Merilinna

Merilinna on Turun Kakskerrassa sijaitseva kodinomainen perustason asuinyksikkö seitsemälle kouluikäiselle lapselle. Merilinnassa on pitkä kokemus paljon tukea kasvuunsa, psyykkiseen vointiinsa ja koulunkäyntiinsä tarvitsevista lapsista, monikulttuurisuudesta ja tiiviistä yhteistyöstä koulun sekä lasten psykiatristen hoitokontaktien kanssa. Merilinnassa on vahva koulutustausta psyykkisesti oirehtivien lasten hoitoon.

Merilinnan omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Lasten kanssa yhdessä suunniteltu arjen struktuuri tuo rakennetta ja ennakoitavuutta Merilinnan päiviin. Toiminnalliset menetelmät ja yhdessä toteutetut kotiin kuuluvat asiat, vahvistavat Merilinnan kodinomaisuutta. Jokaisella lapsella on Merilinnassa tilaa kasvaa turvallisesti omaksi itsekseen.

Merilinnan työskentely on vahvasti ratkaisukeskeistä. Lasten kanssa työskenneltäessä pidetään keskiössä heidän tavoitteensa ja työskennellään niiden saavuttamiseksi. Lasten kanssa käydään ongelmien ilmetessä läpi sitä, mitä osaamista ja vahvuuksia heillä on ja miten näitä voisi hyödyntää ongelmien selättämisessä. Ratkaisukeskeinen työote tukee myös Sospron kantavaa toiminta-ajatusta ”Uskomme ihmisessä olevaan hyvään”. Merilinnassa panostetaan lasten kanssa käytyihin keskusteluihin ja kuullaan lasta ja hänen ajatuksiaan.

Jokainen lapsi ja aikuinen kohdataan Merilinnassa yksilönä ja heidän kanssaan työskennellään heidän yksilöllisten tavoitteidensa ja elämäntilanteidensa mukaisesti. Hoito- ja kasvatustyö perustuu kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja tukemiseen huolehtien jokaisen lapsen ikätason mukaisesta perushoidosta. Työskentely on suunnitelmallista ja arki strukturoitua, tämä tukee lasten hyvinvointia. Merilinnan ohjaajien työskentelyssä näkyy aito kiinnostus lasta kohtaan. PACE-asenne näkyy luontevana osana työskentelyä ja ohjaa toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Merilinnassa tehtävä hoito- ja kasvatustyö on tavoitteellista ja työn tuloksia arvioidaan säännöllisesti.  Hoito- ja kasvatustyö perustuu lapsen ja perheen kanssa yhdessä laadittuun hoito- ja kasvatussuunnitelmaan, joka taas perustuu sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä tehtyyn asiakassuunnitelmaan. Kuukausittaiset tavoitteet asetetaan yhdessä työryhmän ja lapsen kanssa. Lapsen osallisuutta korostetaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa. Lapsia tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa. Jokaisen lapsen kohdalla hoito- ja kasvatusyön tavoitteena on lapsen kotiutuminen ja perheen jälleenyhdistyminen tai lapsen itsenäinen elämä.

Myös perheet huomioidaan vahvasti Merilinnan työskentelyssä. Vanhemmat ja muut läheiset ovatkin erittäin tervetulleita Merilinnaan. Merilinnan pihassa on pihatalo, jossa vanhemmat voivat sovittaessa yöpyä. Perheiden kanssa työskennellään asiakassuunnitelmien mukaisesti ja työskentely räätälöidään jokaisen perheen kohdalla erikseen.

Arki

Merilinnan arki muodostuu yhdessä päätetystä päivärytmistä ja viikkoon suunnitelluista muista toimista. Kotiin kuuluvat asiat, yhdessä aikuisten kanssa toteutettuina, ovat osa jokapäiväistä arkea. Suuri piha tuo paljon yhteistä tekemistä arkeen. Merilinnassa lapset ovat osallisia kaikkeen toimintaan. Lapsi on osallinen yhteisön arjen toteuttamista koskevissa päätöksissä ja toimissa.

Merilinnassa tehdään paljon asioita yhdessä ja toiminnallisuuteen panostetaan. Erityisesti retkeilyllä on iso rooli Merilinnan arjessa. Lapset osallistuvat toiminnan ja arjen suunnitteluun ja heidän toiveitaan toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Merilinnan arki rakentuu säännöllisiin toistuviin toimiin, lasten harrastuksien ja muiden sovittujen menojen aikataulutuksiin. Koulu rytmittää pitkälti arkea. Merilinnassa arvostetaan toiminnallista arkea, retkiä, yhteisiä ruokailu- ja keskusteluhetkiä, lautapelejä ja rauhallista kotielämää sekä yhdessä touhuamista. Merilinnassa jokainen lapsi opettelee ja harjaannuttaa arjen taitojaan joka päivä itsenäistä elämää varten. Jokaisen lapsen kanssa pidetään viikoittain omaohjaajan kanssa kahdenkeskistä aikaa, jolloin työskennellään lapsen tavoitteiden hyväksi, hoidetaan juoksevia asioita tai vietetään yhteistä rauhallista ja mukavaa aikaa.

Merilinnan lapset ovat julkisen terveydenhoidon piirissä. Heille hankitaan kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut ja heitä kuljetetaan tarpeen mukaan omille terveydenhuollon käynneilleen. Lapsia kannustetaan ikätasoiseen asioiden hoitamiseen myös terveydenhuollon käyntien suhteen.

Koulunkäynti

Koulutyöllä on keskeinen sija Merilinnan lasten arjessa. Koulunkäynti tuo lapsen arkeen struktuuria. Merilinnan lapset käyvät peruskoulua lähikouluissa saaristossa tai noin 15 kilometrin päässä Turun keskustassa. Turussa on laaja erilaisten peruskoulujen, erityiskoulujen ja ammattikoulujen sekä lukioiden verkosto ja jokaiselle Merilinnan lapselle mahdollistuukin Turussa hänen tarpeidensa mukainen koulupaikka. Kouluun lapset kulkevat pääsääntöisesti julkisella liikenteellä, mutta myös taksikuljetukset ovat mahdollisia silloin, kun julkisen liikenteen käyttäminen on lapselle liian haastavaa. Jokaisen lapsen kohdalla on tavoitteena peruskoulun suorittaminen ja sen jälkeen ammatilliset opinnot tai lukio. Lastenkodin ja koulun välinen yhteistyö on tiivistä. Ohjaajat tukevat lapsia koulutyön toteutumisessa ja koulunkäynnissä. Merilinnassa läksyjä tehdään tarvittaessa yhdessä ja kokeisiin luetaan esimerkiksi omaohjaaja-ajoilla.

Tilat ja toimintaympäristö

Merilinna on suuri, vanha, kaksikerroksinen hirsitalo meren rannalla, Turun Kakskerran maaseutumaisessa ympäristössä. Merilinnassa jokaisella lapsella on oma, tilava ja malliltaan yksilöllinen huone. Lapset saavat itse sisustaa huoneensa mieleisekseen joko kotoaan tuomillaan tavaroilla tai sitten yhdessä Merilinnan ohjaajien kanssa tehdyillä ostoksilla. Talossa on paljon tilaa yhdessäololle, mutta myös lasten yksityisyydelle. Merilinna näyttää kodilta ja siellä tehdään kotiin kuuluvia asioita. Merilinnan sisällä on myös tilaa harrastaa. Sisältä löytyvät esimerkiksi leuanvetotanko, voimistelurenkaat, nyrkkeilysäkki sekä pehmeitä mattoja vaikkapa kuperkeikkojen harjoitteluun.

Suuri pihapiiri mahdollistaa monenlaisten toiminnallisten aktiviteettien toteuttamisen omassa pihassa. Pihasta löytyy esimerkiksi leikkimökki, pelikenttä ja trampoliini. Meren ranta tuo eksotiikkaa arkeen, kun suoraan saunasta voi pulahtaa kesällä mereen uimaan tai talvella avantoon.

Merilinna sijaitsee puolen tunnin bussimatkan päässä Turun keskustasta.

Harrastusmahdollisuudet

Merilinnan suuri pihapiiri, meren ranta ja maaseutumainen ympäristö, mahdollistavat lapsille monenlaisia toimintoja luonnossa. Uiminen, kalastus, veneily ja kanootilla melominen kuuluvat Merilinnan lasten kesän riemuihin, samoin retket läheisessä metsässä ja välillä kauempanakin. Merilinnan lähimetsästä löytyy laavu grillauspaikkoineen ja siellä onkin vietetty useita iltoja makkaraa paistellen. Talvisin Merilinnan ympäristöön on hiihdetty latuja ja rakennettu pulkkamäkiä. Myös Hirvensalon laskettelukeskus on lähellä, noin 10 kilometrin päässä Merilinnasta.

Puolen tunnin automatkan päässä Merilinnasta, on tarjolla Turun monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lapselle löytyy vuoden ympäri harrastusmahdollisuuksia niin lähialueelta kuin Turun kaupungista. Luonto Merilinnan ympärillä tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaikkina vuoden aikoina.

Henkilökunta

Merilinnassa on työssä seitsemän sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, jotka muodostavat Merilinnan ohjaajatiimin. Merilinnan tiimi on moniammatillinen kokonaisuus, jossa jokaisella ohjaajalla on vastuu lasten laadukkaan hoito- ja kasvatustyön toteutumisesta. Merilinnan työryhmä koostuu kokeneista työntekijöistä ja vuosia Merilinnassakin on kertynyt jo lähemmäs neljäkymmentä vuotta yhteensä. Merilinnan henkilöstön vaihtuvuus viime vuosina on ollut varsin vähäistä.

Merilinnan ohjaajat toimivat lasten arkikasvattajina ottaen mukaan lapsen vanhemmat ja lähiverkoston. Ohjaajat ovat valmiita kulkemaan lasten ja heidän perheidensä rinnalla niin pitkään, kun siihen on tarvetta. Merilinnan ohjaajat tarjoavat lapsille lämpöä ja eheyttävää läheisyyttä sekä mahdollisuuden kiintymyssuhteisiin sekä korvaavien ihmissuhteiden rakentamiseen. Merilinnan ohjaajat ovat sitoutuneita vaikuttavan ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatustyön toteuttamiseen.

Jokainen Merilinnan ohjaaja osallistuu Sospro-Akatemian lastensuojelun substanssi opintoihin 3 päivän ajan. Osalla työntekijöistä on myös 5 päivän lisäkoulutus psyykkisesti oireilevien lasten hoitoon. Myös loput työryhmästä käyvät saman koulutuksen tulevaisuudessa. Tämän lisäksi työryhmällä on hätä ensiapuvalmiudet ja käynnissä on koulutus haastaviin asiakastapaamisiin (Mapa-koulutus). Merilinnassa sijaisuuksia tekevät lapsille tutut sijaiset, joilla on sosiaali- ja terveysalan perus tai ammattikorkeakoulututkinto.

Merilinnassa on pitkä kokemus traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelystä sekä psyykkisesti ja neurologisesti oirehtivista lapsista. Merilinnassa on vuosien varrella asunut monen ikäisiä lapsia ja siksi ohjaajilla on laajasti kokemusta ja osaamista lasten hyvästä perushoidosta. Merilinnassa osataan tukea myös itsenäisen elämän taitoja opettelevia murrosikäisiä lapsia tai vahvan tuen piirissä olevia jälkihuollon nuoria. Pitkät sijoitukset ja hyvät kiintymyssuhteet ovat olleet ominaisia Merilinnalle.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!