Vaahteramäen Torppa

Vaahteramäen Torppa tarjoaa 12-17-vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille lapsille turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön. Torppa on perustason seitsemänpaikkainen asumisyksikkö, jossa työskentelee seitsemän lastensuojelun sijaishuollon ammattilaista. Yksikkö on profiloitunut erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien ja traumataustaisten nuorten kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Torpan toiminta perustuu uskoon ihmisessä olevaan hyvään ja Sospron arvot yksilöllisyys, rohkeus, luottamus ja osallisuus näkyvät asuinyksikön päivittäisessä arjessa.

Vaahteramäen Torpan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Vaahteramäen Torpassa korostetaan erityisesti arjen ennakoitavuutta, yhteisöllisyyttä, tavoitteellista omaohjaajatyötä sekä perheyhteistyötä. Nämä näkyvät arjessa selkeinä aikatauluina ja yhteisinä sääntöinä, säännöllisenä ja monipuolisena yhteisenä toimintana, viikoittaisena omaohjaajatyöskentelynä sekä tiiviinä yhteydenpitona ja työskentelynä läheisten kanssa. Työote Vaahteramäen Torpassa on ratkaisukeskeinen ja P(L)ACE-asenne näkyy ohjaajien päivittäisessä toiminnassa sekä nuoren kanssa luotavina kiintymyssuhteina.

Arki

Lapsen saapuessa yksikköön hänen kanssaan tehdään alkuhaastattelu ja kartoitetaan hänen taustojansa ja tämänhetkisiä erityistarpeita. Alkuarvioinnin perusteella tehdään jokaiselle lapselle yksilöllinen, asiakassuunnitelman mukainen, hoito- ja kasvatussuunnitelma, johon kirjataan kaikki asiat, jotka ohjaavat työskentelyä lapsen arjen suunnittelua. Lapsi osallistuu säännöllisesti työryhmän jäsenten kanssa omien tavoitteiden ja suunnitelman pohditaan ja arviointiin.

Kerran viikossa järjestetään Torpan yhteisökokous, johon kaikki lapset ja vuorossa olevat aikuiset osallistuvat. Näissä keskustellaan erityisesti yksikön arjesta ja lasten toiveista. Lisäksi lapsilla on halutessaan mahdollisuus osallistua alueen toiminnanjohtajan järjestämään koko Sospro Etelä-Pohjanmaan yhteiseen nuorten johtoryhmään kerran kuukaudessa.

Lastenoikeuksien toteutumisen varmistamme joka päivä yksikössä toteutuvien toimintatapojen ja kerran kuukaudessa toteutuvan lasten johtoryhmän avulla. Lasten johtoryhmässä käsitellään lapsille merkittäviä asioita, joita he ovat nostaneet yksiköissä esille. Lisäksi lapset antavat palautteita ja kehittämisehdotuksia asuinympäristöön ja toimintaan liittyen ja niiden toteuttamista suunnitellaan yhdessä lasten viihtyvyyden lisäämiseksi.

Torpassa perheen jälleenyhdistäminen on tärkeä tavoite ja sitä tuetaan tiiviillä ja vahvalla perheyhteistyöllä. Läheisten kanssa ollaan yhteydessä viikoittain ja perheyhteistyötapaamisia järjestetään kuukausittain. Perheen kanssa yhdessä pohditaan, millaisten tavoitteiden avulla perheen jälleenyhdistäminen olisi mahdollista.

Torpassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet energiatehokkailla laitteistohankinnoilla sekä lajittelemalla ja kierrättämällä aktiivisesti. Pyrimme tekemään vain suunnitelmallisia hankintoja. Vähennämme ruokahävikkiä suunnittelemallisella ruokahuollolla. Torpan keittiössä toteutetaan ”kokkaa vain komerosta” –päiviä, joiden ajatuksena on ideoida aterioita, joiden pääraaka-aineet löytyvät pakastimesta ja kuiva-ainekaapin tuotteista sekä edellisten päivien ruoka- ainesta.

Lasten kuljetukset pyrimme järjestämään edestakaista ajelua välttäen ja julkista liikennettä suosien. Lapsia kannustetaan myös polkupyörän käyttöön lyhyemmillä matkoilla.

Kehittääksemme palveluamme ja siitä koettua vaikuttavuutta mittaamme ja seuraamme säännöllisesti asiakaskokemusta. Uusi asiakaskokemusmittari otetaan käyttöön kaikissa Sospron työryhmissä syksyn 2021 aikana.

Koulunkäynti

Vaahteramäen Torpan pihapiirissä toimii Alavuden yläkoulun joustavan perusopetuksen 7–9 luokka. Opettajan lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynninohjaaja. Yhteistyö koulun ja asuinyksikön välillä on päivittäistä. Muu perusopetus järjestyy tarvittaessa Alavuden ala- ja yläkouluilla. Lukiot ja ammattioppilaitos Sedu ja Jami sekä valmistava luokka Valma ja ammattioppilaitos Luovi tarjoavat monipuolista opetusta ja opintopolkuja toisen asteen ja peruskoulunsa päättäneille oppilaille.

Harrastukset

Alavus ja sen lähialue tarjoaa nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia liikunnasta ja retkeilystä taiteisiin ja musiikkiin. Vaahteamäen Torpassa järjestetään torstaisin yhteisöilta, jossa toteutetaan lasten kanssa yhdessä suunniteltua monipuolista toimintaa. Tiistaisin lapsilla on mahdollisuus käydä Alavuden aseman seudun kyläyhdistyksen ylläpitämässä kylätalossa, Konttuurilla, aikaa keilaten ja biljardia pelaillen. Lisäksi toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään muuta yhteistä toimintaa ja retkiä vuoden ympäri.

Tilat ja ympäristö

Vaahteramäen Torppa sijaitsee Alavuden aseman viihtyisällä ja rauhallisella alueella. Lähikauppa on noin kilometrin päässä ja keskusten kaikki palvelut ovat noin 5 km päässä. Torpan vastaremontoidut asuinyksikön tilat ovat viihtyisät ja kodikkaat. Talossa on erilaisia yhteisiä tiloja, joissa nuoret voivat viettää aikaansa ja harrastaa. Yhteisen olohuoneen lisäksi toisessa tilassa on tila elokuvailloille tai konsolipelaamiselle ja toisessa yhteiselle tekemiselle, kuten esimerkiksi lautapelien pelaamiseen ja askarteluun. Pihapiiri on tilava ja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen tekemiseen. Asuinyksikön terassilla voi viettää aikaa ja grillailla. Pihassa on rantalentopallokenttä ja laaja nurmialue monenlaiselle tekemiselle. Koulurakennuksessa on lisäksi työpaja, joka mahdollistaa niin koulun kuin asuinyksikönkin käytön pienimuotoisille puutöille ja askarteluille. Lisäksi tilassa on pienimuotoinen punttisali.

Henkilöstö

Vaahteramäen Torpan suurin vahvuus on moniammatillinen ja positiivinen työryhmä. Hyvän työilmapiirin johdosta ohjaajat voivat toimia turvallisina ja läsnä olevina aikuisina yksikön nuorille. Torpassa on seitsemän ohjaajaa, joilla on laaja osaaminen ja kokemus lastensuojelutyöstä. Koulutustaustaltaan ohjaajat ovat sosiaalialan, terveydenhuollon ja nuorisotyön ammattilaisia. Henkilöstön tukena ovat säännöllinen koulutus, ryhmätyönohjaukset ja perheterapeuttinen konsultaatio.

Torpassa panostetaan erityisesti ohjaajien neuropsykiatriseen osaamiseen. Koko henkilöstö käy neuropsykiatrista osaamista vahvistavan täydennyskoulutuksen ja opintoja on mahdollista jatkaa myös neuropsykiatriseksi-valmentajaksi asti. Osalla ohjaajista tämä koulutus jo onkin.  Lisäksi Torpassa on myös kokemusta monikulttuurisista lapsista ja heidän kulttuurinsa otetaan tarvittaessa huomioon niin arjen suunnittelussa kuin yhteisten toimintojen suunnittelussakin.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!