Nuorisokoti Ermi

Esittely

Nuorisokoti Ermi on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Tarjoamme sijaishuollon ja jälkihuollon palveluja. Ermissä on kaksi erillistä, 7-paikkaista asuinyksikköä: Usva yläkerrassa ja Sarastus alakerrassa.

Asiakaskuntamme koostuu tällä hetkellä 13-17-vuotiaista nuorista, joilla on hankaluuksia esimerkiksi koulunkäynnissä, perhesuhteissa tai päihteiden kanssa. Taustalla voi olla myös psyykkisiä, neuropsykiatrisia tai erilaisia käyttäytymisen haasteita.

Toiminta-ajatus

Arvojamme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus. Uskomme lapsessa olevaan hyvään ja etenemme kohti tavoitteita vahvuudet ja voimavarat huomioiden.

Perheyhteistyö on meille erityisen tärkeää. Tuemme lasta mielekkääseen tekemiseen, ja tarpeen mukaan kartoitamme yhdessä lapsen kanssa erilaisia harrastusvaihtoehtoja. Tavoitteena onkin löytää jokaiselle nuorelle mielekäs harrastus tukemaan arkea. Forssan seudulla on monipuoliset harrastusmahdollisuudet urheilusta taiteisiin.

Tilat ja ympäristö

Ermi sijaitsee Kanta-Hämeessä Jokioisilla. Olemme omassa rauhassa, mutta vain kilometrin päässä Jokioisten keskustan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Forssaan on matkaa noin kuusi kilometriä.

Asuintilamme sijaitsevat pienkerrostalossa, jossa on riittävästi tilaa omaa rauhaa sekä yhteistä tekemistä varten. Tilamme ovat viihtyisät, kodinomaiset ja turvalliset.

Koulunkäynti

Teemme tiivistä yhteistyötä kunnan koulujen kanssa. Lähikoulut sijaitsevat Jokioisten keskustassa (Miinan koulu, Paanan koulu). Ammattioppilaitos ja yhteislyseo sijaitsevat Forssassa paikallisyhteyksien päässä. Lisäksi Forssassa on Tölön koulu, joka tarjoaa opetusta erityistä tukea tarvitseville.

Henkilökunta ja osaaminen

Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista, yhteisöpedagogeista ja lähihoitajista. Yksikössämme on myös toimintaterapeuttista sekä neuropsykiatrista osaamista.

Ermin henkilöstöllä on Sospro-Akatemian kautta jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan erilaisten opintojen avulla (mm. lastensuojeluosaaminen, neuropsykiatria, psykiatria, käytöshäiriöt).

 

Kerromme palveluistamme ja toiminnastamme mielellämme lisää!