Sospro

Helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen

Sospron toiminnan ja kasvatustyön sydän on kaikkien osapuolten välinen luottamus. Kun luottamus on ansaittu, voidaan mennä yhdessä eteenpäin – oli tilanne mikä tahansa. Panostamme erityisesti perhetyöhön, jonka näemme elinehtona onnistuneelle sijoitukselle.

Sospron sijaishuollon palveluihin kuuluvat lasten ja nuorten kriisisijoitukset sekä määräaikaiset ja pitkäaikaiset kuntoutumisjaksot. Sosprolla on kaksi vaativan laitoshoidon resursseilla toimivaa perhekeskusta. Palveluketjuumme kuuluvat myös jälkihuolto ja avohuolto sekä Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus.

Kunnioituksella ja osallistaen

Sospron sijaishuollon tehtävänä on luoda turvallinen, kasvua ja kehitystä tukeva asuin- ja toimintaympäristö ajaksi, jolloin lapsen tai nuoren tai hänen perheensä voimavarat eivät yksin riitä. Kohtaamme jokaisen yksilöllisen elämäntilanteen kunnioittavalla, voimaannuttavalla ja osallistavalla tavalla. Näemme tärkeäksi moniammatillisen verkostotyön niin lapsen tai nuoren kuin tämän vanhempien kanssa toimiessamme. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Työmme arvo ”helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen” tarkoittaa, että työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja tämän perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan.

Turvallinen aikuinen lähellä

Sospron perhekeskuksissa työskentelee sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Yksiköiden työntekijämitoitus on vähintään 1,3 aikuista jokaista lasta tai nuorta kohden. Moniammatillisella ja kokeneella henkilökunnalla on vaativan laitoshoidon mukainen erityisasiantuntemus ja täydennyskoulutusta hankitaan tarpeen mukaan.

Sosprolla on kirjalliset laadunhallinnan kriteerit ja keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailta ja sijoittajilta. Palautetta käytetään pohjana toiminnan sisällöllisen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa sekä kehittämisessä.

Perhe tasavertaisena kasvatuskumppanina

Panostamme erityisesti perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Jokaisella sijoitetulla nuorella on kaksi omaohjaajaa, joiden tehtävänä on toteuttaa Sospron perhetyön mallin mukaista perhetyötä.

Sosprossa on erillinen perhetyön ohjaaja, jonka tehtävä on koordinoida ja varmistaa koko perhettä osallistavan, voimaannuttavan ja valmentavan perhetyön tasalaatuista toteutusta. Tärkeää on, että jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ja oman elämänsä asiantuntijana. Perhetyössä keskeinen tavoite on toimia tasavertaisena kasvatuskumppanina sijoitetun lapsen tai nuoren läheisten kanssa.

“Kaikista eniten pystyn auttamaan lastani sillä, että heittäydyn avoimesti kasvatus- kumppanuuteen Sospron perhekeskuksen aikuisten rinnalle. Luottamuksen vuoksi asian hyväksyminen on helpompaa. Vanhemmuuttani arvostetaan, ei arvostella.” – Vanhemman palaute

Avoimet työtehtävät

  • Meille voit lähettää avoimen hakemuksen työsuhdetta tai harjoittelua koskien