Lastenkodeissa tapahtuuYleinen

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma Aavankivessä ja Takahuhdin Alatalo 1:ssä

Lastenkodeilta edellytetään hyvää kohtelua koskevan suunnitelman tekemistä. Meillä nämä suunnitelmat ovat tärkeitä työvälineitä asuinyksiköidemme lapsi- ja aikuisryhmien yhteisen arjen raamittamisessa. Lastenkodin yhteisen hyvän kohtelun suunnitelman laatimisesta ovatkin usein yhtä innostuneita niin lapset kuin aikuisetkin, kuten kaksi lastenkotiamme tässä kertovat.

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma Aavankivessä

Meillä Sosprossa jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka työskentelevät työparina. Janakkalassa sijaitsevassa lastenkoti Aavankivessä hyvän kohtelun suunnitelma saikin alkunsa omaohjaajatyöskentelyn kehittämisestä. Lastenkodissa askarreltiin seinälle puu symboloimaan omaohjaajatyötä ja sen avulla tapahtuvaa tunne- ja vuorovaikutustyöskentelyä lasten kanssa.

Lastenkodissa puuta lähdettiin rakentamaan omaohjaajien toimesta. Omaohjaajien tavoitteena oli, että puun muotoon tehty kuvaus vahvistaa jokaisen lapsen tärkeyttä ja merkitystä. Lisäksi puu kuvaa, miten yhteys lapsen ja omaohjaajan kanssa syntyy ja vahvistuu. Aavankivessä ajatellaan, että yhdessä lasten kanssa ja heidän toiveistaan, puuhun rakentuu oksa, lehtiä ja juurakko. Näin yksi osa kerrallaan puusta muodostuu asuinyksikön yhteinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma.

Puun jälkeen Aavankivessä on tarkoitus lähteä rakentamaan omaohjaaja-paperinukkeja. Niiden avulla lastenkodin lapset saavat kuvata hyvän ja toiveensa mukaisen omaohjaajan. ”Aavankivessä työskentelyn lähtökohtana on aikuisten uteliaisuus ja kiinnostus lapsen hyvinvoinnista, ajatuksista ja tunteista. Puu ja omaohjaajanukke ovat kuvia ja karttoja, sekä lapsille, että yhteisön aikuisille, sanoittamaan ja viitoittamaan Aavankiven luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä.”, kertoo Aavankiven yksikön johtaja Nina Hakulinen.

Sospron lastenkoti Aavankiven hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma Takahuhdin Alatalo 1:ssä

Tampereella sijaitsevan Takahuhdin Alatalo 1:den eli ykkösen lapsiryhmästä vaihtui iso osa lapsia keväällä 2023 ja samalla lastenkodin hyvän kohtelun suunnitelman päivitys tuli ajankohtaiseksi. Takahuhdin Alatalo ykkösen yksikön johtaja Iiris Järvinen kertoo, että lapsille esiteltiin ensiksi yksikön hyvän kohtelun suunnitelmaan liittyvä prosessi. Tämän jälkeen käytiin yhdessä läpi hyvää kohtelua kuvaavan vanhan puun merkitystä. Lapsille korostettiin, että yhteisellä kuvalla tavoiteltiin mahdollisuutta kertoa, mitä hyvä kohtelu tarkoittaa lapsen sekä ympärillä olevien muiden lasten ja työntekijöiden näkökulmasta.

Läpikäynnin jälkeen ajatukset lasten kanssa käydyistä keskusteluista lisättiin puuhun. Lapset tekivät lisäykset maalaamalla. Jokaiselta lapselta kysyttiin maalien väritoiveet ja ohjaaja osti maalit ja pensselit, suojasi työskentely-ympäristön ja sitten lapset hoitivat toteutuksen. Lapset maalasivat puuta yhdessä toteuttaen ja mielihyvää toteutusta kohtaan sanoittaen.

Työskentelyä Takahuhdin Alatalo ykkösellä motivoi ajatus lasten aidosta osallisuudesta heidän hoitoaan ja kasvatustaan koskevassa suunnitelmassa. ”Uskon kokemuksen antavan käsityksen lapsille siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän toteutuksiinsa luotetaan, kun annetaan mahdollisuus toteutukseen, joka hallitsee yksikön sisustusta. Yhden nuoren sanoin ”Tuosta puusta tuli näyttävä ja hyvä niin”. Yhteiset toimintatuokiot antavat positiivisen kokemuksen myös työntekijöille. Haastavassakin arjessa hyvät hetket kantavat.”, summaa Takahuhdin Alatalo ykkösen yksikön johtaja Iiris.

Sospron lastenkoti Takahuhti Alatalo 1:den hyvää kohtelua koskeva suunnitelma seinämaalauksena

Hyvää kohtelua ohjaa uskomme ihmisessä olevaan hyvään

Meillä Sosprossa ammatillinen ja arvostava usko ihmisessä olevaan hyvään ohjaa kaikkea työtämme lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Meille tämä tarkoittaa jokapäiväisessä työssämme rohkeutta ja sinnikkyyttä tarttua jokaisessa ihmisessä olevaan hyvään, tukea ihmisen sisäistä voimaa ja työskennellä kohti luottamusta, joka luo toiveikkuutta ja näkymää tulevaisuuteen. Meille luottamuksen ja toivon rakentaminen mahdollistuu asiakkaittemme hyvässä, arvostavassa, oikeusturvaa toteuttavassa ja osallistavassa kohtelussa. Tässä haluamme onnistua.

Lisätietoja:
Aavankiven yksikön johtaja Nina Hakulinen, nina.hakulinen(at)sospro.fi, 050 500 2217
Takahuhdin Alatalo 1:den yksikön johtaja Iiris Järvinen, iiris.jarvinen(at)sospro.fi, 044 750 0030