Sarastus

Sarastus on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö kouluikäisille lapsille Kanta-Hämeessä Jokioisilla. Sarastus on toinen Nuorisokoti Ermin 7-paikkaisista yksiköistä. Sarastuksessa on tällä hetkellä sijoitettuna nuorisoikäisiä lapsia, joilla on haasteita muun muassa koulunkäynnissä, perhesuhteissa ja päihteiden kanssa. Taustalla vaikuttavat usein psyykkiset, neuropsykiatriset tai erilaiset käyttäytymisen haasteet. Yksikössämme on ajankohtaista kokemusta ja osaamista myös monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.  Nuorten itsenäistymisen tueksi tarjoamme myös jälkihuollon palveluita.

Toiminta-ajatus

Arvojamme ovat rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus. Uskomme lapsessa olevaan hyvään ja etenemme kohti yhdessä asetettuja tavoitteita lasten ja perheiden vahvuudet ja voimavarat huomioiden. Lapset saavat osallistua aktiivisesti arjen toimintoihin yhdessä ohjaajien ja toisten nuorten kanssa. Lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan arjessa. Omaohjaajatyöskentelyn avulla lasta tuetaan ilmaisemaan itseään sekä ottamaan osaa arjen päätöksentekoon. Yksikössä järjestetään viikoittain nuorten tiimit, joissa käydään läpi yhteisiä sekä lasten esille nostamia asioita. Dokumentoinnissa pyritään osallistavaan kirjaamiseen sekä kausikoosteessa huomioidaan lapsen omat ajatukset ja näkemykset. Lapsen kaverisuhteita tuetaan sekä mahdollistetaan kavereiden vierailut yksikössä. Perheyhteistyö on meille erityisen tärkeää ja lasten yhteydenpitoa perheeseen sekä muuhun lähiverkostoon tuetaan aktiivisesti.

Harrastusmahdollisuudet

Tuemme lasta mielekkääseen tekemiseen ja vapaa-aikaan, ja tarpeen mukaan kartoitamme yhdessä lapsen kanssa erilaisia harrastusvaihtoehtoja. Tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle mielekäs harrastus tai tekeminen, tukemaan ja rytmittämään arkea. Lähialueilla ja Forssan seudulla on monipuoliset harrastusmahdollisuudet urheilusta taiteisiin. Sijainti tarjoaa loistavat mahdollisuudet myös luontoliikuntaan ja retkeilyyn.

Tilat ja ympäristö

Sarastus sijaitsee Kanta-Hämeessä Jokioisilla, noin 6 kilometrin päässä Forssan palveluista.  Tilamme ovat viihtyisät, kodinomaiset ja turvalliset. Olemme omassa rauhassa, mutta vain kilometrin päässä Jokioisten keskustan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Asuintilamme sijaitsevat maalaismaisemassa, tunnelmallisessa pienkerrostalossa, jossa on riittävästi tilaa ja omaa rauhaa sekä tiloja yhteistä tekemistä ja harrastamista varten.

Koulunkäynti

Teemme tiivistä yhteistyötä lasten koulujen kanssa. Lähikoulut sijaitsevat Jokioisten keskustassa, vain kilometrin päässä Sarastuksesta (Miinan koulu, Paanan koulu).  Ammattioppilaitos ja yhteislyseo sijaitsevat Forssassa, paikallisliikenteen yhteyksien päässä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opiskelu toteutuu Forssassa Tölön koululla.

Henkilökunta ja osaaminen

Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu sosionomeista (AMK), sairaanhoitajista (AMK), yhteisöpedagogeista (AMK) ja lähihoitajista. Yksikössämme on myös toimintaterapeuttista sekä neuropsykiatrista osaamista. Henkilöstöllä on Sospro-Akatemian kautta jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan erilaisten perus- ja erikoistumisopintojen avulla (mm. lastensuojeluosaaminen, neuropsykiatria, psykiatria, käytöshäiriöt).

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!