YleinenYritysuutiset

Sospron henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmässä asiakaskokemus tärkeä osa-alue

Otimme tammikuun 2023 alusta Sosprossa käyttöön kannustepalkkiojärjestelmän sijaishuollon ja avopalveluiden työryhmille. Se kannustaa tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja tavoitteiden täyttyessä, myös palkitsee niistä. Arvioimme toiminnan kehittymistä puolivuosittain ja olemme kesällä juhlistaneet onnistumisia ensimmäisen kerran.

Me Sosprossa olemme lapsia, nuoria ja perheitä varten. Täten myös kannustepalkkiojärjestelmämme keskeisimpänä osa-alueena on asiakasnäkökulma. Pyydämme asiakaskokemuskyselyllä säännöllisesti palautetta palvelustamme toimintamme muokkaamiseksi ja kehittämiseksi. Asiakaskokemuskyselymme lisäävät lapsen ja nuoren osallisuutta, kertovat onko hän saanut apua antamastamme tuesta ja olemmeko onnistuneet luomaan toivoa selviytymisestä. Asiakaskokemuksen lisäksi kannustepalkkijärjestelmämme sisältää toiminnallisia tavoitteita.

Kannustepalkkiojärjestelmän ensimmäisen kokonaisen tarkastelujakson päättyessä haastattelimme tavoitteisiin päässeiden yksiköiden esihenkilöitä erinomaisista suorituksista ja kysyimme, mikä on menestyksen salaisuus. Asiakaskokemusten keräämisessä ja niiden arvioinnissa yhteinen nimittäjä kaikille onnistujille, on periksiantamattomuus. Asiakaspalautteiden kerääminen ei ole lastensuojelutyössä yksinkertaista ja palautteiden saaminen on otettu onnistuneimmissa yksiköissä tosissaan. Saatuja tuloksia on myös käsitelty yhteisesti työryhmässä ja sovittu kehitystoimenpiteistä. Tässä ajatuksia yhdeltä esihenkilöltä:

Asiakaskokemustulokset lasten ja sosiaalityöntekijöiden osalta olivat erilaiset. Lapsissa on viime aikoina näkynyt selkeää tyytymättömyyttä ja tätä ollaan pyritty purkamaan ihan sitä varten järjestettyjen erillisten nuortenkokousten kautta. Lasten kuulluksi tulemisen tunnetta ja osallisuutta on pyritty lisäämään. Tämän parissa jatketaan edelleen vahvasti. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla uskon, että hyvään tulokseen on päästy avoimen ja asiallisen yhteydenpidon kautta. Meillä on tapana aktiivisesti soitella sosiaalityöntekijöiden kanssa aina, kun siihen on aihetta. Me kysellään sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lapsia koskeviin asioihin ja päätöksentekoon heidän asioidensa suhteen. Kuitenkin samalla pyrimme antamaan sosiaalityöntekijöille ”työrauhan” emmekä pommita ns. turhilla asioilla, vaan teemme päätöksiä itsenäisesti, kun se on mahdollista.”

Kannustepalkkijärjestelmämme periaatteisiin kuuluu, että palkkio on työryhmälle yhteinen ja tavoitteet saavuttaneet työryhmät päättävät, miten he käyttävät saamansa palkkion. Suunnitelmat käyttökohteista olivat vielä avoimia, mutta yhdessä haastatteluvastauksessa oli kaavailtu, että ”Ehkä mennään hienompaan ravintolaan syömään tai vaikka laivareissulle 😊”.

Olemme kehittäneet viime vuosien aikana vahvasti johtamisjärjestelmäämme. Kannustepalkkijärjestelmän käyttöönottaminen on yksi osa tätä kehitystyötämme ja työkalu, joka osaltaan tukee visiomme mukaista toimintaa. Tahtotilamme on olla sosiaalialan ennakkoluuloton edelläkävijä lapsen, perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Teemu Annala: teemu.annala@sospro.fi, p. 040 533 7568