Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Aavankiven ja Leinikin pihakouluissa kouluvuosi alkanut iloisella mielellä

Lastenkotiemme pihapiirissä sijaitsevissa opetuspisteissä on käynnistetty uusi kouluvuosi vauhdikkaasti. Meillä lastenkotiemme ja koulujen välinen yhteistyö pyrkii kaikin tavoin vahvistamaan oppimisen ja koulunkäynnin iloa vakauttamalla ja säännöllistämällä lasten arkea sekä tukemaan lasten itsetunnon kehittymistä. Tässä haluamme erityisesti onnistua, sillä lapsen kokemuksella koulusta ja kouluyhteisöön kuulumisesta on merkittävä yhteys kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin kokemukseen.

Yhteisesti sovitut toimintamallit tärkeitä pihakouluissamme

Lastenkotimme Kaarna, Kanerva ja Aavankivi sijaitsevat Janakkalassa Kanta-Hämeessä. Täällä pihapiirissämme on Aavankiven koulun kolme pienluokkaa. Kouluvuosi on Aavankivessä alkanut perinteisesti yhteisellä suunnittelupalaverilla lastenkotien esihenkilöiden ja koulun henkilöstön kesken. Opettaja Heini Peltosen mukaan on tärkeää, että aikuisilla on arjessa käytössä yhteiset sovitut toimintamallit ja vastuut toimijoiden kesken sovittuna selkeästi. Yhteistyö ja tekeminen lähtee jokaisen lastenkodin lasten omista tarpeista, joten yhteiset viikoittaiset lyhyetkin palaverit auttavat olemaan kartalla jokaisen oppilaan kuulumisista ja asioita pystytään yhdessä suunnitellen ketterästi kehittämään.

Varsinais-Suomessa Mynämäellä meillä on lastenkotiemme Verson, Nupun ja Hovilinnan yhteydessä pihakoulu Leinikki. Myös Leinikissä erityisluokanopettaja Pia Päiviö puhuu yhteisten sovittujen toimintamallien tärkeyden puolesta. ”Yhteistyön tavoitteena on oppilaan kouluarjen sujuminen ja teemana niin tänä, kuin muinakin vuosina, on nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tässä koulu on mukana yhtenä palasena muiden toimijoiden kanssa.”.

Merkityksellistä työtä ja ilonaiheita pihakouluissamme

Aavankiven pihakoulun koulupäivissä on ilonaiheita sekä lapsille, että aikuisille. ”Koulun arjessa meille eniten iloa tuottavat oppilaiden pienet onnistumiset, sitkeä yrittäminen ihan koulun käymisessä. Erityisen hienoa on olla mukana tilanteessa, jossa oppilas itse ymmärtää opiskelun merkityksen itselleen ja löytää sisäisen motivaation. Silloin tietää, että homma lähtee rullaamaan ja edistymistä tapahtuu.”, toteaa opettaja Heini Peltonen pohdittuaan ilonaiheita ja onnistumisia koulun muiden aikuisten kanssa.

Kouluvuoden alkaessa myös erityisluokanopettaja Pia Päiviö pohtii omassa työyhteisössään positiivisuuden ja ilon merkitystä voimavarana. ”Kouluarjessamme jostain löytyy iloa päivittäin. Meillä nauretaan paljon ja huumori on iso voimavara. Pienistäkin onnistumisista iloitaan, ne jaetaan ja niistä annetaan positiivista palautetta.”.

Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa yhdessä kouluvuoden toteuttamista. Toivotamme hyvää syksyä kaikille!

Lisätietoja asuinyksiköistämme ja yhteystietomme:
Asuinyksikkö Aavankivi
Asuinyksikkö Kaarna
Asuinyksikkö Kanerva
Asuinyksikkö Hovilinna
Asuinyksikkö Verso
Asuinyksikkö Nuppu