Käpylän avopalvelut, Satakunta

Yksilöllistä tukea, räätälöityjä ratkaisuja

Tuetun asumisen palvelut

Satakunnan avopalveluihin kuuluu kuusi tukiasuntoa 18-25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa ja elämän hallinnassa. Asumisharjoittelun ja tuetun asumispalvelun toiminta-ajatuksena on tukea asiakasta elämänhallinnassa sekä vahvistaa arjenhallinnan taitoja. Työskentely perustuu lähiohjaajan tapaamisiin, yhteiseen keskusteluun, yhdessä tekemiseen ja sitä kautta oppimiseen.

Itsenäistämisohjelman avulla harjoitellaan arjen taitoja portaittain kohti taitojen itsenäistä hallintaa ja tunnetta omasta voimaantumisesta. Ohjaaja tukee tämän tunteen tunnistamista. Kohderyhmänä ovat itsenäistyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja nuoret aikuiset.

Palvelu mahdollistaa Porin ulkopuolella sijoitettuna olleen nuoren turvallisen paluun kotiseudulle.

Tukiasunnot ovat yksiöitä ja kaksioita. Tukiasunnot sijaitsevat keskeisellä sijainnilla Porin keskustassa ja sieltä on kohtuullinen matka esim. oppilaitoksiin. Tukiasunnot ovat peruskalustettuja.

Tukiasuntojen lisäksi lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain piirissä oleville asiakkaille tarjotaan monipuolisia muita avohuollon palveluita:

Perhetyö (lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki)

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheenjäsenten kanssa perheen tarpeen mukaisella tavalla. Työskentelyä ohjaa joko lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolaki riippuen perheen tarpeesta. Työskentely tapahtuu lähellä asiakasta, perheen omassa kodissa ja lähiympäristössä.

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tarpeet ja tavoitteet kartoitetaan yhdessä työskentelyprosessin aikana. Työskentely on konkreettista yhdessä tekemistä ja esimerkin kautta oppimista, tekemisen yhteydessä käydään keskusteluja eri aihealueista. Perhetyön kesto voi vaihdella muutamasta viikosta jopa vuoteen.

Perhetyön tavoitteena on muun muassa nostaa esille lapsen tarpeet sekä turvata lapsen etu perheen haastavassa elämäntilanteessa, tukea ja vahvistaa perheen arjessa selviytymistä, tukea ja ohjata vanhempia vanhemmuuden eri osa-alueilla sekä laukaista mahdollinen kriisitilanne, ehkäistä uusien ongelmien syntyminen ja korjata nykyistä tilannetta.

Hyvin toteutettu perhetyö on yhteiskunnallisesti, inhimillisesti ja myös taloudellisesti toimiva ratkaisu tukea tarvitseville. Perhetyön tuella mahdollistetaan lasten kotona asuminen sekä ehkäistään ylisukupolvista syrjäytymisen kierrettä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta (lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki)

Tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset tukihenkilön kanssa voivat olla toiminnallisia tai keskustelua tai molempia.

Ammatillinen tukihenkilö voi toimia esimerkiksi lapsen koulunkäynnin tukemisessa, linkkinä uudelle paikkakunnalle opiskelemaan tulevalle nuorelle ja hän voi olla apuna etsimässä uutta harrastusta. Ammatillinen tukihenkilö voi tukea omaan vuokra-asuntoon itsenäistyvää nuorta arjen hallinnassa.tai opastaa pienen vauvan saaneita tuoreita vanhempia.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Tuotamme sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia valvottuja tapaamisia, joita ovat seuraavat palvelut:

  • Valvottu tapaaminen: valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan
  • Tuettu tapaaminen: tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan
  • Valvottu vaihto: valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle

Valvonnalla ehkäistään lapseen kohdistuvaa uhkaa ja erityistä huolta. Valvonnan perusteita voivat olla esimerkiksi huoli vanhemman kyvyttömyydestä hoitaa lasta tai lapsen psyykkisen turvallisuuden vaarantuminen. Valvotuissa tapaamisissa henkilökunta huolehtii tapaamisen kulusta.

Tapaamiset järjestetään kodinomaisissa ja asiakasta leimaamattomissa tiloissa. Tapaamispaikassa on eri-ikäisille lapsille sopivia leluja ja pelejä. Yhdessäoloa varten on askartelumateriaalia ja leipomistarvikkeita. Tapaamispaikan lähellä on luontoa ja leikkipuisto, jos tapaamisen aikana on sopimuksen mukaan mahdollisuus ulkoilla.

Tapaamispaikkaan pääsee kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla ja pysäköintimahdollisuudet ovat hyvät ja ilmaiset. Valvottujen tapaamisten järjestämisessä noudatetaan tilaajan kanssa tehtyä sopimusta, jossa määritellään tapaamisten tiheys ja kesto.