Kankaantaka

Kankaantaka tarjoaa sijaishuollon erityistasoista palvelua nuorisoikäisille, 12-17-vuotiaille lapsille.

Kasvatustyömme on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Panostamme perhetyöhön – näemme sen keskeisenä tekijänä onnistuneelle sijoitukselle. Työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen ja perheen kanssa. Tehtävänämme on luoda ympäristö, jossa yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme mahdollisuudet onnistuneelle yhteistyölle.

Sospro Kankaantaka 1 omavalvontasuunnitelma

Sospro Kankaantaka 2 omavalvontasuunnitelma

Sospro Kankaantaka 3 omavalvontasuunnitelma

Sospro Kankaantaka 4 omavalvontasuunnitelma

 

Toiminta-ajatus

Kohtaamme lapsen ratkaisukeskeisin menetelmin ja tavoitteemme on auttaa ja tukea lasta löytämään omat vahvuutensa. Näemme lapsessa olevan hyvän ja autamme lasta kokemaan onnistumisia. Avoin, välittävä ja kannustava ilmapiirimme tukee lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista sekä vastuullisuuteen kasvamista. Päivä- ja viikko-ohjelma luovat perustan ennakoitavalle toiminnalle. Kasvamista, vastuun ottamista ja toiminnanohjausta sekä arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen lähtökohdista käsin.

Lastenkodin arki

Arjessa painotamme arvostavaa kohtaamista sekä valmentavaa ja osallistavaa omaohjaajatyötä. Turvallisten aikuisten läsnäolo ja ennakoitava arki mahdollistavat lapsen voimavarojen vahvistumisen. Hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä.

Tilat ja ympäristö

Tilat ovat uudet ja valmistuneet elokuussa 2020.  Rakennukset on suunniteltu käyttötarkoitukseensa ja runkomateriaalina on hirsi, joka tuo kodikkaan tunnelman pihapiiriin ja sisätiloihin. Sijaitsemme kolmen (3) kilometrin päässä Nokian keskustasta ja noin 15 kilometrin etäisyydellä Tampereen kaupunkialueelta.

Henkilökunta

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työryhmistämme löytyy monipuolista osaamista sekä mahdollistamme ja tuemme henkilöstön kouluttautumista.

Eritysosaaminen

Kankaantaka on profiloitunut käytöshäiriöiden ja nuorisopsykiatristen haasteiden kohtaamiseen. Jokaisessa asuinyksikössä työskentelee sairaanhoitaja ja teemme yhteistyötä alueen nuorisopsykiatristen poliklinikoiden kanssa.

Koulunkäynti

Pihapiirissämme toimii Nokian kaupungin erityisopetusryhmä, jossa opetuksesta vastaa erityisopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Lapsen sujuvan ja yksilöllisen oppimisen varmistamiseksi koulun henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulupolku suunnitellaan yksilöllisesti. Lähialueella on useita oppilaitoksia, joiden kautta on mahdollista löytää hyviä opiskelu- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Harrastusmahdollisuudet

Tuemme lasten harrastustoimintaa aktiivisesti ja jokaiselle pyritään löytämään harrastus. Sijaintimme mahdollistaa monipuoliset harrastukset. Lasten omien harrastusten lisäksi lastenkodissa on viikoittain yhteinen toimintapäivä ja loma-aikoina toteutamme retkiä ja muuta ohjattua toimintaa.