Käpylä

Käpylän perustason asuinyksikkö on seitsemänpaikkainen ja tarkoitettu yli 15-vuotiaille peruskoulun loppuvaiheessa oleville tai peruskoulun jo suorittaneille lapsille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen hallinnassa, opiskelussa ja itsenäistymisessä. Käpylään voidaan sijoittaa lastensuojelun tarpeessa olevia huostaan otettuja lapsia tai nuoria, mutta myös avohuollontukitoimena.

Käpylän asuinyksikkö on erikoistunut itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien tai itsenäistymisvaiheessa olevien lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyöhön. Asuinyksikön lapsilla ja nuorilla on tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen hallinnassa, opiskelussa ja itsenäistymisessä. Käpylässä tarjotaan lapselle ja nuorelle turvallinen ja kodinomainen kasvuympäristö sekä selkeä ja säännöllinen arjen struktuuri. Yksikössä harjoitellaan itsenäistymisen taitoja kunkin lapsen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Henkilökunta ohjaa lapsen tai nuoren arkea ja tukee koulunkäyntiä. Tärkeässä keskiössä on omaohjaajatyöskentely. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. Omaohjaaja mahdollistaa lapselle tai nuorelle turvallisen kiintymyssuhteen ja tukee kasvua kohti itsenäistymistä.

Toiminta-ajatus

Käpylän asuinyksikön kasvatusideologia perustuu kiintymyssuhdeteoriaan, jossa tärkeässä asemassa on omaohjaajasuhde. Kiintymyssuhdetta rakennetaan ja pidetään yllä normaalissa arjessa keskustelujen ja tehtävien, sekä erilaisten toiminnallisten tapahtumien ja elämysten kautta. Lapsen ja nuoren kuntouttamisessa huomioidaan myös perheen tarvitsema tuki. Kiinteänä osana on työskentely lasten perheiden ja läheisten kanssa. Vanhempia, perheitä ja läheisiä motivoidaan osallistumaan lapsen elämää koskeviin asioihin sijoituksen aikana. Omaohjaaja ohjaa lapsen vanhempia vanhemmuudessa sekä tukee lapsen kotiharjoittelujen mahdollistumista ja onnistumista. Täysi-ikäisen nuoren läheisten kanssa työskennellään yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Tavoitteenamme on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia selviytyä elämässä kuntouttamalla heitä yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja perhekeskeisyyden keinoin. Lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja vahvistetaan ja kehitetään, jotta hyvän elämän edellytykset mahdollistuvat.   Rohkeus, yksilöllisyys, osallisuus ja luottamus ovat yrityksemme arvot, joille toimintamme rakentuu. Sospron yhteinen laatujärjestelmä on rakenteilla.

Käpylän lasten ja nuorten on mahdollisuus jatkaa itsenäistymispolkua viereisellä tontilla sijaitsevissa tukiasunnoissa (Käpylän avopalvelut/ Käpylän tukiasunnot). Käpylän avopalvelut tarjoaa erilaisia palveluja mm. jälkihuoltotyötä, ammatillista tukihenkilöpalvelua, perhetyötä ja lapsen sekä vanhemman valvottuja tapaamisia.

Arki

Käpylässä lapsia tuetaan ja ohjataan niin opinnoissa kuin työelämään liittyvissä asioissa sekä arjen hallinnassa: kodinhoidollisten töiden harjoittelemisessa, ihmissuhdeasioissa, toiminnanohjauksessa ja itsensä sekä omien asioiden hoitamisessa. Hoito- ja kasvatustyössä on itsenäistävä työote, siinä pyritään ikätasoiseen vastuun ottamiseen sekä elämäntaitojen opetteluun. Lapsen itsenäistymisen tukemiseen ja kannustamiseen on käytössä kannustinjärjestelmä.

Käpylän seitsemästä huoneesta kaksi on keittiöllistä, jossa lapsi voi harjaannuttaa itsenäisen asumisen taitoja yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Käpylän hoito- ja kasvatustyössä on itsenäistävä työote ja siinä pyritään ikätasoiseen vastuun ottamiseen sekä elämäntaitojen opetteluun ja kehityksen tukemiseen. Omaohjaajatyöskentelyä ohjaa Itsenäistyvän nuoren -kirja, jossa on tietoa ja erilaisia harjoitteita itsenäistymisasioiden läpikäymiseen. Tämän lisäksi Itsenäistymisvalmiustestillä kartoitetaan lapsen itsenäistymisvalmiuksia, toimintakykyä ja osaamista asioiden hoitamiseen.

Osallisuutta on asuinyksikössä monella eri tasolla. Lapsen mielipide kysytään aina häntä koskevissa asioissa ja lasta kannustetaan kertomaan oma mielipide. Säännölliset omaohjaajahetket ovat lapselle varattua omaa aikaa. Yhteisesti yksikössä on viikoittainen nuorten kokous, missä lapset saavat esittää toiveitaan esimerkiksi järjestettävään yhteiseen toimintaan. Jokaisen lapsen yksilöllisyys otetaan huomioon kuitenkin tässäkin asiassa. Lapsia kannustetaan myös osallistumaan kaikenlaiseen yksikön ulkopuoliseen toimintaan, mistä hän voi saada onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Lapsen perhe ja läheiset ovat tärkeä osa lapsen elämää ja myös heidän osallistamisensa on osa toimintaa. Aina ei perheen jälleenyhdistäminen ole mahdollista ja sijoituksen tavoitteena voikin olla, että lapsi saa tarvittavat valmiudet itsenäiseen asumiseen, mitä Käpylässä juuri harjoitellaan. Vanhemmilla ja läheisillä on mahdollisuus yöpyä Käpylässä joko lapsen omassa huoneessa (huoneet ovat isoja) tai viereisessä rakennuksessa, mistä löytyy siihen tarkoitukseen muunneltava tila.

Tilat ja ympäristö

Käpylä sijaitsee idyllisessä ympäristössä vanhassa puutalokaupunginosassa ”Kuukkarissa” lähellä Porin kaupungin keskustaa. Käpylä aloitti toimintansa vuonna 2013, jolloin tilat remontoitiin tarkoituksenmukaisiksi ja toiminnalle sopivaksi kuitenkin niiden historiaa arvostaen. Yksikkö sijaitsee samassa pihapiirissä Käpylän avopalvelujen kanssa.

Käpylässä on kodinomainen tunnelma ja tilat on sisustettu kauniisti. Lasten huoneet ovat isoja yli 20 neliötä ja jokaisessa huoneessa on oma suihku/wc, joka on ylellisyyttä. Lisäksi kahteen huoneeseen on rakennettu oma keittiö. Keittiöllisessä huoneessa nuori aloittaa harjoittelemaan kaupassa käyntejä ja ruoan laittoa yksilöllisen suunnitelman mukaan. Tilat ovat siistit ja selkeät, mikä tukee lasten kuntoutumista.

Koulunkäynti

Käpylän lapset opiskelevat joko peruskoulun viimeisellä luokalla tai toisen asteen opinnoissa. Yksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä niin Porin (Winnova n. 4 km, lukiot 2 km) kuin Ulvilan (Sataedu 9 km) toisen asteen oppilaitoksista. Jos lapsella ei ole opiskelupaikkaa, pyritään hänelle järjestämään muuta päivätoimintaa tai esimerkiksi työkokeiluja. Lapsen koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Henkilöstö

Käpylän henkilökunta (7 työntekijää) koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella henkilökunnalla on pitkä työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta.

Sospro-Akatemia tarjoaa henkilökunnalle säännöllistä lisäkoulutusta, joista esimerkkejä lastensuojelutyö-, neuropsykiatrinen-, käytöshäiriö- ja vammaistyön erikoistumisosaaminen. Lisäksi henkilökunnalla on päihde- ja psykiatrian täydennyskoulutusta ja osaamista.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!