Yritysuutiset

Sospron uusi omavalvontaohjelma on julkaistu

Sospro on laatinut ja tänään julkaissut omavalvontaohjelman, jossa määrittelemme ja kerromme miten Sospro varmistaa palveluidensa lainmukaisen hoitamisen, tehtyjen sopimusten noudattamisen, palveluiden saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden, laadun sekä asiakkaittemme yhdenvertaisuuden toteutumisen. Omavalvontaohjelman laatiminen ja julkaisu perustuu vuoden 2023 alusta voimaan astuneeseen Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021).

Omavalvontaohjelmamme kertoo, millaisilla toimenpiteillä toteutamme omavalvontaamme ja seuraamme sen toteutumista. Omavalvontaohjelmamme pitää sisällään jokaisen palveluyksikön omavalvontasuunnitelmat, jotka toimivat meillä toimintamme ja laadunhallinnan kehittämisen työkaluna. Kehitämme kevään aikana jokaisen yksikön omavalvontasuunnitelmien sisältöjä ja toimenpiteitä varmistaaksemme jokaisen asiakkaamme oikeusturvan toteutumista laadukkaan ja turvallisen lastensuojelutyön toteuttamiseksi. Omavalvontatoimenpiteiden kehittämisellä ja omavalvontaohjelman julkaisulla haluamme vahvistaa toimintamme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta sekä asiakkaillemme, että palvelujemme tilaajille.

Sospron omavalvontaohjelman löydät verkkosivuillamme täältä: Laadun kehittäminen

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helena Nyman-Jokinen: helena.nyman-jokinen@sospro.fi, p. 040 833 5369