Aavankivi

Aavankivi on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö yli 10-vuotiaille lapsille. Sijaintimme Turengin keskustassa, lähellä luontoa ja hyvien kulkuyhteyksien varrella on toimintaamme ajatellen ihanteellinen. Rakennus ja sen pihapiiri kouluineen ja itsenäistymisasuntoineen on suunniteltu nimenomaan lastenkotikäyttöön ja sen suunnittelussa yhdistyvät vuosikymmenten sijaishuollon kokemus sekä uuden kiinteistön innovatiiviset rakennustavat automaatioineen ja älykkäine rakennusratkaisuineen.

Aavankiven omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Aavankivi tarjoaa lämpimän, kodinomaisen ja aikuisen turvaa ja läsnäoloa huokuvan asuinympäristön. Henkilökunnallamme on vahva usko lapsessa olevaan hyvään ja tämä näkyy ratkaisukeskeisessä tavassamme toteuttaa hoito- ja kasvatustyötä. Aavankiven arkea ohjaa viikko-ohjelma, jonka sisältöön lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa. Omaohjaajatyö on keskiössä lastenkodin eheyttävässä arjessa. Jokaiselle lapselle on nimetty omaohjaajatyöpari. Työskentelyämme ohjaa PACE-asenne, joka työorientaationa mahdollistaa aikuisen ja lapsen välisen empaattisen ja turvallisen vuorovaikutuksen ja suhteen syntymistä.

Arki

Kuntouttavia elementtejä Aavankivessä ovat strukturoitu arki, harrastukset, lämpö ja eheyttävä aikuisten läheisyys. Vankka tuki koulutyöhön sekä arjen taitojen opettelu luovat mahdollisuuden tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. Aavankivessä lapset ovat tärkeässä roolissa heitä koskevia asioita päätettäessä. Arjessamme korostuu yhteisöllisyys ja tiistaisin nuortenkokouksessa sovitaankin tulevia yhteisiä tekemisiä ja päätetään lastenkodin arkea koskevista asioista. Säännöt ja viikko-ohjelman olemme luoneet yhdessä lasten kanssa. Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja hänen tarpeensa huomioiden. Lapset tapaavat lastenkodissa ja lastenkodin ulkopuolella kavereitaan ja näihin tapaamisiin lapsia tuetaan.  Asiakaspalautetta lapselta, lapsen läheisiltä ja sosiaalityöntekijöiltä kerätään säännöllisesti.

Koulunkäynti

Tarvittaessa lapsilla on mahdollisuus suorittaa peruskoulua Aavankiven pihapiirissä olevassa Aavan koulussa.  Koulu on Janakkalan kunnan sivistystoimen alainen kolmiluokkainen koulu. Koulussa voi suorittaa kolmen erityisopettajan opetuksella peruskoulun ala- ja yläkoulun opintoja. Koulu tekee tiiviisti yhteistyötä muiden alueen koulujen kanssa ja oppilaiden on mahdollista suorittaa joitakin aineita myös integroituna alueen kouluissa. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä, päivittäistä yhteistyötä. Lapsen koulupolku suunnitellaan aina yksilöllisesti, kunkin lapsen tarpeet huomioiden.

Tilat ja ympäristö

Aavankivi sijaitsee rauhallisella asuinalueella, metsä- ja puistomaisemassa, Turengin keskustan välittömässä läheisyydessä. Uudet, viihtyisät ja turvalliset tilat tarjoavat oivat mahdollisuudet laadukkaan lastensuojelun sijaishuollon toteuttamiseen ja peruskoulun suorittamiseen.  Tilat ovat tarkoitukseensa suunnitellut ja otettu käyttöön maaliskuussa 2019. Turengin keskustaan on etäisyyttä 500 metriä ja julkiset liikenneyhteydet toimivat hyvin. Aavankiven tilat ovat avarat, valoisat ja kodinomaiset. Pihapiirissä on mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen ja pihapeleihin. Samassa rakennuksessa Aavankiven kanssa toimivat myös erityistason asuinyksiköt Kanerva ja Kaarna. Samassa pihapiirissä on myös itsenäistymisasuntoja nuorten jälkihuollon toteuttamiseksi.

Harrastusmahdollisuudet

Aavankivessä kannustamme ja tuemme aktiivisesti lapsia harrastustoimintaan. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja Aavankivessä pyritäänkin löytämään jokaiselle lapselle mieleinen harrastus. Maanantaisin on mahdollisuus käydä uimahallissa ja tiistaisin liikuntahallissa omilla vuoroilla harrastamassa. Lasten omien harrastusten lisäksi Aavankivessä on keskiviikkoisin toimintailta, jonka tekemisen lapset päättävät yhdessä ohjaajien kanssa. Lauantaisin vietämme retkipäivää, jolloin retkeilemme erilaisissa kohteissa lähialueilla.

Henkilöstö

Aavankivessä työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koostuu kuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneesta ohjaajasta sekä yksikön johtajasta. Työryhmällä on yhteensä n. 20 vuoden työkokemus lastensuojelusta. Henkilöstö tekee työtä Aavankivessä omilla vahvuuksillaan ja jokaisen erilaisuus nähdään rikkautena.  Meillä on pitkäaikaiset ja ammattitaitoiset sijaiset, joiden työpanosta käytämme tarvittaessa.

Sospro mahdollistaa työntekijöilleen jatkuvan oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen Sospro-Akatemian koulutustarjonnan kautta (mm. neuropsykiatria, käytös- ja tunne-elämän häiriöt sekä psykiatria).

Kerromme mielellämme toiminnastamme lisää!