Usva

Usva on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö noin 10-17 vuotiaille lapsille Kanta-Hämeessä, Jokioisilla. Usva on toinen Nuorisokoti Ermin 7-paikkaisista yksiköistä, joka on aloittanut toimintansa jo vuonna 2007. Asiakaskuntamme koostuu tällä hetkellä nuorisoikäisistä lapsista, joilla on haasteita mm. koulunkäynnissä, perhesuhteissa tai päihteiden kanssa. Nuoren haasteiden taustalla voi olla myös psyykkisiä, neuropsykiatrisia tai erilaisia käyttäytymisen haasteita. Usva on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat ammatillista osaamista kasvunsa, kehityksensä, koulutyönsä ja arkensa sujumiseen. Yksikössämme on lisäksi ajankohtaista kokemusta ja osaamista monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Itsenäistyvien nuorten tueksi tarjoamme myös jälkihuollon palveluita.

Toiminta-ajatus

Henkilökunnallamme on vahva usko lapsessa olevaan hyvään sekä rohkeus katsoa tulevaisuuteen ja ryhtyä tekemään asioita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Vaikuttavan ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatustyön pohjan luo strukturoitu aikuisjohtoinen arki, arjentaitojen opettelu, korjaavat ihmissuhteet sekä lämpö ja eheyttävä yhteisöllisyys. Vankka tuki koulutyöhön sekä sosiaalisten taitojen, toiminnanhallinnan sekä yhteisöllisyyden opettelu, luovat mahdollisuuden lapsille ja nuorille tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Jokaisella lapsella on nimettynä kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajat viettävät lapsen kanssa kahdenkeskeistä aikaa säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Omaohjaaja toimii lapsen tukena ohjaten ja keskustellen sekä tukee lasta ottamaan osaa päätöksentekoon, joka koskee häntä itseään ja ympäristöään. Lasta kannustetaan kertomaan mielipiteitään ja tunteitaan nuorten kokouksissa sekä häntä koskevissa neuvotteluissa. Asiakaspalautetta kerätään lapsilta, heidän perheiltään ja sosiaalityöntekijöiltä säännöllisesti.  Henkilökuntamme tekee yhteistyötä mm. Forssan A-klinikan sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa.

Koulunkäynti

Lähikoulut sijaitsevat Jokioisten keskustassa, hieman yli kilometrin päässä Usvasta (Paanan koulu, Miinan koulu). Ammatti-oppilaitos ja yhteislyseo sijaitsevat Forssassa paikallisliikenteen yhteyksien päässä. Lisäksi Forssassa on peruskouluikäisille erityistä tukea tarvitseville oppilaille Tölön koulu.  Teemme tiivistä yhteistyötä sijoitettujen lasten koulujen kanssa.

Harrastusmahdollisuudet

Pyrimme mahdollistamaan lapsen olemassa olevan harrastuksen jatkumisen ja sen puuttuessa tuemme lasta mielekkääseen tekemiseen ja kartoitamme yhdessä mahdollisia uusia harrastuksia.  Forssan seudulla on hyvät ja monipuoliset liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet. Lähiympäristö tarjoaa myös hienot mahdollisuudet luontoliikuntaan ja retkeilyyn.

Tilat ja ympäristö

Asuintilamme ovat tunnelmallisessa pienkerrostalossa, jossa on runsaasti tilaa omaa rauhaa sekä yhteistä tekemistä varten. Jokaisella nuorella on oma huone, jonka sisustamiseen nuorella on mahdollisuus vaikuttaa. Yhteisiä tiloja Usvassa on olohuoneen ja keittiön lisäksi erillinen pelihuone ja pieni rentoutushuone. Kellarikerros tarjoaa lapsille mahdollisuuden harrastaa myös esimerkiksi bänditoimintaa ja erillinen leffahuone mahdollistaa yhteiset elokuvaillat.

Henkilökunta ja osaaminen

Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu sairaanhoitajasta (AMK), yhteisöpedagogista (AMK), kahdesta sosionomista (AMK) sekä kolmesta lähihoitajasta. Työntekijöiltämme löytyy usean vuoden työkokemus lastensuojelusta ja he ovat jo pitkään työskennelleet Usvassa. Yksikössämme on myös toimintaterapeuttista ja neuropsykiatrista osaamista sekä osaamista monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Työntekijöiden osaamista varmistetaan jatkuvien koulutusten avulla. Osa henkilökunnastamme on käynyt Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhetyö lastensuojelussa –koulutuksen (30 op) ja osa työntekijöistä on ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia. Sospro-Akatemian kautta työntekijöillä on lisäksi jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan erilaisten perus- ja erikoistumisopintojen avulla.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!