Avopalvelut, Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan avopalvelut tarjoavat kattavasti räätälöityjä vaihtoehtoja perheiden tarpeisiin. Työskentely pohjautuu sosiaalihuolto-, lastensuojelu- tai kotouttamislakeihin.

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on yhteistyö perheenjäsenten kanssa tukien ja ohjaten vanhemmuudessa, arjen sujuvuudessa ja lasten huolenpidossa perheen tarpeiden mukaisesti. Työskentely toteutetaan joko perheen kotona tai lähiympäristössä. Moniammatillinen yhteistyö toteutuu perheille tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa työskennellään tavoitteellisesti perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Perhekuntoutusta ohjaa sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen arviot ja asiakassuunnitelmat Sospron perheasunnoissa tai perheen kotona. Arjen mallintaminen, vanhemmuuden arviointi, vanhemmuuden tukeminen ja perheterapeuttiset keskustelut ovat perhekuntoutuksen keskeistä sisältöä. Lisäksi keskitytään perheenjäsenten psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantuminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

Viitoittavina tekijöinä perhekuntoutuksen työskentelyssämme huomioidaan osallistavuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Avoimuus, luotettavuus, joustavuus ja tavoitteellisuus ovat työskentelymme perusperiaatteita. Keskustelut sekä toiminnallisuus sopivassa suhteessa toisiaan tukien johdattavat prosessia eteenpäin kohti tavoitteita.

Perhekuntoutusta ohjaa systemaattinen ja intensiivinen työskentelymalli. Perhekuntoutuksessamme hyödynnetään erilaisia menetelmiä kuten mm. perhearviointi (Bentovim-Miller), Beardsleen perheinterventio, seikkailu- ja elämykselliset toiminnat, ratkaisukeskeisyys, toiminnalliset arjen askareet.

Perhekuntoutus kotona sopii myös laitoskuntoutuksen jatkoksi tai siihen motivoivaksi jaksoksi, mutta myös itsenäiseksi tukitoimeksi.

Kuntoutusjakson kesto ja laajuus räätälöidään yhdessä perheen ja asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaiseksi. Vaikuttavuutta ja muutosta arvioidaan työskentelyn edetessä yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Valvotut ja tuetut tapaamiset

Valvotuissa tapaamisissa ohjaaja on näkö- ja kuuloyhteydessä. Tuetuissa tapaamisissa ohjaaja on käytettävissä ohjaten tarpeen mukaisesti lapsen ja vanhemman välistä tapaamista. Tapaamiset järjestetään kodinomaisissa Sospron tiloissa. Tapaamispaikassamme vanhempi ja lapsi voivat leipoa, askarrella, pelata pelejä, ulkoilla jne.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset tukihenkilön kanssa voivat olla toiminnallisia tai keskustelua tai molempia. Maahanmuuttotaustaisten asiakkaiden kohdalla korostuu etenkin kotoutumisprosessin ja kielitaidon kehittymisen tukeminen.

Ammatillinen tukihenkilö voi toimia linkkinä uudelle paikkakunnalle opiskelemaan tulevalle nuorelle, tai opastaa pienen vauvan saaneita tuoreita vanhempia. Hän voi olla apuna etsimässä uutta harrastusta tai tukea omaan vuokra-asuntoon itsenäistyvää nuorta arjen hallinnassa.

Jälkihuolto ja tuetun asumisen palvelut

Nuorelle täysi-ikäisyyden kynnyksellä tai sen jo ylitettyä, mahdollistuu tuettu asuminen itsenäistymisasunnoissamme tai nuoren jo olemassa olevassa asunnossa. Tuetussa asumisessa nuori voi turvallisesti opetella itsenäisen elämisen taitoja niin asumisen, koulunkäynnin tai työssäkäynnin kuin muun muassa taloudenhoidonkin näkökulmasta. Ohjaajien tukemana vahvistetaan turvallisesti nuoren osallisuutta omassa elämässään sekä opetellaan vastuullisuutta. Tuetun asumisen tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia samalla ehkäisten syrjäytymistä.

Työmuotoina käytetään keskusteluja, itsenäistyvän nuoren roolikarttaa, lähityötä mallintaen nuoren arkea, toiminnallista tekemistä yhdessä nuoren kanssa ja muita toiminnallisia menetelmiä nuoren tarpeiden kautta. Asiakkaaksi sopivat itsenäistyvät nuoret, joilla on jälkihuolto-oikeus.

Muut avopalvelut

Palveluistamme löytyy lisäksi asiantuntijapalveluja mm. perhe- ja pariterapiaa, DKT-taitovalmennusta, Beardsleen perheinterventiota, perheasioiden sovittelua ja työnohjauksellista osaamista (työnohjaus ja työyhteisösovittelu).