Kotaharju

Kotaharju tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille lapsille (12-17-vuotiaat).

Kotaharjun kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme erityisesti perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Toiminta-ajatus

Kotaharjussa lapsi kohdataan ratkaisukeskeisin menetelmin ja autamme jokaista lasta löytämään omat vahvuutensa. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia. Avoin, välittävä ja kannustava ilmapiirimme tukee lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista sekä vastuullisuuteen kasvamista. Päivä- ja viikko-ohjelma luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Kasvamista, vastuun ottamista ja toiminnanohjausta sekä arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen lähtökohdista käsin.

Kotaharjun arki

Kotaharjun arjessa painotamme arvostavaa kohtaamista sekä valmentavaa ja osallistavaa omaohjaajatyötä. Turvallisten aikuisten läsnäolo ja ennakoitava arki mahdollistavat lapsen voimavarojen vahvistumisen. Hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä.

Tilat ja ympäristö

Kotaharju sijaitsee Kangasalla rauhallisella luonnonkauniilla mäntykankaalla, Vesijärven läheisyydessä. Kotaharjussa on kolme erillistä 7-paikkaista asuinyksikköä 12–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Asuinyksiköt toimivat tammikuussa 2023 käyttöönotetuissa uusissa tiloissa.

Sijaitsemme neljän kilometrin päässä Kangasalan keskustasta ja noin 20 minuutin ajomatkan sekä hyvän liikenneyhteyden ulottuvilla Tampereen kaupunkialueelta.

Henkilökunta

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työryhmistä löytyy yhteistä mielenterveys-, päihde- ja neuropsykiatrista täydennyskoulutusta ja työkokemuksen kautta hankittua osaamista.

Eritysosaaminen

Kotaharju on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen. Teemme yhteistyötä alueen nuorisopsykiatristen poliklinikoiden kanssa.

Koulunkäynti

Kotaharjun pihapiirissä toimii Kangasalan kaupungin erityisopetusryhmä, jossa opetuksesta vastaa erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti. Lähialueella on useita oppilaitoksia, joiden kautta on mahdollista löytää hyviä opiskelu- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Harrastusmahdollisuudet

Tuemme lasten harrastustoimintaa aktiivisesti ja jokaiselle pyritään löytämään harrastus. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi Kotaharjussa on viikoittain yhteisen tekemisen ilta ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa.