YleinenYritysuutiset

Tina Mäkelälle on myönnetty sosiaalineuvoksen arvonimi

Tiina Mäkelä
Tina Mäkelä

Tasavallan presidentti myönsi 9. joulukuuta 2022 sosiaalineuvoksen arvonimen Sospro Oy:n hallituksen puheenjohtajalle ja pitkäaikaiselle yrittäjälle, Tina Mäkelälle.

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti, kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan, pääministerijohtoisen arvonimilautakunnan valmisteluun perustuen.

Tina Mäkelä on tehnyt pitkän, monipuolisen ja ansiokkaan uran sosiaalialalla, kansanedustajana, lukuisissa luottamustoimissa niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla sekä useissa sosiaalialan järjestöissä.

Tina Mäkelä perusti CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut -nimisen lastensuojelualan yrityksen vuonna 2004 ja toimi yhtiön toimitusjohtajana sen ensimmäiset kymmenen vuotta. Ensimmäinen lastenkoti, Merilinna, avattiin vuonna 2004 Turun Kakskertaan ja Merilinnan toiminta jatkuu edelleen. Tänä päivänä CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut tunnetaan nimellä Sospro Oy, joka toimii emoyhtiönä konsernille, jossa on 31 lastenkotia, monipuolisia avopalveluita ja työllistää yli 350 lastensuojelualan osaajaa. Sospron visiona on sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijyys. Tinalla on ollut Sosprossa monia tehtäviä ja tällä hetkellä hän toimii Sospro Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä tehtäväkohtaisesti tarpeen mukaan erityisasiantuntijana esimerkiksi kuntayhteistyössä.

Tina Mäkelä kertoo olevansa todella kiitollinen saamastaan arvonimestä, joka on upea arvostus hänen tekemälleen työlle ja hieno päätös aktiiviuralle.

”Kiitos kuuluu myös työtovereilleni Sosprossa, jotka ovat kulkeneet rinnallani pitkän matkan työpolkuani, joka monien muiden tehtävieni ja luottamustoimieni ohella on johtanut osaltaan tähän arvonimen saamiseen. Ilman rakastamaani työtä, työtovereita ja jokaista kohtaamani lasta tai aikuista, joiden vuoksi olen työtäni tehnyt, en olisi arvonimeä saanut. Siis kiitos kuuluu teille jokaiselle elämässäni mukana olleelle ja elämääni suunnan ja sisällön antaneelle ihmiselle sekä perheelleni, joka on mahdollistanut minulle ajan ihmisten auttamiseen”.

”Työni lasten oikeuksien ja edun toteutumiseksi jatkuu edelleen muun muassa lastensuojelun edunvalvojan tehtävissä, erityisasiantuntijana, järjestömaailmassa sekä siellä missä erityisosaamistani ja elämänpituista kiinnostustani, tavalla tai toisella vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi tarvitaan”, kertoo Tina Mäkelä.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Tina Mäkelä, p. 040 747 0135, tina.makela@sospro.fi