Avopalvelut, Pirkanmaa

Yksilöllistä tukea, räätälöityjä ratkaisuja

Pirkanmaan avopalvelut tarjoaa yksilöllistä tukea ja yhdessä räätälöityjä ratkaisuja haastaviin elämänvaiheisiin. Sospron valmentava työote vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja motivoi häntä löytämään ratkaisuja elämänsä haasteisiin. Työtä tehdään rinnalla kulkien, tasavertaisena kumppanina – ihminen ihmiselle.

Näemme tärkeäksi verkostotyön merkityksen niin lasten, nuorten kuin vanhempien kanssa toimiessamme. Avoimella ja keskinäiseen luottamukseen pohjautuvalla vuorovaikutuksella luomme pohjan yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

“Oman elämänsä asiantuntija”

Työtämme ohjaa ajatus siitä, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Emme tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan etsimme vaihtoehtoja yhdessä lapsen, nuoren tai vanhemman kanssa hänen omista lähtökohdistaan käsin. Arvostamme avointa, kunnioittavaa ja tasavertaista vuorovaikutusta sekä lapsen, nuoren tai vanhemman aitoa kohtaamista hänen elämäntilanteessaan ja elinympäristössään. Tehtävämme on luoda turvallinen, luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri, jossa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin sitoudutaan.

Sospron työn lähtökohta ”helposti lähestyttävä ja uskottava aikuinen” tarkoittaa sitä, että työntekijämme rakentavat aktiivista vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja hänen läheistensä kanssa. Työntekijöillämme on vahva ammatillinen, monitoimijaisuutta tukeva osaaminen ja työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Sosiaali-, terveydenhuolto, tai kasvatusalan tutkinnon lisäksi edellytämme työntekijöiltämme Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.

Avomuotoinen perhekuntoutus

Avomuotoinen perhekuntoutus on tavoitteellista ja laaja-alaista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on parantaa perheen hyvinvointia ja turvata lapsen tai nuoren kasvuolot. Perhekuntoutuspalvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lapsen tai nuoren hoivassa ja huolenpidossa sekä vanhemmuuden haasteissa ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Perhekuntoutus on monimuotoista ja kokonaisvaltaista valmennusta, jonka tarkoituksena on eheyttää ja jäsennellä perheen arkea ja saada aikaan voimaannuttava lopputulos.

Jälkihuollon palvelut

Sospro valmentaa jälkihuoltonuoria itsenäiseen elämään, tarjoten tukea ja ohjausta arjen- ja elämänhallinnan ylläpitämiseen, asumiseen sekä yhteiskunnassa toimiseen. Jälkihuollon palvelu on jatkumo sijaishuollon palvelulle, jossa tuki ja ohjaus aloitetaan hyvissä ajoin, jotta luottamussuhde nuoren ja työntekijän kanssa mahdollistuu ja vahvistuu. Jälkihuollon palvelu tukee nuoren itsenäiseen elämään siirtymistä ja myönteisen kasvun vahvistamista. Jälkihuollon ohjausta tarjotaan nuorelle hänen omista lähtökohdistaan käsin, huomioiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelut valmentavat nuorta itsenäiseen asumiseen tai tarjoavat tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.

Nuorelle tarjotaan tuetun asumisen palveluja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä niiden turvaamiseksi.

Tuettua asumista tarjotaan nuorelle, joko hänen omaan asuntoonsa tai Sospron tukiasuntoon, kunnes nuoren omat edellytykset itsenäisempään asumiseen vahvistuvat. Tuetun asumisen palvelukokonaisuudet räätälöidään vastaamaan nuoren yksilöllisiä tarpeita, toiveita ja tavoitteita.