Myllylinna

Myllylinna on seitsemälle kouluikäiselle lapselle turvallinen koti, silloin kun tarvitaan ammatillista osaamista ja perhehoito ei ole riittävä tukemaan lapsen tarpeita. Myllylinna on perustason asuinyksikkö ja vahvan ammatillinen, puitteiltaan kodinomainen sijaishuoltopaikka, jossa lapsi saa paljon tukea kasvuunsa ja koulunkäyntiinsä. Myllylinnan erityisosaamista on vahvistettu Nepsy- koulutuksilla ja Neuropsykiatrisia valmentajiakin on kohta neljä.

Myllylinnan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Myllylinnan ennakoiva ja ratkaisukeskeinen arki on vakaa pohja kuntoutumiselle, jossa intensiivinen omaohjaajatyöskentely on keskeisessä roolissa. Myllylinnassa aikuiset kohtaavat lapset yksilöllisesti ja empaattisesti ja arjen rakentaminen tehdään yhdessä.  Tunnetiloja sanoittamalla ja vuorovaikutusta harjoittelemalla pyritään luomaan jokaiselle turvallisia, hyväksyviä ja empaattisia kohtaamisia.  Koulujen ja lasten hoitokontaktien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja lasten perheet kuuluvat tiiviisti Myllylinnan arkeen.

Arki

Myllylinna arkea rytmittää yleinen viikko-ohjelma, jonka rinnalla jokaisella lapsella on oma henkilökohtainen viikko-ohjelmansa.  Ratkaisukeskeisyys on isossa roolissa ja omaohjaajatyöskentelyssä jokainen ohjaaja miettii yksilökohtaisesti toimivia työskentelytapoja.

Perheiden ja läheisverkostojen kanssa omaohjaajat työskentelevät tiiviisti koko sijoituksen ajan. Myllylinnassa vanhempien on mahdollista yöpyä erillisessä huoneessa vierailujen ajan.

Terveydenhuolto tapahtuu kouluterveydenhuollon ja perusterveydenhuollon kautta. Tiivistä yhteistyötä tehdään TYKS:n lasten – ja nuorten psykiatrian kanssa. Lasten mahdolliset terapiat ovat yksi tiiviin yhteistyön kohde myös.

Turku tarjoaa laajat mahdollisuudet monikulttuurisuuden syventämiseen erilaisin järjestö ym. toiminnan kautta. Myllylinnassa lasten kulttuuriset taustat huomioidaan ja yhdessä tutustutaan erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin.

Koulunkäynti

Myllylinnassa koulunkäynti on keskeisessä roolissa. Yhteistyötä Turun kouluihin tehdään aktiivisesti, jotta jokainen lapsi suorittaa peruskoulun ja pääsee jatkamaan jatko-opintoihin. Arki rakentuu paljon koulunkäynnin ympärille ohjaajien tukiessa koulutyön toteutumista.

Kouluun lapset kulkevat pääsääntöisesti julkisella liikenteellä, mutta myös taksikuljetukset ovat mahdollisia silloin, kun julkisen liikenteen käyttäminen on lapselle liian haastavaa. Turku tarjoaa laajasti vaihtoehtoja erilaisiin koulu mahdollisuuksiin niin perusopetuksessa, kuin jatko-opinnoissakin.

Tilat ja ympäristö

Myllylinna sijaitsee Turun Kakskerrassa, idyllisessä pienessä Myllykylän kyläyhteisössä. Talo on viihtyisä tilava kivirakennus, jossa jokaisella lapsella on oma huone ja paljon yhteisiä tiloja yhdessäololle. Ympäristö on turvallinen, maaseutumainen sekä luonnon läheinen. Myllykylän järvi on parin minuutin kävelymatkan päässä, eikä merikään kaukana ole. Turun keskustaan ajaa autolla puoli tuntia.

Myllylinnan suuri piha mahdollistaa monenlaista tekemistä. Trampoliini ja jalkapallon pelaaminen ovat olleet suosiossa pitkään, unohtamatta syksyistä ravustusta omasta purosta. Lähialueiden ulkoilumaastot ovat myös tiheässä käytössä ja laavuilla on useampi makkara ja vaahtokarkki paistettu. Läheisessä järvessä käydään kesät ja talvet virkistäytymässä.

Myllylinnassa vanhempien ja läheisten on helppo myös tarvittaessa yöpyä. Itsenäistymisvaiheessa olevalle löytyy myös oma tila, jossa harjoitella asumista itsenäisemmin.

Harrastusmahdollisuudet

Myllylinnan oma pihapiiri ja lähiympäristö tarjoavat monenlaista ulkoilumahdollisuutta. Läheinen järvi on virkistyskäytössä kesät ja talvet.  Lähistöllä olevan ratsastustallin kanssa on tehty paljon yhteistyötä, mutta Turun laajat harrastusmahdollisuudet, sekä lähikuntien tarjonta takaavat sen, että kaikille halukkaille on löytynyt mieluinen harrastus.

Yhteinen tekeminen on kuulunut aina myös Myllylinnaan ja sen puitteissa onkin kokeiltu yhdessä erilaisia lajeja kartingista seinäkiipeilyyn kädentaitoja unohtamatta. Syksyisin ravustetaan yhdessä lasten kanssa omasta purosta ja vietetään tietysti rapujuhlat.

Henkilökunta

Myllylinnassa toimii seitsemän ohjaajan monipuolinen työryhmä, jolla on myös perhetyön tekemisen taito. Myllylinnan työryhmä koostuu sosionomeista, yhteisöpedagogista, sairaanhoitajasta ja lähihoitajista, joiden kaikkien työskentelyn pohjana toimii Pace-asenne. Työryhmää on lisäkoulutettu lähiaikoina Sospro Akatemian kautta niin, että kaikki käyvät lastensuojelun substanssiopinnot ja neuropsykiatrisen erityisosaamisen opinnot. Kolme ohjaajaa on tällä hetkellä ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksessa ja yhdellä koulutus jo onkin.  Tiimissä on paljon osaamista työkokemusvuosienkin kautta ja pitkiä, jopa yli 15 vuoden lastensuojelutyön kokemusta löytyy tästä tiimistä. Tiimi on rakentunut niin, että puolet on pitkään alalla olleita ja puolet ovat tuoreempia lastensuojelualan osaajia. Intoa ja uuden oppimishalua löytyy kaikilta ja siksi tiimi onkin vahvasti lähtenyt kouluttautumaan neuropsykiatrian maailmaan.

Myllylinnan henkilökunta on tottunut työskentelemään psyykkisesti ja neurologisesti oireilevien lasten kanssa, myös moninaiset kulttuuriset taustat osataan huomioida Myllylinnassa. Myllylinnan henkilökunta työskentelee kokonaisvaltaisesti lapsen ja hänen läheistensä kanssa vahvasti omaohjaajatyöskentelyn näkökulmasta. Kaiken pohjalla ovat Sospron arvot: rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus sekä luottamus.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!