Perhekeskus Takahuhti

Yleisesittely

Takahuhti tarjoaa sijaishuollon erityistason palvelua nuorisoikäisille (12-17-vuotiaat) lapsille.

Takahuhdin kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Toiminta-ajatus

Takahuhdissa lapsi kohdataan ratkaisukeskeisin menetelmin. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia sekä löytämään omat vahvuutensa. Avoin, välittävä ja kannustava ilmapiirimme tukee lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista, sekä vastuullisuuteen kasvamista.

Takahuhdin arki

Painotamme arvostavaa kohtaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Omaohjaajatyön tavoitteena on luottamuksellinen ja korjaava ihmissuhde, joka eheyttää ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta. Päivä- ja viikko-ohjelma luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Oman toiminnan ohjausta ja arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen lähtökohdista käsin.

Koulunkäynti

Takahuhdin pihapiirissä toimii Tampereen kaupungin erityisopetusryhmä, jossa opetuksesta vastaa erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti. Lähialueella on useita oppilaitoksia, joiden kautta on mahdollista löytää hyviä opiskelu- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Tilat ja ympäristö

Takahuhti sijaitsee omakotialueella rauhallisessa puistomaisemassa. Viihtyisät tilat ovat tarkoitukseensa suunnitellut ja valmistuneet vuonna 2013. Tampereen keskustaan on matkaa noin viisi kilometriä ja paikallisliikenne palvelee meitä hyvin. Takahuhdin tilat ovat avarat, valoisat ja kodinomaiset. Pihassa on mahdollisuus pihapeleihin ja sauna lämmitetään vaikka monta kertaa viikossa.

Takahuhti on 14-paikkainen lastensuojelun vaativan hoidon yksikkö, jossa on kaksi erillistä 7-paikkaista osastoa.

Harrastusmahdollisuudet

Takahuhdissa kannustamme ja tuemme aktiivisesti lasten harrastustoimintaa. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi Takahuhdissa on viikoittain yhteisen tekemisen ilta ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa.

Henkilökunta

Takahuhdin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Olemme lisäkouluttautuneet ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä psykiatriseen lastensuojelutyöhön. Meillä on myös terapia- ja päihdetyön osaamista.

Erityisosaaminen

Takahuhdin erityisosaamista on käytöshäiriöön, nuorisopsykiatriaan ja neuropsykiatriaan liittyvät haasteet.

1-osasto on profiloitunut nuorisopsykiatristen haasteiden ja käytöshäiriöiden kohtaamiseen. Osaston henkilökunnalla on Psykiatrinen lastensuojelutyö -koulutus. Työryhmässä on psykiatrinen sairaanhoitaja ja vahvaa mielenterveystyön osaamista sekä neuropsykiatrisia valmentajia.

2-osasto on profiloitunut neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysvamman aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Osaston henkilökunnalla on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus ja perhevalmentaja-koulutus. Työryhmässä on psykiatrinen sairaanhoitaja sekä vahvaa kehitysvammatyön osaamista ja kokemusta.