Mansikkapuisto

Mansikkapuisto on seitsemänpaikkainen perustason asuinyksikkö noin 14-17-vuotiaille yläkouluikäisille ja jatko-opinnoissa oleville nuorille, jotka tarvitsevat kasvunsa tueksi ammatillisesti ohjattua ja strukturoitua arkea. Mansikkapuiston uudet, viihtyisät ja kodinomaiset tilat sijaitsevat maalaismaisemassa Janakkalassa, vain muutaman kilometrin päässä Turengin palveluista.

Toiminta-ajatus

Vaikuttavan ja tavoitteellisen hoito- ja kasvatustyön lähtökohtana Mansikkapuistossa on yksilöllisyys, osallisuus, kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen itseään koskeviin päätöksiin. Hoito- ja kasvatustyön tärkeä tavoite on lujittaa ja rakentaa lapsen suhdetta vanhempiinsa ja läheisiinsä. Perhetyö Mansikkapuistossa on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sen onnistumista seurataan säännöllisesti. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen vanhempia vanhemmuuden eri osa-alueilla ja suhteessa lapseen koko sijaishuollon ajan sekä turvata perheen arjessa selviytymistä. Mansikkapuiston ohjaajat tukevat lasta hänen kasvussaan, koulutyössä, toiminnan hallinnassa, arjen taidoissa ja ihmissuhteissa.

Arki

Mansikkapuistossa lapset ja aikuiset elävät yhteistä arkea tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhteisillä kokemuksilla, keskusteluilla, strukturoidulla arjella, aikuisten tuella ja lämmöllä sekä eheyttävällä läheisyydellä ja yhteisöllisyydellä, on lapsia kuntouttava ja sosiaalistava vaikutus. Lapsen vanhemmat ja lapselle läheiset henkilöt, ovat koko sijoituksen ajan lapsen elämässä ja arjessa mukana. Jos lapsella ei ole tukiverkostoa, pyritään se rakentamaan yhteistyössä lapsen kanssa.

Mansikkapuiston hoito- ja kasvatustyön peruspilarina on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen omaohjaajatyö. Hoito- ja kasvatustyön sekä omaohjaajatyön vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Hoito- ja kasvatustyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä kuntouttavaa retkitoimintaa.

Tilat ja ympäristö

Mansikkapuisto sijaitsee luonnonkauniilla ja rauhallisella paikalla Janakkalassa, vain muutaman kilometrin päässä Turengin palveluista. Uudet lastenkotitoimintaan suunnitellut tilat ovat valoisat, avarat ja turvalliset. Mansikkapuistossa jokaisella lapsella on oma viihtyisä huone ja tiloja yhdessä olemiseen ja yhteisölliseen tekemiseen. Janakkalassa ja lähialueilla on hyvät harrastusmahdollisuudet ja ohjaajat tukevat ja kuljettavat nuoria harrastuksiin aktiivisesti. Ympäristö tarjoaa hienot puitteet luontoliikuntaan sekä retkeilyyn ja alueelta löytyy myös uimahalli ja liikuntahalli.

Koulunkäynti

Tavoitteena, jokaisen lapsen kohdalla, on peruskoulun suorittaminen, ammatillisten opintojen tai lukio-opintoihin pääseminen ja niiden suorittaminen, sekä oman paikan löytyminen yhteiskunnassa.  Teemme tiivistä yhteistyötä lasten koulujen kanssa. Lähikoulut sijaitsevat Turengin keskustassa n. 5 kilometrin päässä, Kiipulan alueella Mansikkapuiston vieressä, sekä toisen asteen opintojen osalta Hämeenlinnassa. Henkilökunta kuljettaa lapsia kouluun, mikäli mahdollisuuksia julkisen liikenteen käyttöön ei ole.

Henkilöstö

Mansikkapuiston työryhmä koostuu seitsemästä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta, joilla on myös runsaasti erityisosaamista mm. perhetyöstä sekä päihdetyöstä. Sospro-Akatemian täydennyskoulutusohjelman kautta työntekijöillä on lisäksi jatkuva mahdollisuus kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan mm. erilaisten erikoistumisopintojen avulla.

Kerromme mielellämme toiminnastamme lisää!