YleinenYritysuutiset

Tänä vuonna kehitämme Sosprossa laaja-alaisesti henkilöturvallisuutta

Sosprossa on otettu koko konsernia koskevaksi vuoden 2024 kehittämisen teemaksi asiakkaiden sekä henkilöstön turvallisuus. Turvallisuus on meille Sosprossa erittäin tärkeä asia.

Toteuttaaksemme vaikuttavia palveluja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi, kannamme ison vastuun palvelun laadusta ja turvallisuudesta. Asiakkaiden turvallisuuteen ja sen tunteeseen vaikuttavat ammattilaisten asenteet ja työryhmien toimintatavat, tilojen, työkalujen ja toimintaympäristön käyttöön liittyvät käytännöt sekä toimiva tiedonkulku. Asiakkaiden kokemus omasta turvallisuuden tunteesta ja turvallisesta palvelusta on aina huomioitava työskentelyssä. Palvelun tuottajina asiakasturvallisuutta edistävä toiminta edellyttää meiltä moninaisten turvallisuuskysymysten huomioimista johtamisessa ja työn valvonnassa.

Lastensuojelussa tehtävään työhömme liittyy myös moninaisia riskejä henkilöstömme turvallisuuden näkökulmasta. Useimmat henkilöstöömme kohdistuvat turvallisuusriskit painottuvat joko fyysiseen tai henkiseen kuormitukseen. Tuloksellinen työsuojelu edellyttää organisaatioltamme hyvää turvallisuuskulttuuria, joka pohjautuu johdon asettamiin turvallisuustavoitteisiin, systemaattiseen vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin, työympäristön jatkuvaan seurantaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Turvallinen työympäristö varmistaa osaltaan myös turvallisen palvelun tuottamisen asiakkaillemme.

Turvallisuus on jokaisen tekemää!

Moni turvallisuutta varmentava asia on jo Sosprossa hyvin ja yksiköiden omavalvontaan sisältyvä turvallisuusriskien analysointi ja hallinta on kehittynyt huomattavasti viime vuosina.

Turvallisuus on monien pienten tekijöiden ja jokaisen tekemisen tai tekemättä jättämisen summa, joten turvallisuutta tuleekin aina ensisijaisesti tarkastella yksikkötasoisesti, yksikön käytäntöjen ja toimintatapojen kautta. Kokonaisvaltainen turvallisuus muodostuukin teknisten turvallisuusjärjestelmien, suunnitelmallisen toiminnan ja ammattitaidon yhdistelmästä. Sosprossa näemmekin turvallisuuden kaikkia koskevana ja kaikkeen liittyvänä ajattelutapana, jossa korostuu eri toimijoiden vuorovaikutus, läsnäolo ja havainnointi.

Meillä on kuitenkin laajempana työyhteisönä paljon turvallisuuteen liittyviä riskejä sekä raportoituja vaara- ja väkivaltatilanteita ja työtapaturmia. Siksi haluamme vahvistaa turvallisuutta konsernitasoisesti ja olemme Sosprossa sopineet useampia yhteisiä kehitystoimenpiteitä, joilla pyrimme vahvistamaan sekä asiakkaiden, että sosprolaisten henkilöturvallisuutta.

Vuonna 2024 kehitämme turvallisuutta näillä toimenpiteillä:

  • Kiinnitämme työsuojelutoimikunnan tiiviimmin konsernin turvallisuus johtamiseen ja -tavoitteisiin.
  • Toteutamme rajoitustoimenpiteisiin liittyvän lisäkoulutuksen yksiköissä, joissa tunnistetaan sen tarve.
  • Vakiinnutamme yksiköihimme palautetietoisen työotteen ja tunnistamme sen avulla yksikkökohtaiset turvallisuuden kehittämistavoitteet tarkemmin.
  • Kehitämme vuorovaikutustyöskentelyä omaohjaajuudessa ja vastuuohjaajatyöskentelyssä Huomaa Hyvä! Sosprossa kehitysprosessin ja Sospro-Akatemian opintojen avulla.
  • Kehitämme ja syvennämme sijaishuollon yksiöissä Lasten hyvää kohtelua koskevia suunnitelmia (syksyllä 2024).
  • Kehitämme vastuusairaanhoitajien ja lääkehoitovastaavien osaamista ja rooleja sijaishuollon työryhmissä.
  • Kehitämme asiakastiedon kirjaamista (osallisuuden lisääminen, oikeusturvan vahvistaminen, mittareiden hyödyntäminen kirjaamisessa).

Kiinnostuitko, kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoja:
laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, 040 833 5369