Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Näin yksilöllisyys näkyy arvona Takahuhdin Alatalo 2:ssa

Meillä Sosprossa on neljä arvoa. Yksi näistä on yksilöllisyys. Tämä arvo tarkoittaa meillä sitä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, jolla on oikeus tulla kohdatuksi hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen. Jokaisen ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen ja arvostaminen on meillä kaiken inhimillisen kohtaamisen lähtökohta.

Takahuhdin Alatalo 2:den yksikön johtaja Taru Tamminen kertoo, että asuinyksikössä yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että heillä asuu ”nuoria”.  Alatalo 2:teen voidaan sijoittaa 12-17-vuotiaita eli lainsäädännön mukaan iältään lapsia, mutta he ovat itse määritelleet olevansa nuoria ja näin heistä myös Alatalo 2:den työryhmä puhuu. Tämän yhteisen tavan lisäksi Alatalo 2:dessa on monia tapoja, jotka on suunniteltu täysin kunkin nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Nuoren näköistä arkea

Alatalo 2:ssa jokaista nuorta tuetaan hänen tarpeidensa mukaisesti. Nuoren kanssa tehdään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Siihen kirjataan ne nuoren tavoitteet, joita sijoituksen aikana on tarkoitus saavuttaa. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista säännöllisin väliajoin. Samalla nuoren kanssa voidaan asettaa uusia tavoitteita ja pohtia, miten niihin päästään. Tavoitteita voi olla esimerkiksi koulunkäynnille, aamulla heräämiselle tai siivoamiselle.

Jokaisella nuorelle on nimetty kaksi omaohjaajaa, jotka erityisesti työskentelevät nuoren kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Siinä työskentelyssä keskitytään nuoreen yksilöllisesti ja pyritään tekemään työ nuoren näköisesti.”, yksikön johtaja Taru tiivistää. Joillekin nuorille keskustelu ja omien ajatusten esille tuominen voi olla vaikeaa. Tällöin omaohjaajilla on monta keinoa keskustelun helpottamiseksi ja nuoren toiveiden esille saamiseksi. ”Jollekin keskustelua voi helpottaa se, että omaohjaajan kanssa lähdetään täältä tontilta pois. Auto voi olla sellainen paikka, että tekstiä alkaa tulemaan.”, yksikön johtaja Taru kertoo ja jatkaa: ”Meillä on käytössä paljon erilaisia kortteja, joiden kautta voimme käydä asioita läpi esimerkiksi, kun nuorella voi olla vaikeaa kuvata jotakin tunnetilaa.”.

Alatalo 2:ssa nuoren toiveita kuullaan arkea toteutettaessa ja nuorelle varmistetaan omaa aikaa ja rauhaa. Esimerkiksi aamulla ruokapöydässä voi olla nuoren toivoma aamupala ja täysin nuoren oma paikka on omannäköinen huone. Yksikön johtaja Taru kertoo: ”Meillä on tehty niin, että oma huone on niin sanotusti nuoren oma turvallinen paikka. Sinne eivät toiset nuoret tule, vaan meillä on yksikössä paljon muita tiloja, jossa nuoret voivat olla yhdessä.”.

Yksilöllisyyttä arvostetaan työryhmän kohtaamisissa

Yksikön johtaja Taru arvioi, että Alatalo 2:den työryhmä kokee, että yksilöllisyyttä arvostetaan heidän työyhteisössään. ”Jos kysyisin työryhmältä, mitä he ajattelevat, he varmaan sanoisivat, että meillä meistä jokainen saa olla omanlaisensa. Meillä ei ole mitään muottia.”, Taru kuvailee. Tämä on luonut työryhmässä kohtaamisiin luottamusta. ”Jokainen voi tuoda aidosti esille omia ajatuksiaan. Ei ole mitään asiaa, josta emme voi keskustella avoimesti. Sitä yritämme tuoda esille myös meidän nuorille.”, Taru kiteyttää.

Esihenkilötyössä yksilöllisyyden huomioon ottaminen edellyttää työryhmän jäsenten tuntemista ja erilaisten työ- ja elämäntilanteiden tunnistamista. ”Sun täytyy tuntea ihmiset ja olla aidosti kiinnostunut heidän asioistaan, jolloin pystyt ottamaan myös yksilöllisiä toiveita huomioon. Tällöin pienikin kohtaaminen ja toiveiden huomioiminen tuo työssäviihtyvyyttä.”, yksikön johtaja Taru sanoo. Hän kokee, että erilaisten ihmisten ja tilanteiden johtamista on tukenut Sosprolla vuosien 2021-2023 aikana toteutettu Johda huolella, johda huoletta -johtamiskoulutusohjelma. Koulutusohjelmassa perehdyimme Blanchardin tilannejohtamisen SLII® -malliin. ”Alkuun ajattelin, että en pääse malliin jotenkin kiinni. Mallissa olikin kuitenkin paljon sellaista, jota me käytettiin jo, mutta ne termit olivat erilaisia. Nyt malli kyllä toimii ja tosi hyviäkin oivalluksia ja onnistumisia on tullut työryhmän kanssa. Mallin kautta on tullut eri lailla tutustumista ja olen voinut kiinnittää erilaisiin asioihin huomiota. Olen hakenut jokaisen kanssa sellaisia konkreettisia tapoja, miten käydä läpi asioita tai tehdä työlle tavoitteita.”, yksikön johtaja Taru kertoo esihenkilötyön kehittymisestä.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Taru Tamminen, taru.tamminen(at)sospro.fi, 050 413 1044