YleinenYritysuutiset

Avaamme Sospron Pitkäniemeen neljännen asuinyksikön talvella

Meillä Sosprossa kaikki keskittyy lastensuojeluun. Tarjoamme monipuolisia ja vaikuttavia palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Palvelutarjontamme kasvaa entisestään tulevan talven 2023-2024 aikana, kun avaamme Pirkanmaalla Pitkäniemen toimintayksikköön sijaishuollon erityistason asuinyksikkö Opaalin. Opaalin asiakasprofiili eroaa muiden Pitkäniemen asuinyksiköiden asiakasprofiileista ikäjakaumallaan. Opaaliin voidaan sijoittaa lapsi, joka on sijoitushetkellä 6–12-vuotias. Pitkäniemen muissa asuinyksiköissä lapsien ikäjakauma on 10–17-vuotta.

Pitkäniemen toimintayksikön kolme jo toiminnassa olevaa asuinyksikköä ovat Safiiri, Topaasi ja Rubiini. Nämä ovat erityistason asuinyksiköitä, jotka ovat profiloituneet vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten hoitoon ja kasvatukseen. Pitkäniemeen sijoitetuilla lapsilla voi olla neuropsykiatrisia haasteita, kehitysviive tai lievä kehitysvamma. Tarjoamme heille erityistä vahvaa ammatillista osaamista kasvun, kuntoutumisen, koulutyön ja arjen sujumiseen. Safiirin, Topaasin ja Rubiinin yhteystiedot ja esittelyn löydät toimipisteemme verkkosivulta: Pitkäniemi.

Opaali on viimeinen Pitkäniemen toimintayksikköön valmistuva asuinyksikkö. Opaalin hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön työryhmässä tulee olemaan ohjaajia, toimintaterapeutti ja vastuusairaanhoitaja. Teemme työryhmän rekrytointeja parhaillaan. Löydät nämä ja muut Sospron työpaikkailmoitukset verkkosivultamme: Avoimet työpaikat.

Sospron toimintayksikkö Pitkäniemen piha ja rakennukset syksyllä 2023

Lisätietoja:
Pitkäniemen toiminnanjohtaja Anna Lentolehto, anna.lentolehto@sospro.fi, 044 766 8739
Opaalin yksikön johtaja Katri Lehtonen, katri.lehtonen@sospro.fi, 050 585 7832