Takahuhti Ylätalo ja Alatalo

Takahuhti tarjoaa sijaishuollon erityistason palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille. Samassa pihapiirissä toimii kaksi 14-paikkaista erityistason palvelua tarjoavaa erillistä yksikköä, Takahuhti Ylätalo ja Takahuhti Alatalo.

Takahuhdin kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Erityisen huolenpidon jaksoja emme järjestä, mutta tiiviimpää tukea on mahdollista räätälöidä yhteistyössä lapsen sosiaalityöntekijän kanssa suunnitellen.

Toiminta-ajatus

Takahuhdissa lapsi kohdataan ratkaisukeskeisin menetelmin. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia sekä löytämään omat vahvuutensa. Avoin, välittävä ja kannustava ilmapiirimme tukee lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista, sekä vastuullisuuteen kasvamista.

Takahuhdin arki

Painotamme arvostavaa kohtaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Omaohjaajatyön tavoitteena on luottamuksellinen ja korjaava ihmissuhde, joka eheyttää ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta. Päivä- ja viikko-ohjelma luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Oman toiminnan ohjausta ja arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen lähtökohdista käsin.

Koulunkäynti

Takahuhdin pihapiirissä toimii Tampereen kaupungin Puisto-koulukokonaisuuteen (Tampereen erityiskoulut, mm. sairaalakoulu) kuuluva Varsapuiston koulutalo, jossa opetuksesta vastaa kaksi erityisopettajaa ja kaksi koulukäynnin ohjaaja. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti. Lähialueella on useita oppilaitoksia, joiden kautta on mahdollista löytää hyviä opiskelu- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Tilat ja ympäristö

Takahuhti sijaitsee omakotialueella rauhallisessa puistomaisemassa. Viihtyisät tilat ovat tarkoitukseensa suunnitellut. Ylätalo on valmistunut vuonna 2013 ja Alatalo 2019. Tampereen keskustaan on matkaa noin viisi kilometriä ja paikallisliikenne palvelee meitä hyvin. Takahuhdin tilat ovat avarat, valoisat ja kodinomaiset. Pihassa on mahdollisuus pihapeleihin ja sauna lämmitetään vaikka monta kertaa viikossa.

Harrastusmahdollisuudet

Takahuhdissa kannustamme ja tuemme aktiivisesti lasten harrastustoimintaa. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi osastoilla on viikoittain yhteisen tekemisen illat ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa.

Henkilökunta

Takahuhdin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Olemme lisäkouluttautuneet ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä psykiatriseen lastensuojelutyöhön. Meillä on myös terapia- ja päihdetyön osaamista. Molemmissa yksiköissä on 18 vakituista kokoaikaista työntekijää, miehiä ja naisia. Yksiköillä on yhteinen johtaja ja perhetyönohjaaja.

Erityisosaaminen

Takahuhdin erityisosaamista on käytöshäiriöön, nuorisopsykiatriaan ja neuropsykiatriaan liittyvät haasteet.

1-osastot ovat profiloituneet nuorisopsykiatristen haasteiden ja käytöshäiriöiden kohtaamiseen. Osastojen henkilökunnan erityisosaaminen painottuu psykiatrisen lastensuojelutyön osaamiseen. Työryhmissä on psykiatrinen sairaanhoitaja ja vahvaa mielenterveystyön osaamista sekä neuropsykiatrisia valmentajia.

2-osastot ovat profiloituneet neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysvamman aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Osastojen henkilökunnan erityisosaaminen on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaminen. Työryhmissä on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä vahvaa kehitysvammatyön osaamista ja kokemusta.