YleinenYritysuutiset

Sospro mukana loistamassa Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Turussa

Vuoden 2023 Valtakunnalliset lastensuojelupäivät pidettiin lokakuun alussa Turun Logomo-tapahtumakeskuksessa. Järjestyksessään 58 lastensuojelupäivien teemana oli tänä vuonna ”Lupa loistaa”. Seminaarin aiheina niin lavalla kuin myös väliajan kahvipöytäkeskusteluissa keskusteltiin siitä, miten voimme työssämme tukea lapsia ja nuoria loistamaan; saamaan positiivisia ja hyviä kokemuksia sekä itseään että ympäröivää maailmaa koskien. Kun ympärillämme on paljon surua, huolta ja murhetta, sekä pelkoa joko omasta, lähiympäristön tai vaikkapa luonnon hyvinvoinnista, on tärkeä tehdä näkyväksi kaikkea sitä hyvää, mitä arjesta ja ihmisestä itsestään löytyy. Joka ikisellä on lupa loistaa!

Keskustelua messupisteillä, seminaareissa ja muun muassa digi-viestiseinällä tuli myös siitä, miten palvelujärjestelmämme pystyy tällä hetkellä tukemaan avun tarvitsijoita ja lastensuojelun asiakkaita sekä siitä, kuinka sosiaalipalvelut ovat onnistuneet olemaan yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä. Niin vai ovatko? Kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroissa korostuivat tarpeet siitä, miten asiakkaat, lapset ja perheet tulisi kyetä näkemään yksilöllisesti, ja palveluiden on oltava muotoiltavissa aina tarpeen mukaan. Tämän ajan (sosiaalisen)median tuomaa informaatiota pidettiin myös ajoittain synkkänä, ja kokemusasiantuntijat itse toivoivat, että voivat olla julkisesti esillä, jotta voivat toimia esikuvina jollekin toiselle, joka kamppailee hankalassa elämäntilanteessa haastavassa palveluverkossa.

Lisäksi me sosprolaiset keskustelimme hyvinvointialueiden edustajien kanssa uuden organisaation ensimmäisen vuoden kuulumisista sekä siitä, mikä on muuttunut verraten vuoden takaiseen, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut olivat vielä kuntien järjestäjävastuun alla. Sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille sosprolaiset toivat omalla esittelypisteellään esiin laadukasta toimintaamme, uusia ja avattavia asuinyksiköitä, asuinyksiköiden profiileja ja avopalveluiden kokonaisuuksia. Sospron palvelut perustuvat ihmisessä olevan hyvän näkemiseen, siitä kiinni pitämiseen ja tietoiseksi tekemiseen. Me Sosprolla uskomme, että jokaisella ihmisellä on lupa loistaa ja voimavaroihin keskittyvä työskentelymme luo toiveikkuutta ja merkitystä, jolla on itsetuntoa vahvistavia vaikutuksia. Muiden palveluntuottajien kanssa keskustelimme muun muassa toimialaan ja rekrytointiin liittyvistä kysymyksistä. Esittelypisteellämme vierailevat saivat halutessaan osallistua hotellilahjakortin arvontaan ja samalla tutustua toimintakykymittarimme osioon, joka sisälsi kysymyksiä omasta jaksamisesta. Leikkimielisen fiilispulssin mukaan Valtakunnallisten lastensuojelupäivien kävijöiden arvio omasta jaksamisestaan oli vähintäänkin hyvä!

Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne nousi myös keskusteluihin sekä lavalla että vapaamuotoisimmissa keskusteluissa. Kaikkien lastensuojelua tuntevien puolesta voinee todeta, että huoli jälkihuollon ikärajan laskemisesta on ammattilaisten puolelta suuri.

Ja kun lastensuojelun ammattilaisia oli koolla, ei keskusteluissa voinut myöskään välttyä työntekijän jaksamisen, alan vaativuuden ja ajoittaisen kuormituksen tunteen keskusteluista. Seminaarilavalla itsensä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja esihenkilötyöstä luennoi Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas. Teerikangas muistutti, että myös jokaisella meillä työntekijällä on lupa saada tehdä työtä sopivassa työn imussa, psykologisen turvallisuuden ympäröimänä ja lupa, niin: Loistaa!

Sospron esittelypiste Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Turussa vuonna 2023

Lisätietoja:
Valtakunnallisilta lastensuojelupäiviltä raportoi avopalvelujohtaja Riikka Puntalo, riikka.puntalo@sospro.fi, 050 438 9146