YleinenYritysuutiset

Sospron Johda huolella, johda huoletta -johtajakoulutusohjelma päättyi

Johtajakoulutusohjelmamme ”Johda huolella, johda huoletta” päättyi viimeiseen lähiopetusjaksoon ja todistustenjakoon tammikuussa 2023. Monelle sosprolaiselle tämä koulutusohjelma on ollut jatkumoa pitkäaikaiselle esihenkilötaitojen ja lähijohtajuuden kehittämiselle. Koulutusohjelmaan osallistuneista useat ovat opiskelleet Sosprolla jo aiempien työvuosiensa aikana Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Päättynyt koulutusohjelma vahvisti ammattitutkinnossa opittua antaen uusia työkaluja esihenkilöillemme, jotta he voivat hyvin, menestyvät työssään ja pystyvät tukemaan työryhmänsä jäseniä onnistumisiin lastensuojelussa. Lisäksi johtajakoulutusohjelmamme yhteydessä on ollut mahdollista suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (Jyet), joka tukee myös vahvasti kasvamista johtajana.

Aloitimme johtajakoulutusohjelmamme marraskuussa 2021. Koulutusohjelma koostui useasta erilaisesta johtajuuden teemasta, joihin olemme syventyneet sekä lähiopetusjaksoilla että jaksojen välillä tekemissämme harjoitustehtävissä. Opiskeltavia teemoja ovat olleet muun muassa johtajan kokonaiskuntoisuus, johtajuusprofiili, luottamuksen rakentaminen, päivittäisjohtaminen, työryhmän suorituksen johtaminen, viestintä ja asiakkuuksien hallinta. Lisäksi olemme perehtyneet Blanchardin SLII® -johtamismalliin kouluttajakumppanimme Educo Valmennustalon tukemana.

Olemme toteuttaneet koulutusohjelman siten, että sen sisältö vastaa nimenomaan Sospron esihenkilöiden tarpeita ja tuo osaamista sellaisille johtamisen osa-alueille, joista on eniten hyötyä arjen henkilöstötilanteiden johtamisessa. Osaavat esihenkilöt tekevät parhaat työryhmät, mikä on laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön perusta. Olemmekin halunneet nostaa esihenkilötyön kunniaan ja olemme sitoutuneita kehittämään ja kannustamaan esihenkilöitämme. Visiomme on olla sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä ja yksi kolmesta menestystekijästä visiomme saavuttamiseksi on se, että meillä on Suomen parhaat esihenkilöt.

Sospron Johda huolella, johda huoletta -koulutusohjelman todistustenjako

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Annala: teemu.annala@sospro.fi, p. 040 533 7568