Mansikkapuisto

Mansikkapuisto on vuonna 1996 perustettu 7-paikkainen perustason asuinyksikkö, jolla on vahva yhteisökasvatuksen osaaminen.

Mansikkapuisto tarjoaa turvallisen, aidosti välittävän ja ammattitaitoisen kasvuympäristön pääosin yli 12-vuotiaille lapsille. Lapsi voi tulla yksikköön kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon sijoituspäätöksellä tai huostaanotettuna.

Mansikkapuiston omavalvontasuunnitelma

Toiminta-ajatus

Hoito- ja kasvatustyö Mansikkapuistossa pohjautuu Sospron yhteisiin arvoihin – rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus. Arvot ja yhteisesti sovitut periaatteet nousevat vahvana omaohjaajatyöskentelystämme. Työmme perustuu lasta tukeviin toimintaperiaatteisiin;

  • välittävä ja kannustava ilmapiiri
  • yksilöllinen ja hyvän näkevä kohtaaminen lapsen kanssa
  • ennakoiva, turvallinen ja kaikkia kunnioittava arki
  • avoin ja kunnioittava yhteistyö lapsen perheen ja läheisten kanssa.

Henkilöstö

Mansikkapuistossa henkilöstövahvuutemme on 1.0. Työyhteisömme on toiminut pitkään yhdessä ja meillä on vahvaa ammatillista osaamista näissä asioissa:

  • psyykkisesti oirehtivan lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta
  • lievästi kehitysviiveisen lapsen erityisyyden huomioimisesta
  • monikulttuurisuuden kohtaamisesta
  • olemme ammatillisesti vahvoja kohtaamaan lapsen seksuaalisuuden ja kehollisuuden monimuotoisuuden sekä lapsen tukemisen ja vahvistamisen omassa erityisyydessään

Uskomme lapsessa olevaan hyvään. Lähestymme asioita ilon, leikillisyyden ja onnistumisen kautta hyödyntäen PACE-asennetta.

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Me haluamme Mansikkapuistossa kunnioittaa ja vahvistaa lapsen itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapselle suodaan mahdollisuus osallistua arjen toimintoihin ja häntä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta osallisuudestaan. Keskustelut lapsen kanssa ovat tärkeässä osassa päivittäistä omaohjaajatyötä ja lapsen omalla mielipiteellä on tärkeä merkitys asioista keskustellessa. Aktiivisena ja toiminnallisena lastenkotina me toivomme lapsen jatkavan harrastuksiaan ja häntä kuullaan hänen toiveistaan aloittaa uusia harrastuksia Hämeenlinnan moninaisessa toimintaympäristössä.

Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta niin lapsilta kuin lapsen elämään osallistuvilta tahoilta. Saamaamme palautetta hyödynnämme kehittämällä työskentelyämme entistäkin vaikuttavammaksi ja sitä kautta laadukkaammaksi. Lapselta saadulla palautteella on aidosti väliä!

Koulunkäynti

Lasten koulunkäynti suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan huomioiden lapsen tarvitsemat tukitoimet. Teemme tiivistä yhteistyötä eri koulujen kanssa. Koulunkäynti järjestetään yhdessä Hämeenlinnan sivistystoimen kanssa. Lapsen koulunkäynti mahdollistetaan kuljetuksin tai julkisin kulkuneuvoin. Lapsia tuetaan myös itsenäiseen kulkemiseen.

Harrastukset

Mansikkapuiston lähiympäristöstä löytyy mainioita harrastemahdollisuuksia; urheilukenttä, kuntosali, uimahalli, hevostalleja, frisbee-golf-rata sekä retkeilymahdollisuuksia. Tuemme lasta löytämään mielenkiintoaan vastaavan harrastuksen. Olemme hyvin aktiivinen ja toiminnallinen yhteisö, jossa liikkuminen ja toiminnallinen arki on yksi tapa rakentaa luottamuksellinen suhde lapseen.

Lasten omien harrastusten lisäksi toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa lasten toiveita kuunnellen. Käytössämme on vuosikello, jonka avulla huomioimme vuoden mittaan erilaiset juhlat ja tapahtumat. Lapsilla on mahdollisuus tuoda omia toiveitaan ja ajatuksiaan säännöllisesti mm lasten viikkokousten yhteydessä ja kannustammekin heitä ottamaan aktiivista roolia.

Tilat ja toimintaympäristö

Mansikkapuisto on uusissa, lokakuussa 2022 avatuissa tiloissa Hämeenlinnan Sammon alueella. Lasten koulunkäynti, terveydenhuolto sekä perhe- ja ystävätapaamiset on järjestetty toimivilla julkisilla yhteyksillä sekä lastenkodin omilla kuljetuksilla. Lasten kavereilla on mahdollisuus tulla tapaamaan lapsia sovitusti myös lastenkodille.

Hämeenlinna sijaitsee maantieteellisesti keskeisellä paikalla. Matkaa Helsingistä ja Tampereelta noin 100 km.

Mansikkapuisto on kodinomainen ja aistikkaasti sisustettu lastenkoti. Jokaisella lapsella on oma, tilava huone. Lapset voivat vaikuttaa oman huoneensa sisustukseen ja olemmekin sisustaneet huoneita lasten mieltymysten mukaan. Yhteisiä tiloja on mm. peli- ja harrastehuone. Lapsilla on käytössään musiikkivälineitä, kuten piano. Kokemuksemme mukaan kaikilla lapsilla ei ole aina mahdollisuutta ja osaamista sanoittaa tunteitaan, mutta musiikin kautta saattaa löytyä ohjaajaan yhteys, joka auttaa luottamuksen rakentamisessa.

Kestävä kehitys

Mansikkapuistossa jokainen lapsi arvokas omana itsenään. Näin ollen jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä ja tuemme lasta sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, kulttuuritausta tai uskonnosta riippumatta.

Mansikkapuistossa valmistetaan ruoka itse ja ruoanvalmistuksessa käytämme pääosin kotimaisia raaka-aineita. Kaikki jätteet lajitellaan. Ympäristöystävällisyys huomioidaan kaikessa arjen toiminnassa.

Kerromme mielellämme toiminnastamme lisää!