Perhekeskus Takahuhti

Perhekeskus Takahuhti

Perhekeskus Takahuhti sijaitsee Tampereen kaupunkialueella rauhallisen puistomaiseman keskellä. Tilat ovat tarkoitukseensa suunnitellut ja valmistuneet vuonna 2013. Takahuhdissa on kaksi erillistä 7-paikkaista osastoa 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Perhekeskuksen tiloissa toimii Tampereen kaupungin erityisopetusryhmä.

Takahuhdin kasvatustyö on luonteeltaan valmentavaa, voimaannuttavaa ja osallistavaa. Lapsen tai nuoren läheiset nähdään tärkeinä ja tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja sen tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen läheistensä kanssa. Oman toiminnan ohjausta ja arjen sujumista harjoitellaan yhdessä, lapsen tai nuoren lähtökohdista käsin. Takahuhdin arjessa vierailee koiria joiden läsnäolo toimii rauhoittavana elementtinä sekä osana tunnetaitojen ja -ilmaisun harjoittelua.

Osasto 1 on profiloitunut nuorisopsykiatristen haasteiden ja käytöshäiriöiden kohtaamiseen. Osaston henkilökunnalla on mm. Psykiatrinen lastensuojelutyö -koulutus. Työryhmässä on psykiatrinen sairaanhoitaja ja vahvaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista sekä neuropsykiatrisia valmentajia.

Osasto 2 on profiloitunut neuropsykiatristen erityispiirteiden ja kehitysvamman aiheuttamien haasteiden kohtaamiseen. Osaston henkilökunnalla on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus ja perhevalmentaja-koulutus. Työryhmässä on kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä vahvaa kehitysvammatyön osaamista ja kokemusta.

”Luottamusta on rakentanut eniten se, kun näen, että lastani kohdellaan Takahuhdissa oikeasti hyvin. Hän tulee kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Myös minut on hyväksytty juuri sellaisena kuin olen, kaikkine heikkouksineni ja vahvuuksineni. Vanhemmuttani arvostetaan, ei arvostella.”

Vanhemman palaute

MEIHIN SAAT YHTEYDEN 24h

Perhekeskus Takahuhti
Kuusimäenkatu 28
33560 Tampere

Yksikön johtaja
Liisa Sillanpää
liisa.sillanpaa(at)sospro.fi
050-4440924

Osasto 1
Osasto: 050-5278047
Vastaava ohjaaja
Teemu Hakkarainen
teemu.hakkarainen(at)sospro.fi
044-7668739

Osasto 2
Osasto: 050-4421491
Vastaava ohjaaja
Anette Frantsila
anette.frantsila(at)sospro.fi
050-4397199