Nuppu

Erityistason asuinyksikkö Nuppu sijaitsee Mynämäellä, samassa pihapiirissä erityistason asuinyksikkö Verson ja perustason asuinyksikkö Hovilinnan kanssa. Seitsemänpaikkainen Nuppu tarjoaa turvallisen kasvuympäristön ja vahvan tuen yläkouluikäisille (13–17-vuotiaille), psyykkisesti oirehtiville nuorille. Nupun pihapiirissä on koulu yläkouluikäisille nuorille.

Nupun omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Nupussa eletään strukturoitua aikuisjohtoista arkea, jonka sisältöä lapset ovat mukana suunnittelemassa. Nupun lapset tekevät yhdessä aikuisten kanssa kotiin kuuluvia asioita, mutta myös itseohjautuvasti voi kodissa tehdä asioita. Lasten osallisuus sekä yhteisissä, että omissa asioissa, on keskeisen tärkeä toimintamalli Nupussa. Lapsia aktivoidaan itse suunnittelemaan arkeensa sisältöä ja ottamaan vastuuta omasta elämästään, harrastustoiminnastaan ja vapaa-ajastaan. Lapsia tuetaan itsenäisen elämän taitojen opettelussa. Nupussa työskennellään ratkaisukeskeisesti. Nupussa kohdataan nuori kaikkine puolineen omana itsenään. Luottamuksen rakentuminen puolin ja toisin on tärkein menetelmämme arjessa. Työskentelemme tavoitteellisesti yhdessä nuoren kanssa kohti laadittuja tavoitteita. Nupusta jo kotiutuneen nuoren sanoin, ”Kiitollinen siitä, että Nupussa (oma)ohjaajat eivät luovuttaneet mun kohdalla, vaan tekivät työtä, siitä huolimatta, ettei mua kiinnostanut.”

Arki

Nuppuun on laadittu päivä- ja viikkorytmi. Nuorten kokous pidetään kerran viikossa, ja yhteinen tekeminen suunnitellaan viikoittain nuorten toiveisiin perustuen. Omaohjaajatyö on tärkein menetelmämme arjessa, omaohjaajat tutustuvat nuoreen ja nuoren lähtökohdista riippuen, menetelmiä on käytössä laajasti. Nupun kaksi ohjaajaa opiskelevat ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, ja ratkaisukeskeinen työskentelymalli onkin vahvasti läsnä arjessamme.

Perheiden kanssa työskennellään tiiviisti, omaohjaajat pitävät pääasiassa yhteyttä vanhempiin ja muihin läheisiin. Läheiset voivat tarvittaessa yöpyä erillisessä rakennuksessa Nupun pihapiirissä.

Perusterveydenhuollosta ja hammashoidosta vastaa perusturvakuntayhtymä Akseli. Teemme tiiviisti yhteistyötä Raision nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa.

Nupussa on totuttu työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä. Tulkkipalveluita käytetään totutusti. Nupussa tunnetaan vahvasti romanikulttuuria.

Koulunkäynti

Nupun pihapiirissä toimii Mynämäen Laurin koulun alainen pihakoulu Leinikki. Leinikissä on kaksi erityisluokkaa yläkouluikäisille nuorille. Leinikin henkilökuntaan kuuluu kolme eritysopettajaa ja kolme avustajaa. Leinikissä on mahdollista opiskella hyvin yksilöllisesti ja paljon tukea saaden. Leinikki on saanut aikaan hyviä tuloksia nuorten kanssa, nuorten haastavasta kouluhistoriasta huolimatta.

Nupun nuoren sanoin ”Leinikin meno auttoi mua keskittymään paremmin kuin normiluokalla, jos tilanne olis ollut toisenlainen 9. luokka ei todennäköisesti olis tullut valmiiksi ainakaan yhtä nopeasti. Leinikissä opiskelusta oli apua.”

Raisiossa noin puolen tunnin matkan päässä on ammattikoulu sekä Valma. Lisäksi ammattikouluja on mm. Laitilassa ja Turussa.

Tilat ja ympäristö

Nuppu sijaitsee Mynämäen maaseutumaisemassa, 30 kilometriä Turusta. Nupun tilat on rakennettu yhteen tasoon. Jokaisella nuorella on oma huone, jonka sisustamiseen nuoret voivat vaikuttaa. Samassa rakennuksessa Nupun kanssa toimii Verso ja samassa pihapiirissä Hovilinna sekä Pihakoulu Leinikki. Läheisten on mahdollisuus yöpyä pihamaalla sijaitsevassa erillisessä rakennuksessa. Nupun pihamaalla on mm. trampoliini, keinut ja koripallokori. Yhteiset pelihetket rikastuttavat arkea.

Harrastusmahdollisuudet

Mynämäki tarjoaa lapsille monia harrastusmahdollisuuksia. Kunnan alueella on useita pelikenttiä ja liikuntaharrastuspaikkoja, kuntosaleja. Mynämäen keskustassa olevia kirjaston palveluita ja kuntosalia käytetään mielellään. Mynämäen luonto tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaikkina vuoden aikoina. Jokaiselle lapselle pyritään löytämään hänen mielenkiintonsa mukainen harrastus. Lähikaupungeissa on tarjolla harrastusmahdollisuuksia jokaisen lapsen mielenkiinnon mukaisesti.

Henkilöstö

Nupun henkilökunta muodostuu yhdeksästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneesta työntekijästä. Nupussa työskentelee sosionomeja (AMK), sairaanhoitajia (AMK) ja lähihoitajia. Kaikki työntekijät käyvät Sospro-Akatemian koulutuksia, Johdanto lastensuojelun substanssiin sekä psykiatrisen osaamisen vahvistaminen- koulutuksen. Työnohjaus järjestetään kuukausittain koko työryhmälle. Nupussa henkilökunnan hoito- ja kasvatustyön tukena voidaan käyttää psykiatrin ja psykologin konsultaatiota.

Nupun työntekijöiden erityisosaamista ovat psykiatria, haastavasti oireilevien lasten erityistarpeisiin vastaaminen sekä tiivis kouluyhteistyö. Nupussa on kokemusta lapsista, joilla on traumatausta, pitkää koulunkäymättömyyttä, psyykkistä- tai neuropsykiatrista oirehdintaa; mm. Asperger, ADHD ja tunteiden hallinnan puutteita, psyykkistä oirehdintaa ja suuri aikuisten tuen tarve arjessa ja koulutyöstä selviytymisessä. Erityisosaamiseen kuuluu myös monikulttuurisuus, romanikulttuuri ja perheyhteistyö haastavissakin tilanteissa. Nupussa työskennellään ratkaisukeskeisesti, ja Nupun kaksi ohjaajaa käyvät Ratkaisukeskeinen lyhyterapia -koulutusta.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!