Takahuhti Ylätalo ja Alatalo

Takahuhti tarjoaa sijaishuollon erityistason palvelua nuorisoikäisille 12-17-vuotiaille lapsille. Samassa pihapiirissä toimii kaksi 14-paikkaista erityistason palvelua tarjoavaa erillistä yksikköä, Takahuhti Ylätalo ja Takahuhti Alatalo.

Takahuhdin kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perheyhteistyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Työmme tärkein tavoite on auttaa lasta oppimaan taito tehdä itse itselleen edullisia valintoja elämässä. Meillä ei kasvatus keskity pelkästään lastenkodin arjen sujumiseen, vaan valmiuksien vahvistamiseen, jotta lapsi pärjää lastenkodin ulkopuolella.

Yhteisössämme lapsi voi ilman ennakkoluulojen kohtaamista olla juuri omanlaisensa. Työskentelemme paljon eri kulttuuritaustaisten, sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien lasten ja perheiden kanssa. Kasvatustyö sujuu myös englanniksi.

Takahuhti Ylätalo1 omavalvontasuunnitelma

Takahuhti Ylätalo 2 omavalvontasuunnitelma

Takahuhti Alatalo1 omavalvontasuunnitelma

Takahuhti Alatalo 2 omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Takahuhdissa lapsi kohdataan ratkaisu- ja voimavarakeskeisin menetelmin. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia sekä löytämään omat vahvuutensa. Meillä hyvä huomataan! Avoin, välittävä ja kannustava ilmapiirimme tukee lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista, sekä vastuullisuuteen kasvamista.

Takahuhdin arki

Painotamme kunnioittavaa kohtaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Omaohjaajatyön tavoitteena on luottamuksellinen ja korjaava ihmissuhde, joka eheyttää ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta. Päivä- ja viikko-ohjelma luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Oman toiminnan ohjausta ja arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen lähtökohdista käsin.

Koulunkäynti

Takahuhdin pihapiirissä toimii Tampereen kaupungin Puisto-koulukokonaisuuteen (Tampereen erityiskoulut, mm. sairaalakoulu) kuuluva Varsapuiston koulutalo, jossa opetuksesta vastaa kaksi erityisopettajaa ja kaksi koulukäynnin ohjaaja. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti. Lähialueella on useita oppilaitoksia, joiden kautta on mahdollista löytää hyviä opiskelu- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Tilat ja ympäristö

Takahuhti sijaitsee omakotialueella rauhallisessa puistomaisemassa. Viihtyisät tilat ovat tarkoitukseensa suunnitellut. Ylätalo on valmistunut vuonna 2013 ja Alatalo 2019. Tampereen keskustaan on matkaa noin viisi kilometriä ja paikallisliikenne palvelee meitä hyvin. Takahuhdin tilat ovat avarat, valoisat ja kodinomaiset. Pihassa on mahdollisuus pihapeleihin ja sauna lämmitetään vaikka monta kertaa viikossa.

Harrastusmahdollisuudet

Takahuhdissa kannustamme ja tuemme aktiivisesti lasten harrastustoimintaa. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi lastenkodeilla on viikoittain yhteisen tekemisen illat, ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa. Pihapiirissä on myös kuntosali.

Henkilökunta

Takahuhdin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Olemme lisäkouluttautuneet ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen, psykiatriseen lastensuojelutyöhön ja käytöshäiriöiden kanssa työskentelyyn. Meillä on terapeuttisentyön osaamista ja taitoa eläinavusteiseen työskentelyyn koirien tai hevosten kanssa. Tuomme lapsille arkeen kokemuksia ja keinoja, joiden avulla voi löytää keinoja pärjätä oman ahdistuneisuuden ja muiden hankalien tunteiden kanssa.

Molemmissa yksiköissä on 18 vakituista kokoaikaista työntekijää. Jokaisella lastenkodilla on oma yksikönjohtaja, vastuusairaanhoitaja ja todella vahvaa ja monipuolista osaamista omaava ohjaajien tiimi. Takahuhdin neljän lastenkodin kokonaisuudesta vastaa toiminnanjohtaja Liisa Sillanpää, jolla on 20 vuoden työkokemus lastensuojelun kentältä ja erittäin monipuolinen osaaminen lisäkoulutuksineen.

Erityisosaaminen

Takahuhdin erityisosaamista on käytöshäiriöön, nuorisopsykiatriaan ja neuropsykiatriaan liittyvät haasteet.

1-osastot ovat profiloituneet nuorisopsykiatristen haasteiden ja käytöshäiriöiden kohtaamiseen. Osastojen henkilökunnan erityisosaaminen painottuu psykiatrisen lastensuojelutyön osaamiseen. Työryhmissä on psykiatrinen sairaanhoitaja ja vahvaa mielenterveystyön osaamista sekä neuropsykiatrisia valmentajia.

2-osastot ovat profiloituneet neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysviiveiden aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Osastojen henkilökunnan erityisosaaminen on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaminen. Työryhmissä on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä vahvaa nepsy- osaamista ja kokemusta.