Avopalvelut, Etelä-Pohjanmaa

Sospron Etelä-Pohjanmaan avopalvelutyöryhmällä on monipuolista osaamista perheiden erilaisten tarpeiden ja tilanteiden tukemisesta perhekuntoutuksen, tuetun asumisen ja perhetyön palveluin ja menetelmin. Avopalvelutyöryhmällä on myös vahvaa kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta niin avohuollossa, jälkihuollossa kuin asumisharjoittelussa. Työskentely voi siis tapahtua joko avopalveluiden toimipisteessä, nuorten tukiasunnoissamme tai asiakkaan omassa kodissa. Lisäksi palveluihimme kuuluu tapaamispaikkatoiminta kuten valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot.

Etelä-Pohjanmaan avopalveluyksikön omavalvontasuunnitelma

Tilat

Etelä-Pohjanmaan avopalveluiden toimipiste ja tilat sijaitsevat Alavudella. Alavudella on neljä perhekuntoutusasuntoa, jotka ovat kalustettuja tilavia rivitalokolmioita.

Lisäksi samassa pihapiirissä on avopalveluiden toimisto ja pienempiä tukiasuntoja, jotka ovat kalustettuja rivitaloyksiköitä ja -kaksioita. Toimistossa on mahdollisuus toiminnallisiin tuokioihin kuten ruuanlaittoon, yhteisölliseen työskentelyyn ja tapaamispaikkapalveluihin.

Avopalveluiden toimipisteen välittömässä läheisyydessä toimii Sospron sijaishuollon asuinyksikkö, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön esimerkiksi silloin, jos nuori kotiutuu perhekuntoutuksen kautta tai sijaishuollossa oleva nuori harjoittelee itsenäistymistaitoja asumisharjoittelussa.

Toimipisteen läheisyydessä kävelyetäisyydellä sijaitsevat juna-asema ja ruokakauppa. Noin kolmen kilometrin päässä Alavuden keskustassa on lisää palveluita.

Alavus sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntien rajalla, mikä mahdollistaa asiakastyöskentelyn laajalla alueella. Alavudella ja lähialueella on monipuoliset liikunta- ja retkeilymahdollisuudet, joita hyödynnetään myös asiakkaiden kanssa työskennellessä esimerkiksi seikkailukasvatuksen menetelmin.

Avopalvelutyöryhmällä on hyvät yhteistyösuhteet kaupungin varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Alavudella sijaitsee lukio ja hyvien kulkuyhteyksien varrella ovat Ähtärin ja Seinäjoen Sedujen sekä Virroilla Tredun monipuoliset ammattioppilaitoksien koulutusvaihtoehdot.

Alavudella on perusterveydenhuollon palvelut sekä aikuispsykiatrian poliklinikka. Seinäjoella sijaitsevat pikkulapsi-, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat sekä muut erikoissairaanhoidon palvelut. Seinäjoella on myös päihdeklinikka.

Erityisosaaminen ja menetelmät

Etelä-Pohjanmaan avopalvelutyöryhmällä on koulutusta ja vahvaa kokemusta ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja seikkailukasvatuksesta sekä Hoivaa- ja leiki-vuorovaikutusmenetelmästä. Työryhmällä on myös osaamista ja koulutusta trauma- ja väkivaltatyöstä sekä kehitysvammaisten ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelystä. Työryhmän vahvaan osaamiseen kuuluu lisäksi osaamista ja kokemusta opiskelijahuollosta, etuuksista ja työllisyyspalveluista sekä muista jälkihuoltoikäisten nuorten itsenäistymistä tukevista palveluista.

Avopalvelutyöryhmän vahvuuksiin kuuluvat liikunnallisuus, ryhmien ohjaus ja tunnetaitotyöskentely.

Avopalveluita voidaan toteuttaa suomen, englannin ja italian kielellä.

Toiminta-ajatus

Avopalveluiden työryhmässä työskentelyorientaatiossa korostuu asiakkaan oma toimijuus, jolla tarkoitetaan ohjausta ja mallinnusta, ei puolesta tekemistä. Ohjaaja toimii rinnalla kulkijana, tarkoituksenaan tukea nuorta kohti itsenäisempää elämää ja perhettä kohti vahvempaa vanhemmuutta.

Ratkaisukeskeisessä työskentelyorientaatiossa huomio kiinnitetään ihmisen omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin, ja tästä näkökulmasta asetetaan työskentelyn suunta, tavoitteet ja käytettävät menetelmät.

Perheiden ja nuorten osallisuus konkretisoituu arjessa yhteisellä viikoittaisella työskentelyohjelman suunnittelulla sekä osallistavalla dokumentoinnilla tehdyin kirjauksin. Lisäksi perhekuntoutustyöskentelyssä viikoittain toteutuvat perhepalaverit, joissa asiakas säännöllisesti arvioi työskentelyä ja antaa siitä palautetta.Asiakaskokemusta kerätään säännöllisesti kolmen kuukauden välein niin asiakkaalta, vanhemmilta kuin myös tilaajalta.

Uskomme ihmisessä olevaan hyvää

Työskentelymme perustana on se, että aloitamme ihmisen kanssa työskentelyn alusta, puhtaalta pöydältä. Asiakkaan menneisyydessä ja perhetilanteissa voi olla haasteita tai ongelmia, mutta ne eivät määritä häntä ihmisenä. Me uskomme, että kun ihminen saa osakseen hyväksyntää ja arvostavaa kohtelua, se ruokkii ihmisen omia hyviä valintoja.

Tuotamme vaikuttavia palveluita

Avopalveluissa työskentelyn suuntaa, tavoitteita ja vaikuttavuutta havainnoidaan viikoittain, kun asiakkaan kanssa suunnitellaan seuraavan viikon työskentelyohjelman sisältö.

Perhekuntoutustyöskentelyssä vaikuttavuus ja perheen osallisuus on näkyvissä myös arjessa viikoittaisten perhepalaverien muodossa, joissa perhe, vastuuohjaaja ja avopalvelupäällikkö käyvät läpi mennyttä viikkoa ja asettavat uudet tavoitteet seuraavalle työskentelyviikolle.

Työskentelyn tarvetta ja vaikuttavuutta havainnoidaan, kun asiakkaan tuen tarve muuttuu. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa jälkihuollon tuetussa asumisessa oleva nuori siirtyy asumaan itsenäisemmin omaan vuokra-asuntoon ja työskentely muutetaan jälkihuollon ohjaustyöksi tai, kun perhekuntoutusprosessin jälkeen perheen tuen tarve voi olla tuettua asumista tai perhetyötä perheen omaan kotiin.

Ohjaajien haastattelu – “Meidän työ, meidän erityisyys”

Mikä on mielestäsi parasta tai merkityksellisintä perheiden kanssa työskentelyssä?

Merkityksellisintä perheiden kanssa työskentelyssä on se, miten työskentelyn edetessä vanhempi ja perhe alkaa heijastaa osakseen saamaansa arvostusta ja kunnioitusta. On aina yhtä liikuttavaa nähdä, miten ihminen puhkeaa kukkaan, kun hän saa osakseen rakkautta.

Jokaisen perheen tilanne ja tarpeet ovat yksilöllisiä, ja samoin ovat ratkaisut. On hienoa päästä käyttämään erilaisia menetelmiä tai omaa erityisosaamistaan perheen tueksi ja avuksi.

Mikä on mielestäsi parasta tai merkityksellisintä nuorten kanssa työskentelyssä?

Luottamusta nuoren kanssa ei luoda hetkessä eikä siinä voi hakea pikavoittoja. Tässä ainut kestävä tapa on olla vakaa ja johdonmukainen aikuinen, vaikka se ei aina nuorta miellyttäisikään. Se hetki, kun nuori sitten alkaa osoittaa luottamusta, maksaa takaisin kaiken vaivannäön.

Nuorten kanssa työskennellessä tulee monesti lohdutettua häntä ja hänen läheisiään sillä, että samalla tavalla, kun nuoruusiän kuohut yllättäen yhtenä yönä tulivat, ne ovat myös yllättäen yhtenä aamuna ohitse, täytyy vain jaksaa pysyä rinnalla. Nuorten kanssa työskentelyn ehkä palkitsevin hetki on sinä yhtenä aamuna, jolloin kuohut ja teinitys ovat ohi, ja tilalla on vastasyntynyt aikuinen. Sinä hetkenä yhdessä tehty matka ja pitkäjänteinen työ realisoituvat ja siinä hetkessä ohjaaja saa palkintonsa.

Mikä on avopalveluiden työskentelyn keskiössä?

Asiakas on aina työskentelymme keskiössä. Työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja eteenpäin pyrkivä.

 

Kerromme toiminnastamme mielellämme lisää!