YleinenYritysuutiset

Sosprossa toteutetaan työelämälähtöistä jatkuvan oppimisen mallia

Jatkuva oppiminen on paras turva työn, teknologian ja maailman muutoksissa.” Näin julistetaan Valtioneuvoston julkaisun (2020:38) ydinviestinä organisaatioiden yhdestä tärkeimmistä työkaluista, joilla voidaan vastata työelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Jatkuvan oppimisen tulisi olla organisaatioissa strateginen osa toimintaa ja osaamisen kehittämisestä tulisi tulla entistä useammalle itsestään selvä osa työtä, jokaisen vahvuudet ja osaaminen tulisi tunnistaa.

Tähän haasteeseen me olemme Sosprolla rohkeasti tarttuneet. Meille rohkeus merkitsee ennen kaikkea uteliaisuutta ja meille sen merkitys oppimiseen näyttäytyy vahvana. Sisu-käsitettä tutkivan Emilia Lahden mukaan ”uteliaisuus on valtava supervoima, joka muuntaa kaiken oppimiskokemukseksi”. Siksi me haluamme ruokkia ammattilaistemme uteliaisuutta ja teemme sen lastensuojeluyksiköiden koulutussuunnitelmien avulla. Mielestämme työntekijän osaamisen tulisi vastata henkilön työssään ja tehtävässään tarvitsemia taitoja. Tiedämme, että jokaiselle meistä on paljon vahvuuksia ja osaamisalueita on kerääntynyt aikaisemman koulutus-, työ- ja elämänkokemuksen kautta. Ymmärrämme myös, että iso osa osaamisen kehittymistä on oppiminen toisilta työkaverilta ja yhteinen työpaikalla tapahtuva työn kehittäminen. Tämän vuoksi olemme Sosprolla halunneet sitoa henkilöstömme osaamisen kehittämisen, oppimisen johtamisen ja yksiköiden koulutussuunnitelmat yhteen. Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain osaamiskartoitukset, joissa tunnistetaan henkilökohtaisia osaamisen supervoimia sekä yksikön asiakastarpeisiin perustuvia koulutustavoitteita ja mietitään minkälaisia oppimisen keinoja olisi tarpeen hyödyntää. Arjessa käydään oppimiseen liittyviä tavoitekeskusteluja ja ennen kaikkea mahdollistetaan toisilta ja yhdessä oppiminen.

Lastensuojeluosaamisen työelämälähtöinen kehittäminen

Sospron henkilöstön ammatillista osaamista ja jatkuvan oppimisen kehittämistä lähdettiin rakentamaan systemaattisesti ja työelämälähtöisesti neljä vuotta sitten. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) valikoitui yhteistyökumppaniksemme meille keskeisen sijainnin sekä sen vuoksi, että TAMKin Jatkuvan oppimisen palvelut Tree suhtautui ennakkoluulottoman kiinnostuneesti yhteistä koulutusohjelmakokonaisuuttamme ja sen työelämälähtöistä rakentamista kohtaan. Syksyllä 2020 käynnistyi Sospro-Akatemian kouluttautumispolku, jossa kaikille yhteisen perustan kautta jatketaan erityisosaamista vahvistaviin koulutuksiin ja kolmannessa vaiheessa vielä mahdollisiin laajoihin ja syventäviin opintoihin.

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavoitteemme on vastata oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti asiakkaittemme palvelutarpeeseen ja lisätä ammattilaistemme työnhallinnan tunnetta muuttuvassa yhteiskunnassa ja vaativassa lastensuojelun toimintaympäristössä. Selvittääksemme olemmeko onnistuneet saamaan aikaan vaikutuksia tarjolla olleiden koulutusten avulla, toteutimme tänä syksynä koulutuspanosten vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden arvioinnin esihenkilöittemme näkökulmasta.

Koulutuksen teemoista eniten muutosta on ollut nähtävissä asiakkaan kohtaamiseen liittyvien asioiden vahvistumisessa omaohjaaja/vastuuohjaajatyössä. Ratkaisukeskeisyyden ja ymmärryksen käyttäytymisen taustalla olevista asioista ja traumojen vaikutuksesta lapsen toimintaan on koettu lisääntyneen koulutusten myötä ja sitä kautta on myös osattu toimia tilanteissa uudella tavalla tai miettien vaihtoehtoisia tapoja toimia. Koulutukset ovat selkeyttäneet ja systematisoineet perheiden kanssa tehtävää työtä ja haastaviin asiakastilanteisiin ajaudutaan harvemmin ennakoinnin vahvistuessa. Työryhmien jatkuvan oppimisen kannalta ehkä merkittävin muutos selvityksen mukaan on ollut siinä, että työntekijöiden oman työn reflektointi on vahvistunut ja työskentelyyn ja sen suunnitteluun on tullut enemmän me-henkeä.

Kiinnostuitko, kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoja:
laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, 040 833 5369