Avopalvelut, Kanta-Häme

Kanta-Hämeen Avopalvelut tuottavat sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja kotouttamislain alaisia yksilöllisiä palveluvaihtoehtoja ja -kokonaisuuksia. Palveluvalikoimamme sisältää jälkihuollon ohjausta, tuettua ja tukiasumista, perhetyötä ja tehostettua perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa sekä lapsiperheiden kotipalvelua.

Kanta-Hämeen avopalveluyksikön omavalvontasuunnitelma

Tilat

Avopalveluilla on viihtyisät monenlaiseen toimintaan soveltuvat toimitilat Hämeenlinnan keskustan tuntumassa Turuntiellä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Pääosin kotiin annettavissa palveluissa työskentely tapahtuu asiakkaiden omissa elinympäristöissä, mutta myös avopalvelujen toimitiloja voidaan käyttää hyväksi tapaamisten järjestämiseen. Avopalveluiden toimitiloissa voidaan tavata asiakkaita, valmistaa ruokaa, pelata lauta- tai konsolipelejä, pitää elokuvailtoja tai vaikka opetella itsenäisen elämän taitoja ja hoitaa viranomaisasioita. Rentoutushuoneessa on mahdollista tehdä ohjatusti rentoutusharjoituksia ja muitakin erilaisia mindfullness harjoituksia. Tärkeää on myös välillä ottaa ihan rennosti kahvikupin ääressä ja jutella maailman menosta.

Erityisosaaminen ja menetelmät

Työryhmäämme kuuluu seitsemän suurella sydämellä asiakastyötä tekevää ammattilaista. Eri koulutustaustat ja monipuolinen työkokemus erilaisista sosiaalialan ja terveydenhuollon tehtävistä tuo työryhmäämme osaamista muun muassa lastensuojelusta, maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä, kehitysvammatyöstä, psykiatrian ja neuropsykiatrian haasteista sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Toiminta-ajatus

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus on meille tärkeää, kuljemme rinnalla tasavertaisina kumppaneina. Asiakkaiden kanssa lähdemme yhdessä pohtimaan, millaista muutosta ja tukea heidän tilanteeseensa tarvitaan ja miten voimme yhdessä tavoitteet saavuttaa. Ajattelemme, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja lähdemme vahvistamaan jokaisen omia vahvuuksia ja voimavaroja. Riemuitsemme yhdessä asiakkaan kanssa pienistäkin edistysaskeleista ja muistutamme, että:

“Jos huomenna tulee päivä, jolloin emme ole yhdessä, sinun pitää muistaa jotain. Olet rohkeampi kuin uskot, vahvempi kuin miltä näytät ja älykkäämpi kuin mitä tiedät.” — A.A Milne, Nalle Puh

Palveluidemme vaikuttavuutta mittaa joka ikinen käynti, keskustelu, viesti, puhelu tai muu yhteydenotto. Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden antamaan palautteeseen suhtaudutaan avoimin mielin: emme koskaan ole liian valmiita, jotta voisimme välttää kehittymistä. Asiakaskokemusta kerätäänkin säännöllisesti kolmen kuukauden välein sekä asiakkaalta, huoltajilta ja palvelusta vastaavalta sosiaalityöntekijältä.

Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden palautetta työstämme

Mikä asiat auttoivat eniten sinua?
Perhetyön asiakas: ”Avoimuus, jatkuva tietoisuus perheen tilanteesta, luottamus, työntekijän pitkä työkokemus ja asiantuntemus.
Jälkihuoltonuori: ”Tuen saanti haasteellisissa tilanteissa, sekä vain läsnäolo.

Mitkä mielestäsi olivat saamasi palvelun sisällön vahvuudet?
Sosiaalityöntekijä: ”Hyvä yhteistyösuhde sekä perheen aikuisen että lapsen kanssa ja tavoitteellinen työskentely. Vahvuutena oli myös, että työskentelyä ohjasi koko ajan suuntaus siihen, että perhe voimistuu pärjäämään itsenäisesti.
Sosiaalityöntekijä: ”Tuttuus, perheen tarpeiden jäsentäminen ja tarpeisiin reagointi nopeasti. Hyvä yhteistyö vanhempien ja työntekijän välillä. Lapsiin keskittyminen.

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!