Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Näin rohkeus näkyy arvona Sospron Kapteenissa

Yksi meidän sosprolaisten neljästä arvosta on rohkeus. Ulvilassa sijaitsevassa erityistason asuinyksikkö Kapteenissa tämä on arvo, joka ohjaa lapsien ja työyhteisön oppimista ja kehittymistä eteenpäin monella tavalla. Arvo on tärkeä Kapteenin yksikön johtaja Piia Prinssille, joka kiteyttää työstään: ”Haluan tukea ihmisiä ja lisätä rohkeutta. Ei pidä pelätä virheitä, vaan tehdä rohkeasti. Eihän meistä kukaan voi tietää, mihin olemme päässeet jo vuoden päästä.”.

Uteliaisuus vie eteenpäin

Rohkeus on meillä utelias, eteenpäin vievä voima. Yksikön johtaja Piia Prinssi kertoo, että Kapteenin työryhmän hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyössä tämän voiman tunnistaa: ”Koen, että henkilökunta on uteliasta ja se näkyy tiedonhaluna ja sen pohtimisena, miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa lapsia.”. Työryhmä pyrkii lisäämään myös lastenkodin lasten uteliaisuutta uusia asioita kohtaan ja tukee näin heidän kehittymistään. ”Lasten kanssa erilaisten tilanteiden läpikäynti on päivittäistä. Jos lapsella on haasteita jonkin asian kanssa, niin pohditaan yhdessä, miten haaste voidaan selättää. Mietitään, miten tilanteeseen saadaan rohkeutta, ja aikuisina mietimme myös, miten sitä rohkeutta tuemme.”, yksikön johtaja Piia kertoo. Sopiva toimenpide voi olla esimerkiksi se, että uutta asiaa opettelevalle lapsella järjestetään kahdenkeskinen rauhallinen harjoitteluhetki hänelle lastenkodin työryhmästä nimetyn omaohjaajan kanssa.

Tekemään ryhtymällä kehitytään

Rohkeus tarkoittaa meille sosprolaisille lisäksi tekemään ryhtymistä, virheitä pelkäämättä. Yksikön johtaja Piia Prinssi sanookin vannovansa aktiivisuuden ja tekemisen nimeen, kun tavoitteena on oppia uutta ja saada aikaan muutosta. Yksikön johtaja Piia korostaa, että on hyväksi kokeilla uusia asioita. Ne voivat viedä lapsen tai työryhmän kehittymistä eteenpäin.

Lisäksi yksikön johtaja Piia muistuttaa meille, että hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyössä erilaisten toimenpiteiden onnistumista pitää osata suhteuttaa niitä arvioitaessa. ”Se, mitä jossakin tilanteessa teet, ei välttämättä ole virhe. Joku toinen olisi vaan tehnyt asian toisella tavalla. Me ollaan ihmisiä ja me tehdään erilaisia päätöksiä. Niillä on omat seurauksensa ja emme voi aina tietää etukäteen, millainen seuraus mistäkin asiasta on. Ja, jos teemme tilanteessa virheen, opimme siitä.”, yksikön johtaja Piia kiteyttää.

Unelmakartat tukevat uskallusta unelmoida

Meillä Sosprossa rohkeus on myös uskallusta unelmoida ja luoda uutta. Kapteenin yksikön johtaja Piia Prinssi kertoo, että lasten voi olla vaikea nähdä tulevaisuuteen ja uskaltaa kertoa unelmistaan. Esimerkiksi siitä, mitä toiveita heillä on nyt tai mitä he haluaisivat opiskella tulevaisuudessa. Hyödylliseksi työkaluksi Piia on kokenut tällöin unelmakartan. Lapset valitsevat lehdistä kuvia kokoelmaksi ja niistä muodostuva unelmakartta käydään yhdessä läpi lapselle sovittujen omaohjaajien kanssa. ”Siitä saa tosi hyviä keskusteluja, kun lapsi kertoo, miksi jokin tietty kuva on valikoitunut.”, yksikön johtaja Piia sanoo.

Yksikön johtaja Piia kokee unelmakartan olevan hyödyllinen myös kartan laatimisen jälkeen sekä lapsen kanssa työskenteleville ohjaajille että lapselle: ”Lapset palaavat usein karttoihinsa. Omiin unelmiin on tällöin helpompi lähteä pyrkimään”. Yksikön johtaja Piia jatkaa: ”Kun lapsi saa kuvattua unelmakartalle asiat, on aikuisten helpompi tukea unelmissa. Unelmakartta tukee myös perheen kanssa tehtävää yhteistyötä kertoen myös lapsen vanhemmille lapsen unelmista.”.

Yksikön johtaja Piia itse unelmoi lasten hyvistä onnistumisen tarinoista ja pitää tärkeänä työryhmän kukoistamista. Kapteenin asuinyksiköstä kertoessaan hän keksiikin, että ehkä seuraavaksi työryhmän kehittämispäivässä ryhdytään tekemään yhteistä unelmakarttaa työryhmälle.

 

Lisätietoja:
yksikön johtaja Piia Prinssi, piia.prinssi(at)sospro.fi, 050 309 5638