Ravanikodin erityislastenkoti

Yleisesittely

Ravanikodin erityislastenkodissa on kaksi seitsemän paikkaista asuinyksikköä, Majuri ja Kapteeni, jotka sijaitsevat samassa rakennuksessa. Asuinyksiköt on tarkoitettu 11-17 -vuotiaille sijaishuoltoa ja erityistason laitoshoitoa tarvitseville lapsille. Lapsilla voi olla lastensuojelutarpeen lisäksi psyykkistä tai neuropsykiatrista oireilua sekä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia.  Hoito- ja kasvatustyön viitekehyksenä on kiintymyssuhdeteoria.

Majurin asuinyksikkö on profiloitunut lasten psykiatrisiin haasteisiin ja käytöshäiriöihin.

Kapteenin asuinyksikkö on profiloitunut lasten neuropsykiatrisiin ja lievän kehitysvamman aiheuttamiin haasteisiin.

Erityislastenkodin yhteydessä toimii myös sijaintikunnan alainen Auroran koulun opetusyksikkö ja lapsen koulunkäyntiä tuetaan koulun ja erityislastenkodin yhteistyönä.

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.

Lastenkodin arki

Tarjoamme lapselle turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön sekä selkeän ja säännöllisen arjen struktuurin. Päivä- ja viikko-ohjelmamme luovat perustan ennakoivalle toiminnalle. Toiminnanohjauksessa huomioimme kunkin lapsen yksilölliset tarpeet ja käytämme erilaisia toiminnanohjauksen menetelmiä ja välineitä. Olemme vahvasti läsnä ohjaamassa lapsen arkea ja tuemme lapsen koulunkäyntiä. Panostamme omaohjaajatyöskentelyyn ja mahdollistamme lapselle turvallisen kiintymyssuhteen sekä tuemme lapsen kasvua kohti itsenäistymistä. Meille tärkeää on välittävä ja kannustava ilmapiiri.

ART- ryhmissä lapsilla on mahdollisuus toiminnallisten harjoitteiden kautta harjoitella moraalista ajattelua, itsehillintää ja sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen arjessa ja elämässä.

Lapsen kuntouttamisessa huomioimme myös lapsen perheen tarvitseman tuen. Omaohjaajatyöskentelyssä ohjaamme lapsen vanhempia vanhemmuudessa sekä tuemme lapsen kotipäivien mahdollistumista ja onnistumista. Pihapiirissämme on perheasunto vanhempien vierailuita varten.

Koulunkäynti

Ravanikodin erityislastenkodin pihapiirissä toimii Auroran koulun Ravanikodin opetusyksikkö 5.-9. luokan oppilaille. Henkilökuntaan kuuluvat kolme erityisopettajaa, opettaja ja neljä kouluohjaajaa. Opetusyksikön ja erityislastenkodin välinen yhteistyö on päivittäistä.

Ravanikodin opetusyksikön tunnuslauseena toimii vanhan seinätaulun viisaus: ”Se, joka tähän peltoon kylvää oman siemenensä, saa nauttia muidenkin sadosta.”

Ulvilassa ja lähialueilla on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja jatko-opiskeluun.

Tilat ja ympäristö

Ravanikodin erityislastenkoti sijaitsee Ulvilan kaupungin Ravanin kylässä maalaismiljöössä luonnon keskellä, n. 12 km Porin keskustasta. Samassa pihapiirissä sijaitsee Ravanikodin peruslastenkoti ja Vääpelin kaksi tukiasuntoa.

Turvalliset ja viihtyisät tilat ovat tarkoitukseensa suunniteltu ja valmistuneet alkuvuodesta 2020. Molemmissa asuinyksikössä on seitsemän huonetta, joiden sisustukseen lapset saavat myös itse vaikuttaa. Ravanikodin rauhallinen ja laaja piha-alue luo mahdollisuudet monenlaisille pihapeleille ja muulle yhteiselle toiminnalle.

Harrastusmahdollisuudet

Kannustamme lapsia aktiivisuuteen ja erilaisten harrastusten pariin. Lasten omien harrastusten lisäksi järjestämme viikkoittain ryhmätoimintaa. Lisäksi järjestämme erilaisia toimintapäiviä, retkiä ja leirejä.

Henkilökunta

Molemmissa asuinyksiköissä työskentelee kymmenen työntekijän (yhdeksän henkilötyövuotta) työryhmä. Moniammatillisen henkilökunnan psykiatrinen tai neuropsykiatrinen erityisosaaminen perustuu vankkaan lastensuojelutyön osaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen psyykkisesti tai neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kuntoutumisen tukemiseksi. Henkilökunnalla on tietoa ja taitoa tunnistaa lapsen psyykkiset ja neuropsykiatriset oireet ja tukea lapsen kuntoutusta lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökunnalla on myös halua ja taitoa tehdä tiivistä yhteistyötä mahdollisesti muiden lasta hoitavien tahojen kanssa.