YleinenYritysuutiset

Sosprossa kehitetään esihenkilöiden johtamisosaamista

Meillä Sosprolla yksi kolmesta kriittisestä menestystekijästämme on se, että meillä on Suomen parhaat esihenkilöt. Haluamme panostaa esihenkilöidemme osaamiseen ja olemme toteuttaneet koko esihenkilöstöllemme johtajakoulutusohjelman ”Johda huolella, johda huoletta” vuosina 2021–2023. Koulutusohjelma on suunniteltu erityisesti Sospron esihenkilöiden tarpeet huomioon ottaen ja koulutusohjelma on tuonut osaamista arjen lähijohtamiseen ja henkilöstötilanteiden monimuotoiseen johtamiseen.

Työyhteisökyselymme antaa tietoa johtamisen kehittymisestä

Miten esihenkilötyömme on koulutuspanosten myötä lähtenyt kehittymään? Pyydämme työyhteisökyselyllä esihenkilötyöstä palautetta vuosittain koko henkilöstöltämme. Tänä syksynä toteutetussa kyselyssä eri osa-alueiden saamista arvioista korkeimmat arviot nousevat viime vuoden tapaan esihenkilötyöstä. Eniten kehittymistä on tapahtunut esihenkilöille perinteisesti haastavissa asioissa eli palautteen annossa ja korjaavan palautteen vastaanottamisessa.

Olemme Sosprolla valinneet lähijohtamisen metodologiaksi SLII-mallin. Nimi tulee sanoista Situational Leadership II, joka viittaa johtamisen sopeuttamiseen tilanteen ja johdettavan henkilön tarpeiden mukaisesti. Tutkimusten mukaan 54 % eli enemmän kuin joka toinen esihenkilö käyttää kaikissa tilanteissa kaikkiin ihmisiin yhtä johtamistyyliä. Ainoastaan 1 % esihenkilöistä osaa sopeuttaa johtamistaan tilanteeseen sopivaksi oikean ohjauksen ja tuen määrän suhteena. Tätä osaamista me olemme kehittäneet systemaattisesti esihenkilöillemme syksystä 2021 alkaen. Rakentavan palautteen vastaanottamisen positiivisesta kehittymisestä voi päätellä, että myös työyhteisöjemme psykologinen turvallisuus on vahvistunut. Johda huolella, johda huoletta -johtajakoulutusohjelma on vahvistanut meillä jaettua ymmärrystä siitä, että hyvä johtaminen lähtee selkeästä tavoitteen asetannasta, sovittujen asioiden toiminnan ja kehityksen seurannasta sekä selkeästä ja tilanteeseen sopivasta palautteen annosta.

Johtamisosaamisen työelämälähtöinen kehittäminen

Johda huolella, johda huoletta -johtajakoulutusohjelmaamme sisältyvänä Sospro on mahdollistanut myös esihenkilöiden kouluttautumisen johtamisen ja yritysjohtamisen erityisammattitutkintoon. Lähes koko esihenkilöstömme on suorittanut erityisammattitutkinnon sen jälkeen, kun uusin osallistujaryhmä keväällä 2024 valmistuu. Tutkinnon suorittamisen myötä esihenkilömme ovat oppineet tunnistamaan paremmin oman roolinsa ja vahvuutensa esihenkilönä sekä keskeisimmät kehittämiskohteensa esihenkilötyössä onnistumiseksi. Olemme vakuuttuneita, että tutkinnon suorittaminen vahvistaa lähiesihenkilön johtajana toimimista niin henkilöstön, asiakkuuksien kuin talouden johtamisen näkökulmasta. Tutkinnossa tarvittavat tutkintosuoritteet tehdään suoraan omaan vastuulla olevaan yksikköön, jolloin jo tutkinnon suorittamisvaihe ohjaa esihenkilöä tarkastelemaan oman yksikön toimintaa, seuraamaan toiminnan keskeisiä mittareita ja tunnuslukuja sekä arvioimaan yksikön tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksen myötä esihenkilöt ovat muun muassa kokeneet että, oman vastuualueen kokonaisuuden hahmottaminen on vahvistunut. Erityisesti he ovat korostaneet, että tutkinto on lisännyt ymmärrystä korjaavien toimenpiteiden arvioinnin ja toteuttamisen tärkeydestä, jolloin myös kyvykkyys nähdä ja arvioida oman johtamisen vaikuttavuutta on vahvistunut.

Kiinnostuitko, kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoja:
laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen, helena.nyman-jokinen(at)sospro.fi, 040 833 5369