Kapteeni

Kapteeni on erityistason asuinyksikkö, joka tarjoaa sijaishuoltoa ja erityistason laitoshuoltoa seitsemälle 11-17-vuotiaalle lapselle. Kapteeni osa Ravanikodin kokonaisuutta, joka muodostuu samassa pihapiirissä olevista neljästä yksiköstä; Luutnantin ja Kersantin perustason yksiköistä sekä Majurin ja Kapteenin erityistason yksiköistä. Kapteeni on erikoistunut neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kuntouttamiseen. Kapteenissa arki muodostuu koulunkäynnistä, elämänhallinnan ja oman toiminnanohjauksen harjoittelusta sekä tavallisista arjen askareista. Kapteenin yhteisön tavoitteena on, että jokainen saa itse määrittää oman hyvän arkensa, aikuisten huolehtiessa jokaisen lapsen terveydestä ja turvallisuudesta, perustarpeisiin vastaamisesta. Kapteenin arki on selkeää, johdonmukaista, strukturoitua ja aikuisjohtoista. Kapteenin lapsille mahdollistetaan arjen ennakoitavuus.

Kapteenissa jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti, jokaisen erityisyys ja erilaisuus huomioon ottaen ja niitä kunnioittaen. Lapsen psyykkinen ja fyysinen ikäkehitys ja yksilölliset haasteet otetaan kaikessa toiminnassa huomioon.

Kapteenin omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Tavoitteena on mahdollistaa perusopetuksen ja elämänhallinnan harjoittelun keinoin lapsille sellainen tulevaisuus, jonka he itse toivoisivat saavansa. Kuntoutukseemme kuuluu lasten yksilöllisyyden kunnioittaminen, yhteisöön kuulumisen vahvistaminen, monipuolisesti toiminnallisuutta ja tekemistä sekä tiiviistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Lasten itsetuntoa ja heidän sosiaalisia taitojaan vahvistetaan arjen ohjaustyössä, ja ART- ryhmämenetelmän keinoin.

Kapteenissa omaohjaajatyöskentelyllä on suuri merkitys. Omaohjaaja luo lapsen kanssa heti sijoituksen alussa luottamuksellisen kiintymyssuhteen, ja siten omaohjaaja toimii koko sijoituksen ajan lapsen asioiden asiantuntijana. Tiivis omaohjaajasuhde mahdollistaa lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen.

Työskentelymme pohjana ovat Sospron yhteiset arvot rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus.

Laadukkaalla kasvatustyöllä vahvistetaan lasten itseluottamusta, varustetaan lapset sillä rohkeudella mikä tulee läpi elämän olemaan vaikeuksien yli kantava voima. Yksilöllisyys on kaiken ohjaustyön perusta, jokaisen lapsen sijoitus rakentuu yksilöllisten tavoitteiden ympärille. Jokaisella lapsella on oikeus olla itse määrittämässä elämänsä suuntaa, olla osallisena kaikessa suunnittelutyössä ja päätöksenteossa. Parhaat tulokset kasvatustyössä saadaan rakentamalla luottamuksellisia suhteita lasten ja kasvatushenkilökunnan välille.

Arki

Kapteenissa lapsen osallisuus ja kuuleminen on kiinteä osa päätöksentekoa, kirjallisten tuotosten tekoa ja eteenpäin toimittamista sekä tulevien tapahtumien suunnittelua. Omaohjaajat tekevät lapsista kuukausittain koosteen osallistavan kirjaamisen periaatteita kunnioittaen, lapsi saa olla mukana vaikuttamassa siihen, minkälainen on lopullinen huoltajille ja sosiaalityöntekijöille toimitettava tuotos. Lapset myös aina lukevat ja hyväksyvät allekirjoituksellaan rajoituspäätökset ja esimerkiksi hoito- ja kasvatussuunnitelmat.

Lasten yhteisö on mukana suunnittelemassa koko yksikköä koskevia asioita, kuten yksikön sääntöjä, yhteisiä menoja, toimintapäivien sisältöjä ym. Kapteenissa pidetään viikoittain nuorten kokous, missä jokaisen lapsen ääni kuullaan. Lasten ja perheiden ääni kuullaan myös säännöllisten asiakaspalautteiden muodossa, lisäksi lapsille on kerrottu mahdollisuudesta osallistua lastensuojelun kehittämiseen kirjoittamalla omista kokemuksistaan blogiteksteihin Tuki oikeasta paikasta- hankkeeseen.

Lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja lapsille mahdollistetaan kavereiden ja muun verkoston yhteydenpito, harrastaminen ja perhesuhteiden ylläpito. Jokaiselle lapselle tehdään oma yksilöllinen kotiharjoittelusuunnitelma. Lasten kotiharjoittelujaksojen toteutumista tuetaan ja kulkeminen kotiharjoitteluun tapahtuu lapsen tarpeet huomioiden, joko julkisilla kulkuneuvoilla tai Kapteenin ohjaajien kuljettamana. Ravanikodin pihapiirissä on myös mahdollisuus majoittaa lasten perheitä.

Koulunkäynti

Kapteenin pihapiirissä toimii Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö 6.-9. luokkalaisille. Opetus järjestetään yhteistyössä Ulvilan sivistystoimen kanssa. Koulu on tarkoitettu ensisijaisesti Ravanikodin lapsille, joilla on koulunkäynti- ja/tai oppimisvaikeuksia. Koulun ja Kapteenin välinen yhteistyö on tiivistä, tiedonkulku on katkeamatonta ja yhteisenä tavoitteena on jokaisen lapsen perusopetuksen oppimäärän toteutuminen. Koulussakin lasten erilaisuus ja erityisyys huomioidaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulussa painotetaan myös sosiaalista vastuuta. Käytöstavat, toisten huomioon ottaminen ja kuunteleminen ovat koulussamme tärkeitä arvoja. Nämä asiat koulunkäynnissäkin huomioon ottamalla voidaan varmistua siitä, että Kapteenin lapset varustetaan valmiuksilla toimia tulevaisuudessa isommissakin ryhmissä ja menestyä jatko-opinnoissa. Kapteenin lähialueella, Porissa ja Ulvilassa, on useampia ammatillisia oppilaitoksia, jotka tarjoavat monipuolisesti opiskelumahdollisuuksia.

Harrastukset

Kapteenin sijainti mahdollistaa monipuolisen harrastamisen. Jokaisella lapsella on mahdollisuus mieleiseensä harrastukseen, lapsia kannustetaan harrastamaan antamalla mahdollisuus kokeilla erilaista tekemistä. Yksikössä järjestetään säännöllisesti toimintapäiviä, joissa aikuislähtöisesti kokeillaan erilaisia aktiviteetteja. Lapset saavat vaikuttaa toimintapäivien sisältöihin. Kapteenin ohjaajat tuovat myös omia vahvuuksiaan ja henkilökohtaisia mielenkiinnonkohteitaan ja harrastuksiaan kasvatustyöhön ja talon arkeen. Kapteenissa jätetään aina tilaa ja aikaa spontaanillekin tekemiselle, kaikkea ei tarvitse aina etukäteen suunnitella. Kauniin sään osuessa, vaikka viikonloppuun, voidaan tehdä esimerkiksi eväsretki luontoon.

Loma-aikoina järjestetään retkiä ja leirejä lasten toiveiden mukaisesti. Juhlapyhiä Kapteenissa vietetään perinteitä kunnioittaen tai vaikka teemapäivinä.

Tilat ja ympäristö

Kapteeni sijaitsee Ulvilan kaupungin Ravanin kylässä maalaismiljöössä luonnon keskellä, n. 12 kilometrin päässä Porin keskustasta. Kapteenin nimi pohjautuu alueen historiaan. Kapteenin tilat on suunniteltu vastaamaan toiminnan tarpeisiin, kodinomaisiksi ja viihtyisiksi. Kapteenissa on seitsemän huonetta, joiden sisustukseen lapset itse vaikuttavat. Jokainen lapsi saa yksikköön tullessaan huoneeseensa uuden sängyn ja petivaatteet. Huoneissa on koulupöytä ja vaatekaappi, lisäksi huoneisiin hankitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan muita huonekaluja.

Kapteenin on sisustettu neutraalein värein, minimoiden aistiärsykkeitä. Yksikössä on yhteisissä tiloissa seinällä mm. viikko-ohjelma, helpottamaan lasten arjen jäsentämistä. Kapteenin yksikössä on lapsille myös rentoutumishuone, minne lapsi voi mennä yksin tai ohjaajan kanssa. Rentoutumishuoneessa on säkkituoleja ja katossa tähtitaivasta jäljittelevä valaistus. Rentoutumishuoneessa voidaan tehdä mm. mindfulness- harjoituksia.

Kapteenin pihapiiri on iso, rauhallinen, yksityinen alue, missä on mahdollisuus monenlaiseen tekemiseen. Pihassa on lapsille mm. trampoliini ja frisbeegolf- kori. Kesällä pihassa grillaillaan ja vietetään yhteisöllisiä hetkiä. Syksyisin ja keväisin pihapiirissä on yhteinen pihatalkoopäivä. Pihapiirissä sijaitsee myös Vääpelin kaksi tukiasuntoa.

Henkilöstö

Kapteenin henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on kattavasti työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta. Koko Kapteenin henkilökunta koulutetaan vastaamaan neuropsykiatrisia oireita ja haasteita omaavien lasten erityistarpeisiin. Sospro-konsernin oma Sospro-Akatemia järjestää vuosittain mm. lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Kapteenissa on yksikön johtajan lisäksi viisi hoito- ja kasvatustyönohjaajaa, vastuusairaanhoitaja ja kaksi yövalvojaa.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!