YleinenYritysuutiset

Sosprossa vaikuttavat palvelut toteutetaan laadukkaalla omavalvonnalla

Toteuttaaksemme vaikuttavia palveluja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi, kannamme Sosprossa ison vastuun palvelumme laadusta ja turvallisuudesta.

Olemme vuoden 2023 aikana ottaneet käyttöön täysimääräisenä jokaisessa yksikössämme palautetietoisen työotteen, jolla pyrimme vaikuttamaan asiakkaan turvallisuuden tunteeseen. Kun kysymme säännöllisesti asiakkaalta mitä hänelle kuuluu ja reagoimme häneltä saatuun palautteeseen, alkaa vuorovaikutus asiakkaan kanssa vahvistumaan ja asiakkaan voimaantumiselle muodostuu pohja. Tiedämme, että osallisuuden kokemus on merkittävin tekijä vaikuttavan hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyön toteuttamisessa ja siksi tavoitteenamme on asiakkaittemme osallisuuden, turvallisuuden sekä palvelun hyödyllisyyden kokemuksen vahvistuva kehitys. Tässä haluamme erityisesti onnistua.

Vuoden 2023 aikana kaikissa Sospron toimintayksiköissä on kehitetty omavalvontaohjelman toimeenpanoa niin, että jokainen yksikkö on tunnistanut palautetietoisen työotteen avulla palvelumme laatuun ja turvallisuuteen perustuvia kehittämistarpeita yksikkökohtaisissa toimintasuunnitelmissaan.

Vaikuttava vuoropuhelu hyvinvointialueiden kanssa varmistaa asiakkaille laadukkaan ja turvallisen palvelun

Vuoden 2024 alusta voimaan astunut laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on tiivistänyt entisestään vuoropuheluamme hyvinvointialueiden omavalvonnasta ja palveluntuottajien ohjauksesta vastaavien viranomaisten kesken. Näemme muutokset omavalvontakäytännöissä positiivisena kehityksenä, joka vahvistaa asiakkaiden oikeusturvan toteuttamista ja selkeyttää eri toimijoiden vastuuta. Olemme käyneet useampia rakentavia ja yhteistyötämme eteenpäin vieviä keskusteluja omavalvontakäytäntöjen kehittämisestä hyvinvointialueiden asiantuntijoiden kanssa ja arvostamme niistä jokaista.

Tulemme Sosprolla jatkossa linkittämään yksiköiden arjen työtä ohjaavat toimintasuunnitelmat ja asiakkaiden oikeusturvaa varmentavat omavalvontasuunnitelmat tiiviimmin yhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että omavalvontasuunnitelmissamme kerromme, miten varmistamme asiakkaiden laadukkaan ja turvallisen palvelun toteutumisen ja toimintasuunnitelmassa suunnittelemme omavalvonnan kautta saatujen havaintojen perusteella millaisia tavoitteita haluamme asettaa työmme kehittämiseksi juuri nyt ja millaisia toimenpiteitä sovimme yhdessä niiden saavuttamiseksi.

Uutena toiminnallisuutena olemme ottaneet jo joulukuussa 2023 käyttöön palautekanavan www.sospro.fi -verkkosivuillamme. Palautekanavan avulla pystymme paremmin ottamaan huomioon myös asiakkaiden läheisten ja yhteistyökumppaneiden palautteet toiminnastamme.

Kiinnostuitko, kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoja:
laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, 040 833 5369