YleinenYritysuutiset

Sospro vahvistuu Hyvän huomaamisessa!

Aloitimme Sosprolla maaliskuussa 2024 vahvistamaan hyvän huomaamista ja vahvuusperusteista vuorovaikutustyöskentelyä. Käynnistimme Huomaa Hyvä! Sosprossa -prosessin, joka sisältää esihenkilöille toteutetun ja koko henkilöstöämme koskevan koulutus- ja kehitysohjelman. Koulutus- ja yhteistyökumppaninamme toimivat Positive Learning Oy:n Kaisa Vuorinen ja Mari Thure. Kevään aikana olemme rakentaneet askel kerrallaan vahvempaa ymmärrystä positiiviseen vuorovaikutukseen ja pedagogiikkaan perustuvasta ajattelusta ja toimintamalleista.

Positive Learning Oy:n Mari Thure opettamassa sosprolaisille miten Hyvän kehälle päästään eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Mari Thure opettamassa sosprolaisille miten Hyvän kehälle päästään eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Toimintamme perusta on usko ihmisessä olevaan hyvään

Sospron tarinan ytimessä on usko ihmisessä olevaan hyvään. Työmme tavoitteena on tukea ihmisen sisäisen voiman kehittymistä ja vahvistumista. Meille on tärkeää, että Sospron tarinan mukainen työskentely vaikuttaa asiakaskokemukseen ja toimii tietoisesti parantavana voimana työskentelyssämme. Meille on tärkeää, että Sospron tarinan toteutuminen tuntuu ja näkyy. Haluamme, että työmme tunnistetaan tästä. Siksi olemme valinneet lähteä hyvän huomaamisen kehitysmatkalle.

Kehitysmatkamme oppeja

Kevään aikana meillä on ollut kolme Huomaa Hyvä! Sosprossa -koulutuspäivää esihenkilöillemme. Koulutuspäivien välissä esihenkilömme ovat työstäneet ja konkretisoineet omien työryhmiensä kanssa koulutuksissa opittuja asioita.

Olemme oppineet löytämään tietoisemmin sekä toisistamme, että asiakkaistamme vahvuuksia ja supervoimia, joiden varaan yhteistyöhön perustuva, vahvistava työskentelymme arjessa rakentuu. Olemme testailleet erilaisia tapoja huomata, sanoittaa ja kirjata hyviä, onnistumisen ja sinnittelyn hetkiä. Olemme oivaltaneet, miten näiden avulla kykenemme paremmin vahvistamaan hyvää, tukemaan sekä lasten, nuorten, että heidän vanhempien yksilöllisiä vahvuuksia, sosioemotionaalisia sekä yhteisössä elämisen taitoja. Näin pystymme saamaan aikaan luottamuksen, hyväksynnän ja onnistumisen kokemusta, joka rauhoittaa mieltä ja luo toivoa.

Yksi Huomaa Hyvä! Sosprossa -koulutuksiin osallistujista on Turengissa sijaitsevan Kanervan yksikön johtaja Marja-Riitta Viljanen. Näin hän kertoo siitä, miten hän on ryhtynyt askeltamaan hyvän huomaamisen matkaa omassa yksikössään:

”Olen aloittanut arjessa hyvän huomaamisen ihan pienistä asioista, sanoittanut asioita ääneen lapsille ja aikuisille. On ollut ilo huomata tämä myös päivittäiskirjauksista. Aloitin itse kirjaamaan tietoisesti jokaisen lapsen kohdalle päivittäin jotain positiivisia huomioita, joista olen lapsen kanssa keskustellut tai antanut positiivista palautetta.

Esimerkiksi yhdellä lapsella ollut viikoittain toistuvia kiinnipitoja. Ohjasin omaohjaajia ensin käymään lapsen kanssa keskustelua mikä auttaisi, tarvitseeko aikuista vai omaa aikaa koulusta tulon jälkeen. Omaohjaajat olivat päässeet lapsen kanssa käymään rakentavat keskustelut, ja lapsi osasi sanoittaa tarvitsevansa aikaa rauhoittua itsekseen. Tekivät yhdessä suunnitelman, kuinka toimitaan koulun jälkeen. Pääsin kehumaan omaohjaajia ja lasta loistavasta ratkaisusta, ettei kiinnipitoja tarvita ja tilanteet eivät pääse eskaloitumaan turhaan. Näillä toimilla mentiin reilu kuukausi ilman kiinnipitoja.”

Yksiköiden lupaukset hyvän huomaamisesta

Toukokuun Huomaa Hyvä! Sosprossa -koulutuspäivässä teimme jokaiseen yksikköön oman lupauksen hyvän huomaamisesta. Yksiköissämme Hyvän huomaamisen vaikutukset syntyvät asenteesta, johon lupauksemme perustuvat sekä teoista ja toimintatavoista, joita esihenkilömme ovat nyt jokaiseen työryhmään konkretisoineet ja suunnitelleet.

Yksiköissämme luvataan tunnistaa arjessa pieniä ja hyviä hetkiä, vahvistetaan niiden sanoittamista, kuuntelua ja nostetaan niitä vahvemmin esiin. Meillä lisätään hyväksyvien kohtaamisten määrää, uteliaisuutta, seikkailuja, läsnäoloa ja avoimuutta. Meillä huomataan sitkeyttä, pilkotaan arkea ja päivää onnistumisen mittaisiin hetkiin ja synnytetään vakautta ja luottamusta. Meillä mennään hyvän huomaamisen verhot auki, hyvä edellä joka tilanteeseen ja asiakkaiden yksilöllisyyden arvostus valaisee tietä.

Kerromme mielellämme lisää hyvän tukemisesta

Kehitysmatkamme on vielä kesken, tahtotilamme on kuitenkin vahva ja Sospron suunta selkeä. Työskentelymme jatkuu ja vahvistuu jokaisena päivänä, jokaisessa vuorovaikutustilanteessa, yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa oppien ja oivaltaen. Syksyn koulutuspäivässä palaamme yhdessä lupauksiimme, jaamme kokemuksiamme ja arvioimme yhdessä missä olemme onnistuneet, missä se on näkynyt ja tuntunut. Kerromme opeistamme mielellämme myös täällä.

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, p. 040 833 5369
Kuntoutusjohtaja Matti Kauppi, matti.kauppi(at)sospro.fi, p. 050 404 5144