapsi suorittaa sijaishuollon aikana myös ammatillisia opintoja tai lukiota.

Monet Sospron lastenkodeissa asuneet lapset ovat suorittaneet peruskoulun jälkeen erilaisia ammattitutkintoja; muun muassa lähihoitaja, artesaani, autoalan tutkinto, rakennusalan tutkinto, kokki, sairaanhoitaja, insinööri ja joitakin lapsia on opiskellut lukiossakin. Lastenkodeissamme on juhlittu myös siellä asuneiden lasten ylioppilasjuhliakin.

Useiden Sospron lastenkotien yhteydessä on koululuokkia, joissa kunnan opetustoimen kanssa yhteistyössä pystymme räätälöimään jokaiselle lapselle soveltuvan opintosuunnitelman. Sijaintikunnissamme ja –kaupungeissamme on opetusyksiköiden lisäksi erittäin monipuoliset koulunkäynti- ja opiskelumahdollisuudet jokaisen lapsen tilanteisiin ja tarpeisiin sovitettuna. Sen mihin kouluun lapsi menee, ratkaisee lapsen oma aiempi koulunkäyntihistoria.