Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Safiiri saavutti kirkkaasti Sospron kannustepalkkiojärjestelmän tavoitteet

Otimme Sosprolla vuoden 2023 alussa käyttöön sijaishuollon ja avopalveluiden työryhmille kannustepalkkiojärjestelmän. Työryhmämme tarjoavat monipuolisia ja vaikuttavia lastensuojelupalveluita lapsille, nuorille ja perheille ja täten kannustepalkkijärjestelmämme sisältääkin tavoitteita asiakaskokemukselle. Lisäksi meillä on toiminnallisia tavoitteita. Näille osa-alueille asettamiemme tavoitteiden täyttyessä, palkitsemme työryhmän puolivuosittain.

Kannustepalkkiojärjestelmämme tuorein tarkasteluperiodi, heinä-joulukuu 2023, on juuri päättynyt.  Sijaishuollon asuinyksiköistämme Safiiri säihkyi tällä periodilla ja saavutti kaikki kannustepalkkion maksamisen perustana olevat tavoitteet. Tämä on hieno saavutus ja laatujohtajamme Helena Nyman-Jokinen halusikin haastatella Safiirin yksikön johtajaa Hanna Marttilaa kysyen, miten Safiirin onnistuminen rakentuu:

Helena: mikä on Safiirin menestyksen salaisuus tavoitteiden mukaisen toiminnan takana?
Hanna: Ei tässä varmasti ole mitään salaisuutta, tämä työskentelytapa on luonnollista meille. Meillä on kuitenkin yhtenäinen ja pysyvä porukka, ollaan luotu yhdessä työryhmän kanssa avoin ja luottamuksellinen ajatusmaailma. Meidän ajatuksemme on, että tehdään yhdessä ja kaikki ovat toinen toistensa tukena. Täydennetään toisiamme, jos joku ei jotain asiaa osaa ja joku toinen osaa paremmin, saa sitten apua ja tukea itse toisessa asiassa.  Me ollaan alusta lähtien pyritty pitämään yllä avointa keskusteluyhteyttä, ei kyräillä toisia tai kierrellä vaikeitakaan asioita.

Helena: Miten kannustepalkkiotavoitteita ja niiden saavuttamista on työryhmän kanssa käyty läpi?
Hanna: Tavoitteita on pureskeltu ja seurattu miten ne kehittyvät. Ollaan tsempattu toinen toisiamme ja sovittu työnjakoa, että tavoitteen mukaiset asiat saavutetaan.

Helena: minkälaisia johtamistekoja koet tekeväsi, jotta tämä on mahdollistunut?
Hanna: Ajattelen, että porukan johtamisessa kaikesta ei tarvitse olla pinna kireällä ja nipottaa. On hyvä joustaa siinä mitä kukin missäkin tilanteessa tarvii. Kaikille ei toimi samat asiat. Tärkeintä on mun mielestä positiivisen kautta asioita eteenpäin, se on myös vastavuoroista ja palaa aina takaisin.

Helena: mikä on työryhmän fiilis kannustepalkkiosta?
Hanna: Me ollaan tyytyväisiä ja olemme odottaneet tavoitteiden saavuttamista. Työryhmä sisuuntui kesästä, jolloin kannustepalkkiorajojen alle jäätiin hitusen. Kannustepalkkion hyödyntämistä ovat työryhmässä jonkin verran jo yhdessä pohtineet ja haluavat tehdä jotain kivaa yhdessä.

Hyviä tilannelähtöisen johtamisen oppeja Hannalta. Onnittelut Safiirin työryhmälle!

Lisätietoja:
laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, 040 833 5369
Safiirin yksikön johtaja Hanna Marttila, hanna.marttila(at)sospro.fi, 050 4734 078